Geef feedback op de website

Kerkdienst: 28 juli 2019

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 28 juli, 10:00

Dhr. R.F. (Rik) Willemsen, Amersfoort

VOORBEREIDING

Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht LB 92: 1, 2, 3 (Waarlijk, dit is rechtvaardig)

Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER

Kyriegebed
Glorialied LB 305: 1, 2, 3 (Alle eer en alle glorie)

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest/gebed van de zondag
Kaarsen worden aangestoken

Kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Schriftlezingen,

Lezing: 1Sam. 1:1-20
Lied: LB 130: 1, 3 (Uit diepten van ellende)

Lezing: Luc. 10:38-42
Lied: LB 283: 1, 4, 5 (In de veelheid van geluiden)

Schriftuitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Muzikaal intermezzo
Lied: LB 275: 1, 2, 3 (Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig)
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbeden,

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: LB 871: 1, 2, 4 (Jezus zal heersen waar de zon)

Zegen
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 6 min 26 sec
=>Download (30 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (89)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst: 15 september 2019 Ds. C.J. van Leeuwen - Assink uit Almere 15 sep 10:00

 3. 2 private huwelijksvoltrekking Sikkema Martine Werners 14 sep 15:30

 4. 3 Kerkdienst, Twaalfde zondag van de zomer (kleur: groen). Dhr. A. Mourik - Geluk uit Utrecht 08 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst: 10e zondag van de Zomer Ds. J. Rinzema uit Laren 01 sep 10:00

 6. 5 Kerkdienst: Tiende zondag van de zomer Dhr. A. Mourik - Geluk (Utrecht) 25 aug 10:00

 7. 6 Dienst van schrift en tafel Ds. P.H. van Gilst uit Bussum 18 aug 10:00

 8. 7 Kerkdienst 11 augustus dhr. R.W. Willemsen, Amersfoort 11 aug 10:00

 9. 8 uitvaartdienst Mevr. Strik - Fiege Ds. van Leeuwen - Assink, Almere 07 aug 13:30

 10. 9 Kerkdienst 4 aug. 2019 Ds. W. Smit 04 aug 10:00

 11. 10 Kerkdienst: 28 juli 2019 Dhr. R.F. (Rik) Willemsen, Amersfoort 28 jul 10:00