Geef feedback op de website

Uitvaartdienst Jaap Broer

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: vrijdag 26 juli, 11:30

ds. Jan Willem Leurgans

De overledene wordt binnengedragen tijdens muziek:
Stef Bos – Papa

Welkom

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaars

Zingen: Psalm 121: 1,4
1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4.De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Herinneringen van de kleinkinderen

Luisterlied: Procol Harum – A Whiter Shade of Pale

Herinneringen van de vrienden

Herinneringen vanuit de kerk

Zingen: Heer, ik kom tot U (ELB 226)

Heer, ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

2. Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Gebed

Schriftlezing 1: Psalm 121
1. Een bedevaartslied.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
2. Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3. Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4. Zie, de Bewaarder van Israël
sluimert noch slaapt.
5. De Here is uw Bewaarder,
de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.
6. De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.
7. De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
8. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.

Schriftlezing 2: Matteüs 6: 13-16
13. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Zingen: Groot is Uw trouw, o Heer (ELB 170)
1.Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

Overdenking

Luisterlied: Lichtstad met uw paarlen poorten

Gebeden

Zingen: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere (Lied 868: 1,4)
1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

De overledene wordt uitgedragen onder orgelmuziek: Eens als de bazuinen klinken

Lengte 1 uur 36 min 16 sec
=>Download (17 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (98)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 15 sep 09:45

 3. 2 Kerkdienst - bevestigingsdienst Ambtsdragers ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 08 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal ds. Jan Willem Leurgans 01 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 25 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 18 aug 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 11 aug 10:00

 8. 7 Doopdienst ds. Jan Willem Leurgans 04 aug 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 28 jul 10:00

 10. 9 Uitvaartdienst Jaap Broer ds. Jan Willem Leurgans 26 jul 11:30

 11. 10 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00