Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 juni, 10:00

Ds. van Dorp

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Lied: 276 vers 1, 2 en 3

Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER

Kyriegebed, afgewisseld met lied 925 (aantal keer)

Glorialied: 1005 (NL)

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest/gebed van de zondag

Kaarsen worden aangestoken
Gemeente zingt het kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Gesprekje met de kinderen *)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

OT Lezing: Psalm 91
Lied: Psalm 91a alle verzen

NT Lezing: Lucas 7 : 36 – 38 en 48 –50
Lied: 286 vers 1, 2 en 3
Schrift-uitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Muzikaal intermezzo*)
Lied: 687 vers 1, 2 en 3

Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbeden,het Onze Vader
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Maaltijd van de Heer

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: 793 vers 1, 2 en 3
Zegen
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 20 min 2 sec
=>Download (37 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 private herdenkingsdienst   17 jul 14:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 10. 9 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 11. 10 private huwelijk   25 mei 12:30