Geef feedback op de website

Kerkdienst 11 augustus

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 11 augustus, 10:00

dhr. R.W. Willemsen, Amersfoort

VOORBEREIDING

Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht
Lied 139: 1, 2, 7 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER (allen gaan zitten)

Toelichting op het thema/de zondag/de schriftlezing
Kyriegebed
Gloria-lied 304: 1, 2, 3 (Zing van de Vader die in den beginne)

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest/gebed van de zondag
Kaarsen worden aangestoken

Kaarsenlied:
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Schriftlezingen.

Jesaja 56: 1-8
Lied 713: 1, 2, 3 (Wij moeten Gode zingen)

Marcus 7: 24-30
Lied 527: 1, 3, 5 (Uit uw hemel zonder grenzen)

Schrift-uitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Muzikaal intermezzo
Lied 967: 1, 2, 3, 7 (Zonne der gerechtigheid)

Mededelingen door de diaken van dienst
Kollekten

Dankgebed , voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 146c: 1, 6, 7 (Alles wat adem heeft love de Here)

Zegen
a. AMEN, AMEN, AMEN

Lengte 1 uur 5 min 8 sec
=>Download (30 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (84)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Dienst van schrift en tafel Ds. P.H. van Gilst uit Bussum 18 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst 11 augustus dhr. R.W. Willemsen, Amersfoort 11 aug 10:00

 4. 3 uitvaartdienst Mevr. Strik - Fiege Ds. van Leeuwen - Assink, Almere 07 aug 13:30

 5. 4 Kerkdienst 4 aug. 2019 Ds. W. Smit 04 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst: 28-07-2019 Dhr. R.F. (Rik) Willemsen, Amersfoort 28 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst De heer F. Flantua, Loenen ad Vecht 21 jul 10:00

 8. 7 private herdenkingsbijeenkomst   17 jul 14:00

 9. 8 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 10. 9 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00