Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 16 juni, 10:00

Ds. J.H. de Wit,

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst

Psalm van de intocht : Ps. 29: 1

Stil gebed:
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet:
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER (allen gaan zitten)

Kyriegebed uit Indonesië
1. U schiep de continenten, God. U maakte de mensen.
Ieder verschillend, in taal, in cultuur, in geloof. U liet de rijst Groeien zolang de mensen zich heugen.
God, uw schepping roept om genezing, om vrede, om liefde.

Zo zingen wij: Kyrie eleison (Taizé)

2. Uw gelaat, God, licht op in vele godsdiensten.
U brengt ons allen tot geloof,
Maar soms laat u ons ook twijfel.
Twijfel aan de goedheid van mensen,
Aan ons vermogen elkaar lief te hebben,
Aan ons vermogen mede te lijden,
Aan onze gevoeligheid voor de onvoorstelbare verschillen in onze wereld.

Zo zingen wij: Kyrie eleison

3. Goedertieren God, beëindig toch de onzalige strijd
Tussen religieuze leiders, tussen mensen.
Laat alle mensen in U geloven,
Geef vrede aan de wereld
En schenk vrede en harmonie aan de kusten,
Aan de steppen, aan de bossen, aan het water van onze landen
Geef ons oog voor de ander, lieve God,
Ja, schenk de wereld vrede en geloof in uw toekomst.

Zo zingen wij: Kyrie eleison

Glorialied: Psalm 33: 8

Wij wachten stil op Gods ontferming,
Ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
Zijn heilige naam is onze vreugd
Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden,
Uw barmhartigheid,
God op wie wij wachten / geef ons moed en krachten
Nu en voor altijd.

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest
Kaarsen worden aangestoken
Gemeente zingt het kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

1e Schriftlezing: 2 Sam. 3: 7-11
Lied: 918: 1 en 2

Stem die de stenen breekt
Tijding in duistere nacht
Stem die in stilte spreekt
Ik ben nabij, wees niet bang

2e Schriftlezing: 2 Sam. 21: 8-14
Lied: 918: 3 en 4

Rondom mij in verdriet
Voordat ik woorden sprak
Angst ondermijnt mij niet
Ik ben het – dat is jouw stem

Schriftuitleg en Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Muzikaal intermezzo*)

Lied 790: 1, 2 en 3
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 601: 1, 2 en 3
Licht dat ons aanstoot in de morgen
Voortijding licht waarin wij staan

Zegen
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 6 min 43 sec
=>Download (31 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (79)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst De heer F. Flantua, Loenen ad Vecht 21 jul 10:00

 3. 2 private herdenkingsdienst   17 jul 14:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 6. 5 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 10. 9 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 11. 10 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00