Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 16 juni, 10:00

Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel)

Wilhelminakerk 16 juni 2019
Aanvangslied 706: 1, 2 en 4

706:1
Dans mee met Vader, Zoon en Geest,
kom binnen in hun kring,
dat wervelende samenspel
van ver voor ons begin.
De wereld van vandaag is ons
vanouds al toegedacht
als dansvloer waar de liefde leidt
en waar de hoop ons wacht.

706:2
Zie het gezicht van deze Drie:
een kind in Betlehem,
een mens tot bloedens toe gekroond
buiten Jeruzalem.
De dans van de Drievuldigheid
wordt door geen dood gestuit.
Want stokt ons dansen in het graf,
ook daar leidt God ons uit.

706:4
Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!

Welkom

Intochtslied melodie lied 675

Bijeengeroepen uit onze huizen,
elk met zijn eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden,
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten:
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken,
met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: “Jezus is Heer!”
Jong en oud samen zingen nu “amen”.
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: “Halleluja!”

Groet
V: De genade van de Heer is met u allen!
A: EN ZIJN VREDE IS MET U! –

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, AMEN

Drempelgebed
Kyriegebed, telkens afgesloten met:
Kyrie eleison,
Kyrie eleison.

Lied 305: 1, 2 en 3

305:1
Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

305:2
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

305:3
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed bij de opening van de Schrift

1e Lezing: Exodus 34, 4-9

Zingen melodie lied 910

Nog voor wij woorden hebben vat Gij ons in het oog.
Meer dan wij durven dromen houdt Gij ons leven hoog.
Gij brengt Uzelf ter sprake als toekomst ongedacht,
verzadigt ons verlangen
dat op de vrede wacht.

Nog voor wij durven leven hebt Gij ons met uw Geest
de liefde ingeademd,
de liefde allermeest.
Herboren uit den hoge, zijn wij van uw geslacht,
als kinderen van morgen elkaar hier toegedacht.

2e Schriftlezing Mattheüs 28: 16-20

Zingen melodie lied 910

Nog voor wij kunnen vragen hebt Gij ons al gehoord.
Nog voor wij wegen weten wijst Gij ons zelf het spoor.
Uw lamp voor onze voeten geeft dan het volle zicht.
Gij wacht ons aan de einder als horizon van licht!

Overweging

Lied 706: 1, 2 en 4

706:1
Dans mee met Vader, Zoon en Geest,
kom binnen in hun kring,
dat wervelende samenspel
van ver voor ons begin.
De wereld van vandaag is ons
vanouds al toegedacht
als dansvloer waar de liefde leidt
en waar de hoop ons wacht.

706:2
Zie het gezicht van deze Drie:
een kind in Betlehem,
een mens tot bloedens toe gekroond
buiten Jeruzalem.
De dans van de Drievuldigheid
wordt door geen dood gestuit.
Want stokt ons dansen in het graf,
ook daar leidt God ons uit.

706:4
Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Collecte

Slotlied 705 1, 2, 3 en 4

705:1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

705:2
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

705:3
Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

705:4
Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der heren Heer!

Zegen, allen zingen: Amen …

Lengte 1 uur 8 min 52 sec
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (36)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Startzondag 2019 Ds. A.J. Al-van Holst 15 sep 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. A.R. Roodenburg (Apeldoorn) 08 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst Drs. L.C. Bulens (Apeldoorn) 01 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. A.J. Al-van Holst 25 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst Mw. B.K. Nobel-Ridderikhoff (Terwolde) 18 aug 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. K. Bochanen (Deventer) 04 aug 10:00

 8. 7 Kerkdienst Ds. Istvan Thuroczy (Hongarije) 28 jul 10:00

 9. 8 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 21 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00