Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 16 juni, 10:00

Mw ds G.S. Bunjes-van der Lee - Borne (gastpredikant)

Orde van dienst voor zondag Trinitatis, 16 juni 2019
om 10.00 uur in de Grote Kerk te Almelo

Voorganger: mw. ds. Bunjes-van der Lee uit Borne
Cantor/organist: dhr. Henk Kamphuis

DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel

allen gaan staan

Bemoediging en drempelgebed
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: Hoor ons aan, eeuwige God!
a: HOOR NAAR ONS BIDDEN!
v: Gij, die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt,
a: BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
a: GIJ, HEER, VERGEEF ONS!
v: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
a: GEEF ONS UW GENADE!
v: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
a: ZEGEN ONS MET VREDE
v: EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.
AMEN

Openingslied 680

allen gaan zitten

Het Kyrië en het Gloria
v: …
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn naam prijzen, want zijn goedheid is zonder einde:

a: Liedboek 304

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!
v: ……
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN

DE SCHRIFTEN

Lezing uit het Oude Testament : Spreuken 8: 22-31
l: …… Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Schriftlied 849

Lezing uit de brieven: Openb. 4: 1-11
l: …… Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Schriftlied 726

Allen gaan staan

Lezing van het evangelie: Joh. 3: 1-16

Acclamatie:

Preek

Schriftlied 221

DE GEBEDEN EN DE GAVEN

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Na iedere intentie afgesloten met:
… zo bidden wij samen:

Inzameling van onze gaven – Orgelspel

Gebed over de gaven

Slotlied 425 (2x)

Wegzending en zegen BEANTWOORD MET GEZONGEN AMEN

Lengte 1 uur 12 min 40 sec
=>Download (67 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (15)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds M. Montagne - predikant wijkgemeente Pniël 14 jul 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 07 jul 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Mw ds M. Schepers-van der Poll - Enschede, gastpredikant 30 jun 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 23 jun 10:00

 6. 5 Olsman, Fred (Frederik Johannes - 1932-2019) Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 20 jun 11:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Mw ds G.S. Bunjes-van der Lee - Borne (gastpredikant) 16 jun 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 09 jun 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (gastpredikant - em.) 02 jun 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 26 mei 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 mei 10:00