Geef feedback op de website

Genesis 1: 26-28 'christen zijn en werk'

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 16 juni, 16:30

ds. H.S. van Hemmen

Middagdienst

Liturgie

Welkom en mededelingen
Votum, Zegen, Amen
Zingen LB 8b:1, 2, 3, 4, coda
Het lijkt een kinderlied. Maar zoals een kind vaak lijkt op zijn ouders, zo mogen wij op God lijken. Ook wat betreft: Hij is een God die ontzettend veel moois heeft gemaakt. Laten we daarvan gaan zingen.
Gebed
Zingen: GK 8: 1, 2, 3, 4
Als er één Psalm is die laat merken hoe sterk wij op God mogen lijken
Schriftlezing: Genesis 1:26-28 NBV (lector)
Ik start met een serie over christen zijn en werk, en arbeid. Uiteraard moet je dan starten bij het begin, waar al ons werk een prachtig kader mee krijgt:
Verkondiging
Zingen GK 127:1, 2
Als er één Psalm is die laat merken dat wij wel werken, en ook echt: bouwen en alles; maar dat het tegelijk Gods werk is, afhankelijk van zijn zegen dan is dat deze Psalm.
Geloofsbelijdenis (lector)
We luisteren naar de belijdenis die ons vertelt dat God de schepper is, dat Jezus de heer is, en dat Hij koning is over heel deze aarde.
Zingen GK 24: 1
Gebed
Collecte
Zingen LB 912:1, 2, 3, 6
Laten we in heel ons leven, niet alleen zingend op zondag maar ook in ons werk op maandag tot en met zaterdag, God dienen
Zegen

Lengte 55 min 3 sec
=>Download (25 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (109)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Galaten 3: 28 "In Christus is noch man noch vrouw..." ds. C. van de Beek 21 jul 16:30

 3. 2 Heidelbergse Catechismus Zondag 34 (vr. + a. 94 + 95) br. H.O. van Eeken 21 jul 09:30

 4. 3 Genesis 1: 26 - 2: 3 ds. H.S. van Hemmen 14 jul 16:30

 5. 4 Psalm 131 br. G.J. Bouwhuis 14 jul 09:30

 6. 5 2 Thessalonicenzen 3: 5-16 ds. H.S. van Hemmen 07 jul 16:30

 7. 6 Lukas 10: 23 – 37 ds. C. van de Beek 07 jul 09:30

 8. 7 Efeze 4: 12b, 13 ds. J.A. Boersema 30 jun 16:30

 9. 8 Genesis 12: 2b br. W. van der Wielen 30 jun 09:30

 10. 9 Johannes 14 ds. J.A. Boersema 23 jun 16:30

 11. 10 Efeziërs 6: 18 ds. W.J. Quist 23 jun 09:30