Geef feedback op de website

Kerkdienst: 10e zondag van de Zomer

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 01 september, 10:00

Ds. J. Rinzema uit Laren

VOORBEREIDING

Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht 111 vers 1 en 2
Stil gebed
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet :
v. De Heer zij met u
a. OOK MET U IS DE HEER

Psalm 111 vers 6

Kyriegebed
Gloria: lied 299 E

DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed om Gods Geest

Kaarsen worden aangestoken

Kaarsenlied
Laat nu de kaarsen branden
voor ied’re dag steeds één
de zondag of de maandag
God is steeds om ons heen.

Gesprekje met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen (1 Corinhe 15 vers 51 – 58)
Lied: Lied 645 vers 1, 3 en 4

Evangelielezing: Johannes 20 vers 19 – 23; 30 – 31
Lied: 338 B

Schriftuitleg en verkondiging ‘Wat gebeurt er als ik dood ga?’

Lied 837 vers 1, 2(vrouwen), 3(mannen) en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Mededelingen door de diaken van dienst
Collecten
Dankgebed en voorbeden
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 825 vers 1, 3 en 5
Zegen
a. AMEN, AMEN, AMEN

Thema: Wat gebeurt er als ik dood ga? (1 Corinhe 15 vers 51 - 58)
Lengte 1 uur 22 min 46 sec
=>Download (38 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (89)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 11 Kerkdienst De heer F. Flantua, Loenen ad Vecht 21 jul 10:00

 3. 12 private herdenkingsbijeenkomst   17 jul 14:00

 4. 13 Kerkdienst Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 14 jul 10:00

 5. 14 Kerkdienst De heer A. Mourik - Geluk 07 jul 10:00

 6. 15 Kerkdienst Ds. R. Abma 30 jun 10:00

 7. 16 Kerkdienst Ds. van Dorp 23 jun 10:00

 8. 17 Kerkdienst Ds. J.H. de Wit, 16 jun 10:00

 9. 18 Kerkdienst: Pinksteren 2019 Ds. Jan Rinzema, Laren 09 jun 10:00

 10. 19 Kerkdienst: 2 juni Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 02 jun 10:00

 11. 20 Kerkdienst Pastor Flantua, Loenen ad Vecht 26 mei 10:00