Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 juni, 10:00

Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk

23 juni 2019 – Eerste zondag van de zomer

Dienst van Schrift en Gebed voor jong en ouder

Overstapdienst

Grote Kerk Almelo

DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Mededelingen
Aansteken van de tafelkaarsen, daarbij zingen wij Liedboek 285
t.: Sytze de Vries; m.: Christiaan Winter

2 Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.
na dit lied gaat iedereen staan
Bemoediging en drempelgebed:
voorg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
kind: die riep: Laat er licht zijn!
En er was licht,
zodat wij om ons heen kunnen zien
en niet bang hoeven te zijn in het donker.
voorg.: Het licht van uw ogen, God, gaat over ons op.
Wees met ons, nu wij kwetsbaar staan
in het volle licht van uw aanwezigheid
die is als een nieuwe dag.
Zie ons, want zonder U zijn we nergens.

kind: U hebt ons zo verschillend gemaakt,
dat we er allemaal anders uitzien.
Arm of rijk,
toch zijn we allemaal kinderen van U.
voorg.: Laat ons zo met elkaar omgaan
dat we elkaar in de ogen durven blijven zien
en we elkaar oprecht
vrede en alle goeds kunnen wensen.
allen: AMEN.
Het morgenlied: Liedboek 274
t.: Hanna Lam; m.; Wim Kloppenburg

2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
hierna gaat iedereen zitten
Groet en Gebed van de zondag:
voorg.: De Heer is met u allen!
allen: ZIJN VREDE IS MET U!
voorg.: …, vandaag en alle dagen van ons leven.
allen: AMEN.

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Over Jozef en zijn broers
Lied met de kinderen: Liedboek 166a: 1, 2, 6, 9, 10
t.: Karel Deurloo; m.: Jetty Podt

2 Maar nee, een koning wordt hij niet.
Zijn jas wordt afgenomen;
zijn broers verkopen hem als slaaf.
Zo eindigen zijn dromen.
Zijn vader leeft in diep verdriet,
want Jozef is er niet.
6 Als toch de honger weer begint,
dan moeten ze weer reizen.
De jongste mag van Jakob mee,
want Juda wil bewijzen
dat hij een broer is. Hij staat in
voor kleine Benjamin.
9 Als vader Jakob, oud en grijs,
spreekt over al zijn zonen,
zegt hij: ‘Wie instaat voor zijn broer,
als Juda, die wordt koning.
Gezegend Jozef, die met brood
ons redde van de dood.’
10 Wat ook de mensen allemaal
van plan zijn of verzinnen,
het wordt door God weer omgedraaid.
Er kan iets nieuws beginnen:
een koning wordt een lotgenoot.
Wie honger heeft krijgt brood.
de kinderen gaan naar de kinderkerk
Eerste lezing: Genesis 44,14-45,8
Antwoordpsalm: Liedboek 133
Evangelielezing: Marcus 3,31-35
Acclamatie: Liedboek 339f

Preek
Schriftlied: Liedboek 991
tijdens dit lied komen de kinderen en jongeren terug in de kerk

GEZEGEND OP WEG
Jasmijn neemt afscheid van de kinderkerk. Zij mag gezegend op weg gaan, maar gaat niet met lege handen op reis!

Zegenspreuk:
voorg.: Gezegend op de weg die voor je ligt.
Dat je die gaat in het vertrouwen
dat je gedragen wordt door God.
Hij omringt je met zijn liefde,
vandaag en al de dagen van je leven.
Als wens geven we je mee,
dat je verder mag opgroeien in kleuren van licht en warmte,
in verbondenheid met ons en de mensen om je heen.
Dat God bij je zal zijn waar je ook gaat,
dat je zult leven in het spoor van Jezus van Nazaret,
gedragen door de Geest van God.
Dat God je vriendelijk aanziet,
je behoedzaam leidt en beschermend om je heen is.
Dat jij vreugde mag hebben bij het leren
en dat het goed mag gaan
bij alles wat je doet en gaat doen,
dat je fijne schoolklassen zult krijgen
waar je het naar je zin hebt.
Zo zegene je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zegenlied: Liedboek 416
t.: Jeremiah Rankin; v.: Gert Landman; m.: Ralph Vaughan Williams

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Welkom in de jeugdkerk

DE GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden:
Voorbede:
l: …
zo bidden wij samen: m.: Floris van der Putt – Liedboek 367e

Gebedsstilte
v: Slotgebed
a: ONZE VADER…
Inzameling van onze gaven
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 216
t.: Eleanor Farjeon; v.: Andries Govaart; m.: Keltische volksmelodie

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Gezegend op weg:
voorg.: Gezegend je vingers
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.
Gezegend je oren
dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.
Gezegend je ogen
dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.
Gezegend je schouders
dat zij tot steun mogen zijn.
Gezegend je lippen
dat zij troost mogen spreken.
Gezegend je handen
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.
Gezegend je voeten
dat zij mogen dansen van vreugde.
Zegene u de barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.

allen:

Lengte 1 uur 13 min
=>Download (67 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (15)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds M. Montagne - predikant wijkgemeente Pniël 14 jul 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 07 jul 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Mw ds M. Schepers-van der Poll - Enschede, gastpredikant 30 jun 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 23 jun 10:00

 6. 5 Olsman, Fred (Frederik Johannes - 1932-2019) Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 20 jun 11:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Mw ds G.S. Bunjes-van der Lee - Borne (gastpredikant) 16 jun 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 09 jun 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (gastpredikant - em.) 02 jun 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 26 mei 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 mei 10:00