Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
  • I: Over de kerk
  • I: zondag 07 juli, 10:00

De heer A. Mourik - Geluk

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht: Psalm 66: 1, 2 en 7
Stil gebed
Votum:
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet:
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER (allen gaan zitten)
Drempelgebed
Zingen: Lied 272

Toelichting op het thema en de schrift-lezingen
Kyrie: Lied 301a (3x zoals aangegeven in Liedboek) (na het: ‘Daarom zingen wij…)

Gloria: Lied 305

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed van de zondag
Aansteken van de kaarsen
Gemeente zingt het kaarsenlied
Gesprek met de kinderen

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 25: 1-9
Zingen: Lied 990: 1, 2, 5 en 6

Evangelielezing: Lucas 14: 16-24
Zingen: Lied 840

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelspel

Gezongen geloofsbelijdenis : Lied 340b
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader (gesproken)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 974: 1, 3 en 5

Woord van wegzending / Zegenbede
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 27 min 8 sec
=>Download (40 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

  1. Opnames (78)
  2. RSS
  1. Titel Spreker Datum/tijd

  2. 11 private herdenkings-bijeenkomst diversen 19 mei 15:00

  3. 12 Kerkdienst. 19 mei 2019 Ds. K. Vos, Naarden 19 mei 10:00

  4. 13 Kerkdienst De heer Boers 12 mei 10:00

  5. 14 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen aan de Vecht 05 mei 10:00

  6. 15 4 mei herdenking   04 mei 19:00

  7. 16 Kerkdienst Ds. van Katwijk, Nederhorst den Berg 28 apr 10:00

  8. 17 Kerkdienst: Pasen   21 apr 10:00

  9. 18 Goede Vrijdag   19 apr 19:30

  10. 19 Witte donderdag Ds. Oussoren 18 apr 19:30

  11. 20 Kerkdienst, Palmpasen Pastor Flantua 14 apr 10:00