1. Opnames (130)
  1. Titel Spreker Datum/tijd  

  2. 1 kerkdienst middag M.Dekker (jongerenwerker Assen) 09 dec 15:37 download

  3. 2 kerkdienst middag M.Dekker (jongerenwerker Assen) 09 dec 14:15 download

  4. 3 kerkdienst ochtend Ds. Jt Janssen 09 dec 09:30 download

  5. 4 kerkdienst middag Ds. D. Noort 02 dec 14:15 download