1. Opnames (113)
  1. Titel Spreker Datum/tijd  

  2. 1 "Bent u een drager of een kritische schriftgeleerde of farizeeër? ds. J.W. van der Kamp, Elburg 17 jun 17:00 download

  3. 2 "Leven in vrijheid vanuit Jezus' liefde" dr. W. Dekker, Oosterwolde 17 jun 09:30 download

  4. 3 "Blus de Geest niet uit!" Prop. A.N.J. Scheer, Huizen 10 jun 17:00 download

  5. 4 "De Geest ontmaskerd" ds. A. Baas, Amstelveen 10 jun 09:30 download