Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 juli, 10:00

ds. Rob van der Plicht

Orde van Dienst

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 280: 1, 2, 3, 5

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 704

Gebed om de heilige Geest

Kinderkerklied tijdens het 3e couplet gaan de kinderen naar hun dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal

Schriftlezing: Psalm 1
1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.
5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt doo

Zingen: Lied 910: 1

Schriftlezing: Johannes 15: 1-10 en 16-17
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Zingen: Lied 910: 3, 4

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Op bergen en in dalen (Johannes de Heer 306)
1. Op bergen en in dalen
en overal is God!
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven,
of stijgen daar is God!
Omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God!

2 Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij!
Wie steunt op zijn vermogen,
die dekt en zegent Hij!
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven,
ja, zorgt voor ’t gans heelal!

4 Roem, Christen, aan mijns linke
en rechterzijd’ is God!
Waar ‘k macht’loos nederzinke
of bitter lijd’, is God!
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God!
In dood en doodse banden,
ja, overal is God.

Kinderen komen terug / moment met de kinderen

Zingen: ELB 168: 3 (bewerkt)
Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor elke bloem apart,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor geluk.

Gedicht van Els Hengstman-van Olst)

Zingen: Bloemenlied (melodie LvdK 474)
Het is vandaag weer Bloemendag,
De bloemen staan weer klaar.
Zij prijken met hun volle pracht
in wedstrijd met elkaar.
Straks zullen wij de straat op gaan
en brengen alles weg.
Zo leren wij de taak verstaan
door God ons opgelegd.

Een bloem is als een groet van God
voor wie het nodig heeft
door ziekte of doordat het lot
hem veel te dragen geeft.
Ook denken w’ aan de ouderdom,
voor menig mens een kruis.
Als dan een kind met bloemen komt
schijnt daar Gods zon in huis.

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied : Lied 416

Zegen

Thema: Bloemenzondag
Lengte 1 uur 29 min 5 sec
=>Download (15 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (98)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 15 sep 09:45

 3. 2 Kerkdienst - bevestigingsdienst Ambtsdragers ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 08 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal ds. Jan Willem Leurgans 01 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 25 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 18 aug 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 11 aug 10:00

 8. 7 Doopdienst ds. Jan Willem Leurgans 04 aug 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 28 jul 10:00

 10. 9 Uitvaartdienst Jaap Broer ds. Jan Willem Leurgans 26 jul 11:30

 11. 10 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00