Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 30 juni, 10:00

Ds. H. Boter (Apeldoorn)

Zingen lied 612 vers 1, 2 en 3

1. Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede-erfgenaam.

2. Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

3. Getekend voor ons leven
als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!

Aansteken van de kaarsen
Welkom door ouderling van dienst

Intochtslied Psalm 67: 1 en 2

1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 67: 3

3. De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Gebed om ontferming

Zingen lied 150a vers 1 t/m 4

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u
als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem
die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd
ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing uit Marcus 5:21-43

Zingen lied 855 vers 1 t/m 5

1. Hem even aan te mogen raken,
zijn kleed alleen maar, bij de zoom,
de kracht die mij weer heel kan maken, –
het is de mooie oude droom.

2. Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen
terwijl mijn diepe wonde bloedt;
Hij drijft, door anderen bewogen,
de verte langzaam tegemoet.

3. Er is zoveel, er zijn zovelen
tussen ons in, zoveel verdriet
en tijd en dringen en krakelen
en tempel, priester en leviet.

4. En toch, wanneer Hij maar zou weten
dat ergens diep in dat gedrang
ik Hem nog volg, ziek en verbeten,
en naar zijn zuiverheid verlang.

5. Hij die mijn leven heel kan maken,
de kracht, de macht die Jezus heet:
als ik Hem even aan mocht raken,
alleen de zoom maar van zijn kleed.

Verkondiging

Zingen lied 179 vers 1 t/m 3

1. Meisje sta op, want je slaapt niet meer,
je droomde, je dagdroomde even.
Meisje sta op, want je droomt niet meer;
een hand neemt je mee in het leven.
In een regen van kleur,
in een zonvloed van leven
strooien de fluitspelers bloemen voor jou.

2. Meisje sta op, want je slaapt niet meer,
een stem riep je weg uit je dromen.
Luister, dan hoor je de woorden weer:
de wind zingt ze na door de bomen.
Want het licht wil je zien
en de wind wil je strelen,
speel met de wind in het licht van de zon.

3. Meisje sta op, want je slaapt niet meer,
je droomde, je dagdroomde even.
Meisje sta op, want je droomt niet meer,
veel meer dan een droom is het leven.
Nee, je droomt niet, je leeft
in het huis van je vader,
huis om te leven en kind in te zijn.

Gebeden

Inzameling van de gave

Zingen lied 657 vers 1 t/m 4

1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Wegzending en zegen

Gezongen amen

Lengte 1 uur 10 min 20 sec
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (32)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Mw. B.K. Nobel-Ridderikhoff (Terwolde) 18 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. K. Bochanen (Deventer) 04 aug 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. Istvan Thuroczy (Hongarije) 28 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 21 jul 10:00

 6. 5 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst Ds. H. Boter (Apeldoorn) 30 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst Ds. R.W. Heins (Zutphen) 23 jun 10:00

 10. 9 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 16 jun 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. J.J. Kappers (Apeldoorn) 02 jun 10:00