Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 30 juni, 10:00

Mw ds M. Schepers-van der Poll - Enschede, gastpredikant

Liturgie voor zondag 30 juni 2019 te Almelo

Welkom en mededelingen
Orgelspel
Bemoediging en drempelgebed:
vg. Onze hulp is de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
vg: Hoor ons aan, eeuwige God!
a.: hoor naar ons bidden!
vg. Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt
a. Blijf ons niet verborgen.
vg. Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf
a. Gij, Heer, vergeef ons!
vg. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw
a. Geef ons Uw genade.
vg. Breng ons in het reine met U en met elkaar
a. zegen ons met vrede en laat lichten Uw aangezicht. Amen

Openingslied: ps. 84, 1,2,6.

Kyriegebed,
vg (…)
- eindigend met Laten we de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen want zijn goedheid is zonder einde.

Kyrie/gloria lied 299 E

Groet en gebed van de zondag

Vg.: De Heer zij met u allen !
a. zijn vrede is met u!

laten we bidden:

vg. dit uur en alle dagen van ons leven
a. door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon Amen

Lector:

Bijbellezingen: 1e lezing: 1 Kon. 19, 19-21
Woord van de Eeuwige!
a. wij danken God

Zingen: lied 941 alle verzen

2e lezing: Galaten 5, 1 en 13-25
Woord van de Eeuwige!
a. wij danken God.

Zingen: lied 841 alle verzen

3e lezing (staand) evangelie: Lucas 9, 51-62
.

Overdenking.

Schriftlied: 835 alle verzen.

Gebeden en gaven.

Voorbede: elke voorbede wordt afgesloten met: zo bidden wij samen: en zingen dan:
lied 367 E.

Inzameling van de gaven. – orgelspel.

Gebed over de gaven.

Slotlied: 419 alle verzen

Wegzending en zegen.

Lengte 1 uur 1 min 58 sec
=>Download (57 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (15)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds M. Montagne - predikant wijkgemeente Pniël 14 jul 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 07 jul 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Mw ds M. Schepers-van der Poll - Enschede, gastpredikant 30 jun 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 23 jun 10:00

 6. 5 Olsman, Fred (Frederik Johannes - 1932-2019) Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 20 jun 11:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Mw ds G.S. Bunjes-van der Lee - Borne (gastpredikant) 16 jun 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 09 jun 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (gastpredikant - em.) 02 jun 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 26 mei 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 mei 10:00