Geef feedback op de website

ds. H. Offereins Steenwijk

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 juli, 09:30

Liturgie voor de morgendienst in GKv Zwartsluis op zondag 21 juli 2019

Votum + groet
Zingen: Ps. 63:1,2 O God, mijn God ik zoek
10 Woorden
Zingen: Lb. 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Gebed
Kind moment
Kinderlied Hemelhoog 551 Dank U wel voor de sterren en de maan
Lezen: Prediker 2:17-25
Prediker 5:9-19
Zingen: GKO 110 (a-a-m-v-a) Alles, alles is gelegen
Preek over: Prediker 5:17-19 Durf te genieten
Zingen: Ps. 34:1,3 (LL) Aan God geef ik de eer
Mededelingen en gebeden.
Collecte
Zingen: HemelHoog 624:1,3,5 Vreugde, vreugde, louter vreugde
Zegen

LB. 939
1.
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2
U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

3.
Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Hemelhoog 551 (Kinderlied)

Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Psalm 34 (Levensliederen)

1. Aan God geef ik de eer,
hem maak ik groot, mijn leven lang.
Blij en met trots klinkt mijn gezang
vol vreugde voor de HEER.
Constant klinkt in refrein:
‘Aanbid de HEER, want hij is rijk!’
Doe met mij mee, ja, tegelijk;
zing groots, al ben je klein.

3. Intens, vol smaak en zoet
is Gods genade, proef en kijk!
Ja, schuil bij hem, de HEER is rijk,
hij maakt het leven goed.
Kijk naar een jonge leeuw:
die komt soms bijna om van trek –
Leef met de HEER en elk gebrek
smelt weg als was het sneeuw.

HemelHoog 624

1.
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

3.
Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

5.
Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn

Lengte 1 uur 12 min 23 sec
=>Download (50 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (111)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 ds. J. van Beveren Kampen   18 aug 19:00

 3. 2 Leesdienst   18 aug 09:30

 4. 3 kand. A. Riemer Kampen   11 aug 19:00

 5. 4 kand. P. Poortinga Kampen   11 aug 09:30

 6. 5 ds. A.J. Haak Emmeloord   04 aug 15:00

 7. 6 drs. J.H.F. Scheaffer Kampen   04 aug 09:30

 8. 7 Leesdienst   28 jul 19:00

 9. 8 ds. A.J. Haak Emmeloord   28 jul 09:30

 10. 9 ds. H. Slotman Kampen   21 jul 19:00

 11. 10 ds. H. Offereins Steenwijk   21 jul 09:30