Geef feedback op de website

Kerkdienst: Pinksteren 2019

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 09 juni, 10:00

Ds. Jan Rinzema, Laren

Orgelspel
Aanvangslied: Lied 111 vers 1

Bemoediging
Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger : die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen : en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, onze Heer.
Allen Amen

Vervolg aanvangslied: Lied 111 vers 2

Voorganger:
Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël
De HEER is onze God
De HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht

Allen : Amen.

Vervolg aanvangslied: Lied 111 vers 5

Gebed van opgang
Zingen: Lied 672 vers 1, 2, 3(vrouwen), 6(mannen) en 7

Moment met de kinderen. Hierna gaan de kinderen naar de kinderkring

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schrift lezing
1e Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 – 13
Zingen: Lied 675

Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 – 21
Zingen: Halleluja! Lied 338 B 2 keer

VERKONDIGING
Zingen: Lied 687

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied : Lied 704 vers 1 en 2

Zegen, gevolgd door gesproken Amen

Ds. Jan Rinzema (Laren) is theoloog, interim predikant en heeft de wekelijkse inspiratieblog www.preekvandeweek.com

Thema: Een trooster die eeuwig bij je is’
Lengte 1 uur 18 min 2 sec
=>Download (36 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (73)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 3. 2 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 4. 3 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 5. 4 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 6. 5 private huwelijk   25 mei 12:30

 7. 6 private herdenkings-bijeenkomst diversen 19 mei 15:00

 8. 7 Kerkdienst. 19 mei 2019 Ds. K. Vos, Naarden 19 mei 10:00

 9. 8 Kerkdienst De heer Boers 12 mei 10:00

 10. 9 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht 05 mei 10:00

 11. 10 4 mei herdenking   04 mei 19:00