Geef feedback op de website

Kerkdienst 4 aug. 2019

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 04 augustus, 10:00

Ds. W. Smit

Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht: Psalm 70

Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER (allen gaan zitten)

Toelichting op de zondag

Kyriegebed
v. Laten wij de Eeuwige aanroepen om ontferming over de nood van de wereld en laten wij zijn naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
v. Zo zingen wij:
Lied 270 a (Kyrie + Gloria)

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed van de zondag
Kaarsen worden aangestoken

Kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Schriftlezingen

Lezing eerste testament: Prediker 2, 1-11
Lied 845: 3 (melodie Psalm 86)

Evangelielezing: Lukas 12, 13-21
Lied 797

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Muzikaal intermezzo
Lied 718

Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten

Gebeden:
dank, voorbeden, stil gebed
Onze Vader

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 981

Zegen
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 7 min 20 sec
=>Download (31 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (84)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Dienst van schrift en tafel Ds. P.H. van Gilst uit Bussum 18 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst 11 augustus dhr. R.W. Willemsen, Amersfoort 11 aug 10:00

 4. 3 uitvaartdienst Mevr. Strik - Fiege Ds. van Leeuwen - Assink, Almere 07 aug 13:30

 5. 4 Kerkdienst 4 aug. 2019 Ds. W. Smit 04 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst: 28-07-2019 Dhr. R.F. (Rik) Willemsen, Amersfoort 28 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst De heer F. Flantua, Loenen ad Vecht 21 jul 10:00

 8. 7 private herdenkingsbijeenkomst   17 jul 14:00

 9. 8 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00