Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 09 juni, 10:00

Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk

Dienst van Schrift en Tafel
op Pinksteren, de vijftigste paasdag
9 juni 2019 – 10.00 uur

De voorbereiding
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging
Pinkstergebed:
- v: Gij Schepper van alle leven…
- c/a: Liedboek 333 (cantorij/gemeente)
- v: Kom, heilige Geest…
- c/a: Liedboek 333 (cantorij/gemeente)
- c/a: Liedboek 670 – cantorij: 1, 3, 5; allen: 2, 4, 6, 7
Kyrie en Gloria: Liedboek 301k + 306
Groet en Gebed van de zondag

De Schriften
Eerste lezing: Joël 3
Antwoordpsalm: Liedboek 104a
Epistellezing: Handelingen 2,1-11
Schriftlied: Liedboek 679 – cantorij: 1, 4; allen: 2, 3, 5, 6, 7
Evangelielezing:
- halleluja: Liedboek 338k
- lezing: Johannes 20,19-23
- acclamatie: Liedboek 339a
Preek
Schriftlied: Liedboek 685 – cantorij: 1, 3; allen: 2, 4, 5

De gebeden
De zegening van kinderen:
- Presentatie
- Danklied: Liedboek 782
- Gebed
- Zegening
- Overhandigen van de kaarsen
- Verwelkoming door de gemeente
- Liedboek 781
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 368g
- Gebedsstilte
- Slotgebed
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Tafellied: Liedboek 672: 4, 5
Tafelgebed met Liedboek 402b
Communie en tafelmuziek
Dankgebed
Slotlied: Liedboek 675
Zending en zegen
Orgelspel

Lengte 1 uur 18 min 7 sec
=>Download (72 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (26)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Mw ds G.S. Bunjes-van der Lee - Borne (gastpredikant) 16 jun 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 09 jun 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (gastpredikant - em.) 02 jun 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 26 mei 10:00

 6. 5 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 mei 10:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Ds H. Wachtmeester - Hengelo (gastpredikant) 12 mei 10:00

 8. 7 bruidspaar Brinks   11 mei 16:30

 9. 8 Zondagmorgendienst Mw dr M. de Vries-Smelt - Wierden (gastpredikant) 05 mei 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Ds H. Schorren - Rotterdam (gastpredikant) 28 apr 10:00

 11. 10 J.W. Visser - Gedachtenisbijeenkomst voor zijn leven.   26 apr 11:00