1. Opnames (135)
  1. Titel Spreker Datum/tijd  

  2. 1 Kerkdienst   21 okt 17:00 download

  3. 2 Kerkdienst   21 okt 09:30 download

  4. 3 1 Koningen 10 : 9b Ds. H. van Ginkel 14 okt 17:00 download

  5. 4 Mattheüs 23 : 37 - 39 / 24 : 1 - 14 & Lukas 21 : 20 - 24 & Romeinen 11 : 25 - 32 Ds. H. Schipaanboord 14 okt 09:30 download