1. Opnames (5)
  1. Titel Spreker Datum/tijd  

  2. 1 Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds. Arrie van Veen, Soest 09 dec 10:00 download

  3. 2 Dankdienst voor het leven van Geeske de Boer-Dijkstra Voorganger: drs. Susanne van der Sluijs 03 dec 13:00 download

  4. 3 Kerkdienst Voorganger: ds. Hans Bouma 02 dec 10:00 download

  5. 4 Gedachtenisdienst Voorganger: Fred Heidinga 25 nov 10:00 download