Geef feedback op de website

2e Pinksterdag

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: maandag 10 juni, 09:30

Drs. A. Wagenaar

Zangdienst Tweede Pinksterdag 10 juni

Zingen: Weerklank 196

Heilige Geest, Gij hemelhoge,
die ons het licht geeft in de ogen,
de warmte in de stem, de vreugde
in ‘t hart van de verheugde,
raak ook nu onze lippen aan,
geef ook nu tongen te verstaan,
wij talen naar uw woord, uw zin,
o Geest, woon bij ons in

Heilige Geest, Gij eensgezinde,
wij tasten allen in den blinde,
sinds Babel gaan wij eigen wegen
o tolk, kom Gij ons tegen.
Wees de gids naar de ene stad,
wijs de weg, wijs het steile pad,
wees hartveroverend en spoor
ons aan en ga ons voor.
Heilige geest, Gij kroongetuige,
Zie ons voor Koning Jezus buigen,
En nederig om gratie smeken,
En wachten op uw teken.
Steek ons aan door uw felle vlam.
Stuw ons voort door de wind die kwam,
Leid ieder volk met vaste hand
Naar het beloofde land.

Welkom

Zingen: Ps.43:3,4 OB

Zend HEER’, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.

Kindermoment

Zingen: Ik wens je… ( Elly en Rikkert) (tweemaal)

Ik wens je liefde, blijdschap, vrede
En een heleboel geduld.
Goedheid … Trouw en tederheid
Dat jij jezelf beheersen zult
Dat is de kracht van de Heilige Geest
Die ons zelf het leven geeft
Kracht van de Heilige Geest
Die ons zelf het leven geeft

Gebed

Schriftlezing:Marcus 4:18-24a

Zingen: Sb.10:1,2,6,7

O volken, gij moet horen
naar mijn gezalfde knecht,
want Hem heb Ik verkoren,
op Hem mijn Geest gelegd.
Hij roept niet op het plein,
Hij schreeuwt niet in de straten -
Hij spreekt tot wie verlaten,
tot wie verloren zijn.

Hij zal u openbaren
het recht dat Ik gebied:
Hij zal de zwakke sparen
en het geknakte riet.
Het flakkerende licht,
mijn knecht zal het niet doven -
Hij leert u te geloven
in recht en in gericht.

De einden van de aarde
ontwaken in uw licht,
het oog dat niets ontwaarde
ontvangt een vergezicht.
Uit alle duisternis
zult Gij de mens bevrijden,
hem uit zijn kerker leiden
als hij gebonden is.

Want Ik ben God, de HEERE,
die alle leven gaf:
Ik sta mijn naam, mijn ere,
niet aan een ander af.
Mijn woord is als een zaad
dat, uitgestrooid op aarde,
gaat kiemen in mijn gaarde
en bloeien metterdaad.

Schriftlezing:Openbaring 2: 12-17

Zingen: Lb.328

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen

Meditatie: Luisteren…vrucht van de Geest

Zingen: Lb.78:1,2,3

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ’k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
‘k blijf de Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.

Dankgebed

Zingen: Opw.334

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil’ge Geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij U stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil’ge Geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer.
zichtbaar tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Collecte bij de uitgang voor fam. Bargeman in Cambodja

Lengte 1 uur 2 min 58 sec
=>Download (7,2 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (118)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst Drs. A. Wagenaar 21 jul 16:30

 3. 2 Morgendienst Drs. A. Wagenaar 21 jul 09:30

 4. 3 Middagdienst H.A. Drs. A. Wagenaar 14 jul 16:30

 5. 4 Morgendienst H.A. Drs. A. Wagenaar 14 jul 09:30

 6. 5 Middagdienst Ds. C. Westerink 07 jul 16:30

 7. 6 Morgendienst V.H.A. Ds. J. Verhage 07 jul 09:30

 8. 7 Middagdienst Ds. H.J.Th. Velema 30 jun 16:30

 9. 8 Morgendienst Ds. H.J.Th. Velema 30 jun 09:30

 10. 9 Middagdienst Drs. F.W. v/d Rhee 23 jun 16:30

 11. 10 Morgendienst Drs. C. Ippel 23 jun 09:30