Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 juni, 10:00

Ds. van Dorp

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Lied: 276 vers 1, 2 en 3

Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER

Kyriegebed, afgewisseld met lied 925 (aantal keer)

Glorialied: 1005 (NL)

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest/gebed van de zondag

Kaarsen worden aangestoken
Gemeente zingt het kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Gesprekje met de kinderen *)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

OT Lezing: Psalm 91
Lied: Psalm 91a alle verzen

NT Lezing: Lucas 7 : 36 – 38 en 48 –50
Lied: 286 vers 1, 2 en 3
Schrift-uitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Muzikaal intermezzo*)
Lied: 687 vers 1, 2 en 3

Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbeden,het Onze Vader
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Maaltijd van de Heer

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: 793 vers 1, 2 en 3
Zegen
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 20 min 2 sec
=>Download (37 MB)
Deze opname wordt over 9 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (89)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst: 15 september 2019 Ds. C.J. van Leeuwen - Assink uit Almere 15 sep 10:00

 3. 2 private huwelijksvoltrekking Sikkema Martine Werners 14 sep 15:30

 4. 3 Kerkdienst, Twaalfde zondag van de zomer (kleur: groen). Dhr. A. Mourik - Geluk uit Utrecht 08 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst: 10e zondag van de Zomer Ds. J. Rinzema uit Laren 01 sep 10:00

 6. 5 Kerkdienst: Tiende zondag van de zomer Dhr. A. Mourik - Geluk (Utrecht) 25 aug 10:00

 7. 6 Dienst van schrift en tafel Ds. P.H. van Gilst uit Bussum 18 aug 10:00

 8. 7 Kerkdienst 11 augustus dhr. R.W. Willemsen, Amersfoort 11 aug 10:00

 9. 8 uitvaartdienst Mevr. Strik - Fiege Ds. van Leeuwen - Assink, Almere 07 aug 13:30

 10. 9 Kerkdienst 4 aug. 2019 Ds. W. Smit 04 aug 10:00

 11. 10 Kerkdienst: 28 juli 2019 Dhr. R.F. (Rik) Willemsen, Amersfoort 28 jul 10:00