Geef feedback op de website

PvdB - Wedergebore in Christus deur sy Gees en Woord

Noimagesmall a52aade4
Video 36b433bc
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 02 juni, 18:00

Ds. Paul van den Berg

Wedergebore in Christus deur sy Gees en Woord

Skriflesing: Titus 3
Teksvers: Titus 3:4-7
DL: Hoofstuk 5. Artikel 1-3

God se goedheid het aan die mens sigbaar geword deur die menswording van ons Verlosser, Jesus Christus. God se goedheid het verder sigbaar geword deur sy besondere liefde vir die mens. Ons is nie verlos deur iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar ons is alleen verlos op grond van God eie ontferming in Christus Jesus.
Die wedergeboorte wat Christus deur die Heilige Gees en die Woord bewerkstellig, het aan ons ‘n nuwe lewe gee. Die we-dergeboorte maak dit sigbaar dat God die Heilige Gees oor-vloedig op ons uitgestort het deur Jesus Christus ons Verlos-ser. Die wedergeboorte bring mee dat ons bely dat ons uit genade vrygespreek is en so erfgename geword het van die ewige lewe.

Lengte 55 min 56 sec
=>Download (19 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (160)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 PvdB - Jesus Christus alleen skenk blywende vryspraak, vrede en geloofsekerheid Ds. Paul van den Berg 21 jul 18:00

 3. 2 JCP - Psalm 114 Prop. JC Potgieter 21 jul 11:00

 4. 3 JCP - God oordeel met geregtigheid om kwaad te stop en te straf, bid en gee plek vir God se toorn Prop. JC Potgieter 21 jul 09:00

 5. 4 GK - God se soewereiniteit geopenbaar in Dawid, Petrus en Judas. Ds. Gerrit Kruger 14 jul 18:00

 6. 5 MvH - Nurture your gift Rev. Maarten van Helden 14 jul 11:00

 7. 6 MvH - Goeie werke: Sodat… of … Omdat? Ds. Maarten van Helden 14 jul 09:00

 8. 7 PvdB - Net die Here alleen!!! Ds. Paul van den Berg 07 jul 18:00

 9. 8 English service   07 jul 11:00

 10. 9 PvdB - God bly getrou, al sou ons ontrou word Ds. Paul van den Berg 07 jul 09:00

 11. 10 MJ - 1 Samuel 13 Teologiese Student - Morkel Johl 30 jun 18:00