Geef feedback op de website

Gods verkiezing en onze keuze

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 11 augustus, 09:00

Ds. B. Bloemendal, vGKN Frieschepalen

Welkom en afkondigingen door ouderling
Zingen: Onze hulp
Groet
Zingen: Amen
Zingen: Ps 147, 1+7 (Lof zij de HEER)
Gebed en Genadeverkondiging
Zingen: Ps 65, 2 (Een stroom van)
Leefregel: Exodus 20, 1-17 (NBV)
Zingen: Liedboek (2013) 912, 1+2+5+6
(Neem mijn leven)
Gebed
Schriftlezing: Efeziers 1, 1-14 (NBV)
Zingen: GK (2017) 250, 1+2+3
(God is getrouw)
Verkondiging
Zingen: GK (2006) 119, 1+2+5
(De kerk van alle tijden)
Dankgebed en Voorbeden
Collecte
Zingen: GK (2017) 211, 1+2+3
(Wij knielen voor uw zetel)
Zegen

Punten van de preek:

Inleiding:
We mensen hebben steeds meer te kiezen gekregen.

Betoog:
1. Wij kiezen echter niet God. God kiest ons.
2. Deze boodschap gaat als een rode draad door Gods Woord heen.
3. God de Vader kiest voor ons door tegen zijn eigen zoon Jezus Christus te kiezen

Slot: God kiest voor ons zodat wij voor hem kiezen.

Lengte 1 uur 15 min 33 sec
=>Download (13 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (115)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Prediking 1 Korinte 13:4–7 Br. Arjo Riemer 18 aug 14:00

 3. 2 Het verkeerde voorbeeld Ds. T.Dijkema 18 aug 09:00

 4. 3 Stilte graag! Ds. J.H. Tempelman, Drachten-Nijega 11 aug 14:00

 5. 4 Gods verkiezing en onze keuze Ds. B. Bloemendal, vGKN Frieschepalen 11 aug 09:00

 6. 5 dienst   04 aug 14:00

 7. 6 Geloof, Hoop en Liefde Ds. T.Dijkema 04 aug 09:00

 8. 7 dienst Br. H. Schipper 28 jul 14:00

 9. 8 Dienst Br. K.P. Siegers 28 jul 09:00

 10. 9 dienst Br. J.H. Moes 21 jul 14:00

 11. 10 Dienst Ds. H.D. Bondt Leek 21 jul 09:00