Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 07 juli, 10:00

De heer A. Mourik - Geluk

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht: Psalm 66: 1, 2 en 7
Stil gebed
Votum:
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet:
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER (allen gaan zitten)
Drempelgebed
Zingen: Lied 272

Toelichting op het thema en de schrift-lezingen
Kyrie: Lied 301a (3x zoals aangegeven in Liedboek) (na het: ‘Daarom zingen wij…)

Gloria: Lied 305

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed van de zondag
Aansteken van de kaarsen
Gemeente zingt het kaarsenlied
Gesprek met de kinderen

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 25: 1-9
Zingen: Lied 990: 1, 2, 5 en 6

Evangelielezing: Lucas 14: 16-24
Zingen: Lied 840

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelspel

Gezongen geloofsbelijdenis : Lied 340b
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader (gesproken)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 974: 1, 3 en 5

Woord van wegzending / Zegenbede
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 27 min 8 sec
=>Download (40 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (89)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst: 15 september 2019 Ds. C.J. van Leeuwen - Assink uit Almere 15 sep 10:00

 3. 2 private huwelijksvoltrekking Sikkema Martine Werners 14 sep 15:30

 4. 3 Kerkdienst, Twaalfde zondag van de zomer (kleur: groen). Dhr. A. Mourik - Geluk uit Utrecht 08 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst: 10e zondag van de Zomer Ds. J. Rinzema uit Laren 01 sep 10:00

 6. 5 Kerkdienst: Tiende zondag van de zomer Dhr. A. Mourik - Geluk (Utrecht) 25 aug 10:00

 7. 6 Dienst van schrift en tafel Ds. P.H. van Gilst uit Bussum 18 aug 10:00

 8. 7 Kerkdienst 11 augustus dhr. R.W. Willemsen, Amersfoort 11 aug 10:00

 9. 8 uitvaartdienst Mevr. Strik - Fiege Ds. van Leeuwen - Assink, Almere 07 aug 13:30

 10. 9 Kerkdienst 4 aug. 2019 Ds. W. Smit 04 aug 10:00

 11. 10 Kerkdienst: 28 juli 2019 Dhr. R.F. (Rik) Willemsen, Amersfoort 28 jul 10:00