Geef feedback op de website

Ellende, verlossing en dankbaarheid

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 08 september, 10:00

Ds. D. Brienen

Voorzang 1: Ps 107:1,3
Mededelingen
Voorzang 2: ps 103:4,6 DNP
Stil gebed
Votum en groet
Opwekking 226:1/JohdeHeer 657:1,2,3 Ik wil zingen van mijn Heiland,
Nieuw-testamentische vermaning aan de christelijke gemeente
Ps 42:1,3 DNP
Kort orgelspel/kinderen mogen naar de KND
Gebed om verlichting met de H.Geest
Schriftlezing: Romeinen 7: 21-25 uit HSV
Verkondiging: ‘ellende, verlossing en dankbaarheid’.
EvangLiedb 203:1,2,3 Genade, zo oneindig groot, dat ik, die ’t niet verdien, het leven vond,
Inleidende lezing tweede gedeelte van het avondmaalsformulier met gebed (nog op de
kansel)
Ps 68:10 OB
voorbereiding van de tafel door de diakenen
Predikant gaat aan tafel en daarna komen de gemeenteleden, uitgenodigd door de diakenen
1ste tafel
Afgesloten met Ps 84:4 (orgelspel zodat gemeenteleden terug kunnen naar hun plaats en
nieuwe gemeenteleden aan tafel kunnen gaan)
2de tafel
Afgesloten met Ps 84:5 (
orgelspel …..)
3de tafel
Afgesloten met Ps 84:6 (+orgelspel …..)
Gebeden
KinderNevenDienst
kinderlied: De Heer is mijn Herder- Marcel en Lydia Zimmer oke4kids-door de MuziekGroep
Collecte (kleine kinderen kunnen worden opgehaald bij de oppas)
Schriftberijming 23:2,3 (melodie Liedb 90) Wees niet bezorgd, maar blijde: de Heere zorgt
voor u. Laat niet door vrees u leiden, want Hij staat Borg voor u.
Zegen

Thema: Viering H. Avondmaal
Lengte 1 uur 46 min 13 sec
=>Download (18 MB)
Deze opname wordt over 12 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (110)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Rustdag; Gods feestdag! Ds. D. Brienen 15 sep 16:30

 3. 2 de zegen van bemoediging en onderlinge betrokkenheid… Ds. D. Brienen 15 sep 10:00

 4. 3 De Here zal voor u strijden… Ds. D. Brienen 08 sep 14:45

 5. 4 Ellende, verlossing en dankbaarheid Ds. D. Brienen 08 sep 10:00

 6. 5 Niet in eigen kracht naar het onbekende Ds. D. Brienen 01 sep 14:45

 7. 6 De vrucht van de Geest Ds. D. Brienen 01 sep 10:00

 8. 7 God loven in gebrokenheid Ds. A. Wagenaar 25 aug 14:30

 9. 8 Een zekere toekomst voor Gods kerk Br. G.W. Vlot 25 aug 10:00

 10. 9 Christus’ helse angst en sterven is voor ons zowel een mysterie als onze enige houvast Ds. D. Brienen 18 aug 14:45

 11. 10 Eeuwig leven, kan dat? Ds. K. Jonkman 18 aug 10:00