Geef feedback op de website

Zondagmorgendienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 07 juli, 10:00

Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk

7 juli 2019 – 3e zondag van de zomer

De voorbereiding
Woord van welkom
Aansteken van de tafelkaarsen en orgelspel
Bemoediging en drempelgebed
Openingslied: Liedboek 984
Kyrie en Gloria: Liedboek 299e
Groet en gebed van de zondag

De schriften
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 66,10-14
Antwoordpsalm: Liedboek 126b
Epistellezing: Galaten 6,1-10.14-18
Schriftlied: Liedboek 974: 1, 2, 3
Evangelielezing: Lucas 10,1-20
Acclamatie: Liedboek 339f
Preek
Schriftlied: Liedboek 816

De gebeden en de gaven
Gebeden:
- Voorbede met Liedboek 367e
- Gebedsstilte
- Slotgebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven (orgelspel)
Gebed over de gaven
Slotlied: Liedboek 967

Lengte 1 uur 3 min 1 sec
=>Download (58 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (15)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Zondagmorgendienst Ds M. Montagne - predikant wijkgemeente Pniël 14 jul 10:00

 3. 2 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 07 jul 10:00

 4. 3 Zondagmorgendienst Mw ds M. Schepers-van der Poll - Enschede, gastpredikant 30 jun 10:00

 5. 4 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 23 jun 10:00

 6. 5 Olsman, Fred (Frederik Johannes - 1932-2019) Gedachtenis- en dankdienst voor zijn leven Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 20 jun 11:00

 7. 6 Zondagmorgendienst Mw ds G.S. Bunjes-van der Lee - Borne (gastpredikant) 16 jun 10:00

 8. 7 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 09 jun 10:00

 9. 8 Zondagmorgendienst Ds J. Mol - Gaanderen (gastpredikant - em.) 02 jun 10:00

 10. 9 Zondagmorgendienst Dr O. Mulder - Almelo (em. predikant wijkgemeente Grote Kerk) 26 mei 10:00

 11. 10 Zondagmorgendienst Ds P.H. Endedijk - predikant wijkgemeente Grote Kerk 19 mei 10:00