Geef feedback op de website

Kerkdienst: 10e zondag van de Zomer

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 01 september, 10:00

Ds. J. Rinzema uit Laren

VOORBEREIDING

Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht 111 vers 1 en 2
Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER

Psalm 111 vers 6

Kyriegebed
Gloria: lied 299 E

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest

Kaarsen worden aangestoken

Kaarsenlied
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Gesprekje met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen (1 Corinhe 15 vers 51 – 58)
Lied: Lied 645 vers 1, 3 en 4

Evangelielezing: Johannes 20 vers 19 – 23; 30 – 31
Lied: 338 B

Schriftuitleg en verkondiging ‘Wat gebeurt er als ik dood ga?’

Lied 837 vers 1, 2(vrouwen), 3(mannen) en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 825 vers 1, 3 en 5
Zegen
a. AMEN, AMEN, AMEN

Thema: Wat gebeurt er als ik dood ga? (1 Corinhe 15 vers 51 - 58)
Lengte 1 uur 22 min 46 sec
=>Download (38 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (89)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst: 15 september 2019 Ds. C.J. van Leeuwen - Assink uit Almere 15 sep 10:00

 3. 2 private huwelijksvoltrekking Sikkema Martine Werners 14 sep 15:30

 4. 3 Kerkdienst, Twaalfde zondag van de zomer (kleur: groen). Dhr. A. Mourik - Geluk uit Utrecht 08 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst: 10e zondag van de Zomer Ds. J. Rinzema uit Laren 01 sep 10:00

 6. 5 Kerkdienst: Tiende zondag van de zomer Dhr. A. Mourik - Geluk (Utrecht) 25 aug 10:00

 7. 6 Dienst van schrift en tafel Ds. P.H. van Gilst uit Bussum 18 aug 10:00

 8. 7 Kerkdienst 11 augustus dhr. R.W. Willemsen, Amersfoort 11 aug 10:00

 9. 8 uitvaartdienst Mevr. Strik - Fiege Ds. van Leeuwen - Assink, Almere 07 aug 13:30

 10. 9 Kerkdienst 4 aug. 2019 Ds. W. Smit 04 aug 10:00

 11. 10 Kerkdienst: 28 juli 2019 Dhr. R.F. (Rik) Willemsen, Amersfoort 28 jul 10:00