Geef feedback op de website

PvdB - Ongesuurde brood simboliseer die afsterwe van ‘n sondige lewe

Noimagesmall a52aade4
Video 36b433bc
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 09 juni, 09:00

Ds. Paul van den Berg

Ongesuurde brood simboliseer die afsterwe van ‘n sondige lewe

Skriflesing: Eksodus 12; 1 Korintiërs 5:6 – 8
Teksvers: Eksodus 12:20

Dit is opvallend dat die Here weer en weer beklemtoon dat die Israeliete by die instelling van die Pasga en by die fees van ongesuurde brood wat net na die Pasga gevier is, nie gesuurde brood mag eet nie.
Wat sou die rede wees?
Vandag kan ons met groot dankbaarheid terug kyk na die elemente van die Pasga wat na die lyde en sterwe van Jesus Christus heen gewys het. Nou kan ons met groot verwonde-ring deel in die nuwe betekenis van brood en wyn by die gebruik van die nagmaal.

Lengte 1 uur 21 min 42 sec
=>Download (28 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (163)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 PvdB - Jesus Christus alleen skenk blywende vryspraak, vrede en geloofsekerheid Ds. Paul van den Berg 21 jul 18:00

 3. 2 JCP - Psalm 114 Prop. JC Potgieter 21 jul 11:00

 4. 3 JCP - God oordeel met geregtigheid om kwaad te stop en te straf, bid en gee plek vir God se toorn Prop. JC Potgieter 21 jul 09:00

 5. 4 GK - God se soewereiniteit geopenbaar in Dawid, Petrus en Judas. Ds. Gerrit Kruger 14 jul 18:00

 6. 5 MvH - Nurture your gift Rev. Maarten van Helden 14 jul 11:00

 7. 6 MvH - Goeie werke: Sodat… of … Omdat? Ds. Maarten van Helden 14 jul 09:00

 8. 7 PvdB - Net die Here alleen!!! Ds. Paul van den Berg 07 jul 18:00

 9. 8 English service   07 jul 11:00

 10. 9 PvdB - God bly getrou, al sou ons ontrou word Ds. Paul van den Berg 07 jul 09:00

 11. 10 MJ - 1 Samuel 13 Teologiese Student - Morkel Johl 30 jun 18:00