Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 07 juli, 10:00

De heer A. Mourik - Geluk

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht: Psalm 66: 1, 2 en 7
Stil gebed
Votum:
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet:
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER (allen gaan zitten)
Drempelgebed
Zingen: Lied 272

Toelichting op het thema en de schrift-lezingen
Kyrie: Lied 301a (3x zoals aangegeven in Liedboek) (na het: ‘Daarom zingen wij…)

Gloria: Lied 305

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed van de zondag
Aansteken van de kaarsen
Gemeente zingt het kaarsenlied
Gesprek met de kinderen

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 25: 1-9
Zingen: Lied 990: 1, 2, 5 en 6

Evangelielezing: Lucas 14: 16-24
Zingen: Lied 840

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelspel

Gezongen geloofsbelijdenis : Lied 340b
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader (gesproken)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 974: 1, 3 en 5

Woord van wegzending / Zegenbede
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 27 min 8 sec
=>Download (40 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (78)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 private herdenkingsdienst   17 jul 14:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 4. 3 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00

 6. 5 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 8. 7 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 10. 9 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00

 11. 10 private huwelijk   25 mei 12:30