Afspelen   Download   Hand. 5: 12-33
ds. J.C. de Groot
17/06/18 18:30 - 01:46:51 (18 MB)

ps.145,vers 1 en 2
ps. 48, vers 6
ps. 74, vers 12, 18, 19 en 21
ps.124, vers 4
ps. 75, vers 1 en 6

Hand. 5: 12-33

Afspelen   Download   VHA - Abram / Israël / wij geroepen en verkoren
ds. A. Baas
17/06/18 10:00 - 01:33:48 (16 MB)

Aanvangstekst: Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen,
het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad (…) tegen wie Ik zei:
U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand,
die gerechtigheid werkt. (Jes.41, 8vv.)
Psalm 100, 1 en 2
Psalm 105, 4 en 5
Psalm 106, 3
Psalm 72, 9, 11

Genesis 11, 27 – Gen.12, 4 (12:1-3)en Hand.7, 1 – 4

Afspelen   Download   Zomerkring
ds. A. Baas
13/06/18 20:00 - 01:53:40 (20 MB)

DL H1 par 1-6

Afspelen   Download   Dordtse Leerregels - God verkiest mensen – verkiezende liefde
ds. A. Baas
10/06/18 18:30 - 01:45:01 (18 MB)

Psalm 136, 1 en 26
Psalm 65, 1 en 2
Psalm 89, 8
Psalm 75, 1.4 en 6
Psalm 56, 5
Psalm 33, 6

Rom.3, 9 – 25 ; Efeze 2, 1 – 9
D.L. H.1 par. 1 – 6

Afspelen   Download   Romeinen 15: 5,6
ds. R.W. de Koeijer
10/06/18 10:00 - 01:42:31 (18 MB)

Ps. 138: 4
Ps. 122: 2,3
Ps. 32: 3
Ps. 40: 4,5
Ps. 117
Ps. 18: 14,15

Rom. 15: 1-13 (5-6)

Afspelen   Download   De Kreupele genezen
ds. J.W. Hooydonk
03/06/18 18:30 - 01:35:19 (16 MB)

Psalm 138: 3
Psalm 84: 5
Psalm 105:5
Psalm 42: 1, 2, 3
Psalm 97: 6, 7
Psalm 108:1

Handelingen 3

Afspelen   Download   ‘De Gouden Gids’
ds. A. Baas
03/06/18 10:00 - 01:36:44 (17 MB)

Psalm 45, 1 en 2
Psalm 119, 80
Schriftlezing:
Psalm 86, 6 en 8
Psalm 40, 5
Psalm 117

Johannes 16, 12-22 (13)

Afspelen   Download   Dortse Leerregels
ds. A. Baas
30/05/18 20:00 - 02:01:14 (21 MB)

Dortse Leerregels

Afspelen   Download   bevestiging diaken - `Ontmaskering - het is gedaan met de lieve vrede´
ds. A. Baas
27/05/18 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Psalm 67, 1
Psalm 67, 2
Zingen: Psalm 51, 4 en 6
Psalm 119, 17
Lezing form. voor bevestiging diaken
Psalm 143, 10 (gew.)
Avondzang 1 en 7

Johannes 16, 1-11 (7-11)
Hand.2, 22-24 en 36-40

Afspelen   Download   Christus en de christen
ds. M. Noorderijk
27/05/18 10:00 - 02:03:25 (21 MB)

Psalm 123: 1
Psalm 84: 1 en 2
Psalm 119: 5
Psalm 73: 1 en 13
Psalm 25: 7
Psalm 71: 10 en 11

Kolossensen 2: 16 – 3: 4 (1-4)

Afspelen   Download   2e Pinksterdag; doopdienst - welkom in de wereld… welkom in de Kerk… welkom in de strijd
ds. A. Baas
21/05/18 10:00 - 01:36:17 (17 MB)

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht,
want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
(Openb.4,11)

Weerklank Lied 317 (melodie Psalm 134)
Psalm 100, 1.2 en 4
Psalm 72, 4 en 6
Psalm 22, 14 en 16 (na preek, Juda binnen)
Psalm 134, 3
Psalm 150, 3

Johannes 15, 18 -16,4 (15: 26,27)

Afspelen   Download   1e pinksterdag - 2 Koningen 2:9b
ds. G. Lustig
20/05/18 18:30 - 01:42:21 (18 MB)

psalm 140 : 1 + 13
Gebed des Heeren verzen 3 + 9
psalm 25:6
psalm 61:3,4,6
psalm 106:2,3
psalm 68:9,10

2 Koningen 2:1-14 (9b)
Lukas 24:44-53
Handelingen 2:1-4

Afspelen   Download   1e pinksterdag - De Geest zal onderwijzen door herinnering
ds. A. Baas
20/05/18 10:00 - 01:47:50 (19 MB)

Psalm 145, 1 en 2
Psalm 25, 2 en 4
Psalm 119, 3 en 17
Psalm 117

Johannes 14, 25 – 27 (26)
Hand. 2, 1 – 21

Afspelen   Download   Opname

18/05/18 19:30 - 01:26:44 (15 MB)
Afspelen   Download   De Andere Trooster
ds. A. Baas
13/05/18 18:30 - 01:38:32 (17 MB)

Psalm 141, 1 en 2
Psalm 143, 1.6 en 8
Psalm 68, 4
Psalm 147, 1 en 6
Psalm 119, 9 en 25
Psalm 66, 10

Johannes 14, 12 – 21 (16, 17)

Afspelen   Download   Het slot is de start
ds. A. Beens
13/05/18 10:00 - 01:58:33 (20 MB)

Psalm 113 : 1, 2
Psalm 86 : 5, 6
Psalm 2 : 1, 4, 7
Psalm 21 : 13
Psalm 103 : 10, 11

Mattheüs 11 : 25 – 30
Filippenzen 2 : 5 – 11
Tekst: Mattheüs 28 : 18

Afspelen   Download   Hemelvaartsdag - ´Gaan en Komen´
ds. A. Baas
10/05/18 09:30 - 01:44:24 (18 MB)

Weerklank Lied 189, 1.2 en 5
U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd,
U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook
aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!
Psalm 27, 3
Belijdenis van het geloof met vr. 49 Heid.Cat.
psalm 68, 9
Johannes 14, 1-14 (1-3)
Psalm 43, 3.4 en 5
Psalm 84, 1 en 6
Psalm 150, 1

Afspelen   Download   1 Korinthe 15: 5a
ds. E. de Mots
06/05/18 18:30 - 01:35:44 (16 MB)

Psalm 25: 3 en 4
Psalm 135: 8
Psalm 32: 3 en 5
Psalm 103: 6
Psalm 32: 1 en 6

1 Korinthe 15: 1 – 11 en 15 en 16 (5a)

Afspelen   Download   1 Joh. 21: 22b
ds. P. Krijgsman
06/05/18 10:00 - 01:41:33 (17 MB)

Ps. 97: 7
Ps. 105: 1, 2
Gez. 5: 2
Ps. 133: 1,2,3
Ps. 119: 87, 88
Gez. 12: 1, 4, 7

1 Joh. 21: 15- 22 (22b)

Afspelen   Download   Openbaring 1 : 17
ds. W.G. Hulsman
29/04/18 18:30 - 01:35:23 (16 MB)

Openbaring 1 : 9 – 20 (17)

Psalm 28:5 en 6
Psalm 103:7
Psalm 138:3, 4
Psalm 31: 19
Psalm 98:1 en 4

Afspelen   Download   GEZEGEND ONDERWEG – delen in nieuw leven
ds. C. van Sliedregt
29/04/18 10:00 - 01:32:56 (16 MB)

Ps. 112:4
Ps. 30:1, 2
Ps. 21:4, 6
Ps. 80:1, 5, 11
Ps. 79:7
Ps. 119:80, 83

Schriftlezing: Hebreeën 13:8-25 (20, 21)

Afspelen   Download   Catechismus - ´Hij kan en wil en zal…`
ds. A. Baas
22/04/18 18:30 - 01:40:45 (17 MB)

Aanvangstekst: want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen
Zingen: Psalm 108, 1
Zingen: Psalm 108, 2
Schriftlezing: 1 Kron.29, 9 – 14; Openb.7, 9 – 17
Heid.Cat. Zondag 52 vr.+antw.128.129
Zingen: Psalm 103, 10.11
Zingen: Psalm 68,10
Zingen: Gebed des Heeren, 9 en 10

Afspelen   Download   Na Pasen - op weg naar Gods toekomst
ds. G.D. Kamphuis
22/04/18 10:00 - 01:30:23 (16 MB)

Ps. 121: 4
Ps. 99: 1, 2
Ps. 51: 4
Schriftlezing:
Psalm 110
1 Korinthe 15 : 20 – 28 (25)
Ps. 110 : 1, 2, 3, 5
Ps. 72: 8
Ps. 72 : 10, 11

Afspelen   Download   Catechismus - ´Leid ons niet in verzoeking´/ ´Welkom in de overwinning´
ds. A. Baas
15/04/18 18:30 - 01:40:37 (17 MB)

Aanvangstekst: Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden
kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als
wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen
tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden
om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebr.4,15.16)
Zingen: Psalm 43, 1 en 3
Zingen: Psalm 3, 4
Schriftlezing: Matth.4, 1-11 en Matth.26, 36-46
Heid.Cat. Zondag 52 vr.+antw.127
Zingen: Psalm 3, 1 en 2
Preek Thema: ´Leid ons niet in verzoeking´/ ´Welkom in de overwinning´
Zingen: Gebed des Heeren 7 en 8
Zingen: Psalm 95, 5 en 4

Afspelen   Download   ´Vangen - Ontvangen´
ds. A. Baas
15/04/18 10:00 - 01:42:42 (18 MB)

Aanvangstekst: Ik zal U loven met heel mijn hart…
Zingen: Psalm 138, 1
Zingen: Psalm 38, 21 en 22
Schriftlezing: Joh.21, 1 – 14
Tekst: Joh. 21, 3-6 ´Vangen – Ontvangen´
Zingen: Psalm 34, 6.9 en 11
Zingen: Psalm 30, 4 en 8
Zingen: Psalm 117

Afspelen   Download   Opname

08/04/18 18:30 - 01:31:14 (16 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   De Koning verschijnt!
ds. G.H. Vlijm
08/04/18 10:00 - 01:49:17 (19 MB)

Ps 79: 7
Ps 57: 2
Ps 57: 5, 7
Mattheüs 28: 16-20, 1 Korinthe 15: 1-6 ‘De Koning verschijnt!’
Ps 25: 2, 4, 7
Ps 138: 1, 2
Ps 52: 7

Afspelen   Download   2e Paasdag - Houd Mij niet vast
ds. A. Baas
02/04/18 09:30 - 01:37:47 (17 MB)

· Aanvangstekst: ‘Ik ben de Goede Herder…’.
· Zingen: Psalm 66, 1.3
· Schriftlezing: Joh.20, 11-18
· Tekst: Joh.20, 17a.
· Zingen: Psalm 68, 4 en 6
· Preek ´Houd Mij niet vast´
· Zingen: Psalm 138, 2 en 4
· Zingen: Psalm 52, 7

Afspelen   Download   1e Paasdag - 1 Petrus 1:1-12 en Johannes 3:1-8
ds. J.A.J. de Pater
01/04/18 18:30 - 01:44:32 (18 MB)

Psalm 118:11 en 12
Psalm 30:2
Psalm 119:33 en 34
Psalm 21:4
Psalm 33:10 en 11

1 Petrus 1:1-12 en Johannes 3:1-8

Afspelen   Download   1e Paasdag - Het lege graf
ds. A. Baas
01/04/18 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Aanvangstekst: De Heere is waarlijk opgestaan… Hallelujah
Zingen: Psalm 124, 1.4
Schriftlezing: Gen.1, 1-5 en Joh.19,38 – Joh.20, 10
Tekst: Joh.20, 1-10 (9)
Zingen: Psalm 77, 8.11
Zingen: Psalm 118, 7. 12
Zingen: Psalm 150, 3

Afspelen   Download   Goede Vrijdag - Voltooid
ds. A. Baas
30/03/18 19:30 - 01:36:09 (17 MB)

· Aanvangstekst: God was het, die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende en aan hen hun misdaden niet toerekende… want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem… 2 Kor.5,19.21
· Zingen: Psalm 65, 1 en 3
· Schriftlezing: Genesis 1, 31—2,3 en Johannes 19, 17—30
· Tekst: Joh.19,30 “Voltooid”
· Zingen: Psalm 40, 4 en 5
· Zingen: Psalm 68, 10
· Zingen: Psalm 150, 1 en 3

Afspelen   Download   Catechismus - Er is vergeving
ds. A. Baas
25/03/18 18:30 - 01:42:36 (18 MB)

Heid.Cat. Zondag 51
Matth.18, 21 – 35
Lukas 23, 33 – 34 en 39 – 43

Afspelen   Download   Voor de rechterstoel van Christus
ds. P. Baas
25/03/18 10:00 - 01:39:02 (17 MB)

Jesaja 53:1-7
Matteüs 26:57-66
Matteüs 27:11-14, 21-23
2Korinthe 5:10 (kerntekst)

Afspelen   Download   Lukas 22
ds. M. Aangeenbrug
18/03/18 18:30 - 01:44:17 (18 MB)

Ps. 129:1,2,3
Ps. 126:2
Ps. 22:1,6,7
Ps. 116:7,10,11
Ps. 149:1,5

Schriftlezing Luk. 22

Afspelen   Download   Daar is Jezus!
ds. A. Baas
18/03/18 10:00 - 01:58:49 (20 MB)

Aanvangstekst: Zie Het Lam van God, dat de zonden
van de wereld wegneemt! (Joh.1,29)
Zingen: Psalm 101, 1.2
Zingen: Psalm 130, 2
Schriftlezing: Johannes 18, 33 – 19, 7
Tekst: Joh. 19, 4.5
Zingen: Psalm 69, 4 en 7
Preek ´Daar is Jezus!´
Zingen: Psalm 89, 1 en 3
Zingen: Psalm 72, 4 en 6

Afspelen   Download   Biddag - Broodnodig
ds. A. Baas
14/03/18 19:30 - 01:42:03 (18 MB)

Aanvangslied zie onder
Aanvangstekst: Gij opent Uw hand en verzadigt al wat leeft naar Uw welbehagen…
Zingen: Psalm 123, 1 en 2
Schriftlezing: Matth.4, 1 – 4 en Matth.6, 24 – 34
Tekst: Heid.Cat. Zondag 50
Zingen: Psalm 145, 5 en 6
Zingen: Gebed des Heeren 1 en 5
Zingen: Psalm 105, 22 en 24

Weerklank, Lied 415 Diep afhankelijk –
Naar zondag 50 (Op de wijs van ‘O eeuw’ge Vader sterk in macht’)

1 Wij bidden, trouwe Vader, geef
al wat ons lichaam nodig heeft,
opdat in dank dan wordt erkend,
dat U de bron van ’t goede bent.
O Vader, Uw gena is groot:
geef zo Uw kindren daaglijks brood.

2 Ons werken werpt geen vruchten af,
geen enkle gave die U gaf,
wanneer het komt van ons alleen
en U Uw zegen niet verleent.
O Vader, Uw gena is groot:
geef zo Uw kindren daaglijks brood.

3 Geef dat ons hart op U slechts bouwt
en niet op schepselen vertrouwt.
Wij roepen U afhanklijk aan,
U bent de bron van ons bestaan.
O Vader, Uw gena is groot:
geef zo Uw kindren daaglijks brood.

Afspelen   Download   Biddag - Vertel het maar
ds. A. Baas
14/03/18 14:00 - 01:30:38 (16 MB)

Aanvangstekst: Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden…
Zingen: Psalm 121, 1 en 2
Zingen: Psalm 99, 1 en 2
Schriftlezing: 2 Koningen 4, 1-7
Zingen: Psalm 81, 1 en 12
Zingen: Psalm 146, 3 en 4
Zingen: Gebed des Heeren 1 en 5

Afspelen   Download   Catechismus - … als Christus
ds. A. Baas
11/03/18 18:30 - 01:34:38 (16 MB)

Votum en Groet
Aanvangstekst: Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven.Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Zingen: Psalm 147,3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 147,6
Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Matth.16, 21-25 en Matth.26, 36-44
Tekst: Heid.Cat. Zondag 49
Collecte
Zingen: Psalm 119, 1 en 36
Preek ´… als Christus´.
Zingen: Psalm 86,6
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren 4 en 9
Zegen

Afspelen   Download   Bij hen ... of bij HEM ?
ds. A. Baas
11/03/18 10:00 - 01:43:26 (18 MB)

Votum en Groet
Aanvangstekst: Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken…
Zingen: Psalm 54, 1 en 2
Wet des Heeren
Zingen: Psalm 6, 1 en 2
Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 3, 1-9 ; Johannes 18, 1-12
Tekst: Joh. 18, 1-12 ´Bij hen … of bij HEM´?
Collecte
Zingen: Psalm 124, 1.2
Preek
Zingen: Psalm 124, 3.4
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 89, 8
Zegen

Afspelen   Download   Catechismus - Een roep om krachtig ingrijpen
ds. A. Baas
04/03/18 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Zingen: Psalm 22, 14 en 16
Zingen: Psalm 68, 17
Schriftlezing: Psalm 72 en Johannes 18, 33-37
Tekst: Heid.Cat. Zondag 48
Zingen: Psalm 72, 1 en 7
Zingen: Psalm 21, 1 en 5
Zingen: Gebed des Heeren 1 en 3

Afspelen   Download   Bedenk de dingen die van God zijn
ds. L. Plug
04/03/18 10:00 - 02:00:17 (21 MB)

Psalm 139: 1 en 2
Psalm 139: 10 en 14
Psalm 119: 1, 17 en 88
Psalm 118: 8 en 9
Psalm 56: 4 en 6

Afspelen   Download   Opname

03/03/18 20:00 - 01:11:15 (12 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   de Voorbidder en de vijand
ds. J.B. ten Hove
25/02/18 18:30 - 01:40:33 (17 MB)

Lukas 22: 24-46 (31,32)

Zingen psalm:
62: 1 en 4
62: 5
51: 6 en 7
22: 11
22: 12 en 13

Afspelen   Download   Opname

25/02/18 10:00 - 01:41:45 (17 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   Catechismus - God zijn geprezen met ontzag
ds. A. Baas
18/02/18 18:30 - 01:37:08 (17 MB)

· Voorzang… zie hand-out
Votum en Groet
· Aanvangstekst: Loof de HEERE, want de HEERE is goed;
zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk (Ps.135,3)
· Zingen: Psalm 8, 1.9
· Slot van form. Heilig Avondmaal
· Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
· Schriftlezing: Johannes 17, 1-12
· Tekst: Heid.Cat. Zondag 47
· Collecte
· Zingen: Psalm 111, 1.2 en 3
· Preek ´God zijn geprezen met ontzag´
· Zingen: Gebed des Heeren 2 en 10
· Dankgebed
· Zingen: Psalm 150, 1
· Zegen

Afspelen   Download   HA - opdat wij het zullen weten
ds. A. Baas
18/02/18 10:00 - 01:56:05 (20 MB)

Voorzang: zie Rondom het Woord
· Votum en Groet
· Aanvangstekst: Jezus zegt: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
· Zingen: Psalm 63,1 en 2
· Lezing van het tweede deel van het avondmaalsform. met daarin de geloofsbelijdenis en daarna het gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest en zegen voor de bediening
· Schriftlezing: Johannes 6, 47 – 59
· Tekst: Johannes 6, 55
· Zingen: Psalm 146, 3 en 4
· Collecte
· Preek ´opdat wij het zullen weten´
· Zingen ter voorber.v.d. tafel: Psalm 26, 2 en 8
· Schriftlezingen aan de tafel: Jesaja 53.54 en 55
· Zingen tijdens bediening: Psalm 116
· Dankgebed en voorbede
· Zingen: Psalm 103, 1
· Zegen

Afspelen   Download   Markus 8 : 27-33
ds. P. Vernooij
11/02/18 18:30 - 01:35:04 (16 MB)

Psalm 34: 1,2
Psalm 34: 6
Psalm 22: 10,11,12
Psalm 40: 4
Psalm 118: 14
Schriftlezingen Markus 8 : 27-33 en Markus 14: 53-65
Tekst: Markus 8 : 27-33

Afspelen   Download   afbraak - opbouw
ds. A. Baas
11/02/18 10:00 - 01:41:55 (17 MB)

Votum en Groet
Aanvangstekst: Zie Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt…!
Zingen: Psalm 27 vers 3 en 7
Lezing deel 1 form. HA + gebod van God
Zingen: Psalm 99,3
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezingen: Johannes 2, 12 –22
Tekst: Johannes 2, 19 ´afbraak – opbouw´
Collecte
Zingen: Psalm 69,4 en 7
Preek
Zingen: Psalm 68,14
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 69,14
Zegen

Afspelen   Download   Catechismus - ‘een kind zegt het…’/ ´Het kindergebed bij uitstek´
ds. A. Baas
04/02/18 18:30 - 01:48:19 (19 MB)

Voorzang: zie Hand-out
Votum en Groet
Aanvangstekst: Ziet, welk een liefde ons de Vader gegeven heeft nl. dat wij kinderen Gods genoemd zouden worden… 1 Joh.3, 1
Zingen: Psalm 133, 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 75, 1
Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Matth.6, 5-9… ; Galaten 3, 23 – 4,7
Tekst: Heid.Cat. Zondag 46
Collecte
Zingen: Psalm 42, 3.4 en 5
Preek ‘een kind zegt het…’/ ´Het kindergebed bij uitstek´
Zingen: Gebed des Heeren 1 en 10
Dankgebed
Zingen: Psalm 81, 1.4
Zegen

Afspelen   Download   Jezus de Christus
ds. P.G. Oskamp
04/02/18 10:00 - 02:00:07 (21 MB)

Vz. Ps. 63: 1
Ps. 72: 2, 3
Ps. 119: 86
Johannes 7: 25-53
Ps. 2: 3, 4, 7
Preek over Joh. 7: 37-41: Jezus de Christus
Ps. 92: 7, 8
Ps. 108: 1

Afspelen   Download   Catechismus - Transport vice versa
ds. A. Baas
28/01/18 18:30 - 01:42:48 (18 MB)

Zondag 45
Lukas 11: 1-13

Afspelen   Download   Gods Zoon schittert op de bruiloft / Schep nú uit
ds. A. Baas
28/01/18 10:00 - 01:45:05 (18 MB)

Johannes 2: 1-11 (11)

Afspelen   Download   Psalm 116
ds. H. Schipaanboord
21/01/18 18:30 - 01:42:22 (18 MB)

Psalm 116 (1-5)

Afspelen   Download   Bevestiging ambtsdragers - een kettingreactie / domino-effect
ds. A. Baas
21/01/18 10:00 - 01:49:34 (19 MB)

Johannes 1: 41-52

Afspelen   Download   Catechismus - heilzaam scherp
ds. A. Baas
14/01/18 18:30 - 01:43:31 (18 MB)

Zondag 44 vr. 114, 115
Romeinen 7: 12 – 8: 4

Afspelen   Download   De Eeuwige Ongeziene wordt ons door de Zoon uitgelegd
ds. A. Baas
14/01/18 10:00 - 01:51:46 (19 MB)

Exodus 33: 18-23
Joh.1:14-18 (18)

Afspelen   Download   Christus komt als dienende Hogepriester
ds. J.P. Nap
07/01/18 18:30 - 01:42:45 (18 MB)

Fil. 2:1-11 (6-8)

Afspelen   Download   Zoek eerst het Koninkrijk van God
kand. J.A. Mol
07/01/18 10:00 - 01:53:12 (19 MB)

Matth. 6:25-34 (33)
Fil. 4:4-7

Afspelen   Download   Nieuwjaars dag - Een blik achter de schermen… Wees niet bevreesd!
ds. Baas
01/01/18 10:30 - 02:01:14 (21 MB)

Schriftlezing: Daniël 10 (18, 19)
(Efeze 6: 10-13 / Openb.5)

Afspelen   Download   Oudjaar - Eindbestemming
ds. A. Baas
31/12/17 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Daniël 12 (13)
Marc.13: 14 – 23

Afspelen   Download   in het vuur van de beproeving
ds. J.B. ten Hove
31/12/17 10:00 - 01:44:42 (18 MB)

Kerntekst: Psalm 105:19
Genesis 39:21 t/m 40:23

Afspelen   Download   2e Kerstdag - Da's Bijzonder
Kerstviering kinderen 2017
26/12/17 10:00 - 01:41:49 (17 MB)
Afspelen   Download   1e Kerstdag - Gods hart opengesteld
ds. Baas
25/12/17 10:00 - 01:49:45 (19 MB)

Luk. 2: 1-7
Johannes 3: 1-3, 14-21 (16)

Afspelen   Download   ‘De roots’ van Jezus
ds. E. de Mots
24/12/17 18:30 - 01:40:16 (17 MB)
Mattheüs 1 (vs1)
Afspelen   Download   Wie verwachten wij?
ds. A.A.A. Prosman
24/12/17 10:00 - 01:46:53 (18 MB)

Jesaja 35: 1-6
Mattheus 11: 1-15 (vs. 3)

Afspelen   Download   Kerstconcert
Cum Laude
23/12/17 20:00 - 02:05:14 (22 MB)
Afspelen   Download   Begeerte bederft
ds. Baas
17/12/17 18:30 - 01:39:33 (17 MB)

Genesis 2: 8.9 , 3: 1-17
Lukas 12: 13-21

Afspelen   Download   Opname

17/12/17 10:00 - 01:49:10 (19 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   Kerstviering
de Akker
15/12/17 19:30 - 01:28:19 (15 MB)
Afspelen   Download   Openbaring een troostboek
ds. J. Geene
10/12/17 18:30 - 01:46:08 (18 MB)

Openb. 1: 1-8 (7)

Afspelen   Download   De blijde heilsdag
ds. A. van Vuuren
10/12/17 10:00 - 01:42:05 (18 MB)

Zef. 3: 14-20 (17)
Hebr. 12: 10-17

Afspelen   Download   Catechismus - Betrouwbaar spreken
ds. A. Baas
03/12/17 18:30 - 01:38:24 (17 MB)

Zond. 43 vr. 112

Jac. 3: 1-12

Afspelen   Download   Daniel krijgt zicht op de toekomst
ds. A. Baas
03/12/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Dan. 8 (19)

Afspelen   Download   DHA - Totdat Hij komt
ds. A. Baas
26/11/17 18:30 - 01:43:08 (18 MB)

Dan. 7 (13, 14)

Afspelen   Download   HA - God maakt een tafel gereed tegen over tegenstanders
ds. A. Baas
26/11/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Dan. 6: 11-13; 19-29 (24b)

Afspelen   Download   Geopende ogen ?!
ds. G.H. Vlijm
19/11/17 18:30 - 01:52:52 (19 MB)

Hooglied 3: 1-5

Afspelen   Download   VHA - Maaltijd en teken aan de wand - De Maaltijd en De Tekenen
ds. A. Baas
19/11/17 10:00 - 01:51:01 (19 MB)

Dan. 5: 1-6, 17-29

Openb. 18:1-5; 19:1-9

Afspelen   Download   Rouwdienst mw. W. Bakker-van der Wal
ds. A. Baas
14/11/17 13:00 - 01:35:02 (16 MB)
Afspelen   Download   Catechismus - Niet stelen
ds. A. Baas
12/11/17 18:30 - 01:37:36 (17 MB)

Zond. 42 vr. 110, 111

Ef. 4:7-32

Afspelen   Download   Hoogmoed
ds. A. Baas
12/11/17 10:00 - 01:40:27 (17 MB)

Dan 4 (19a)
Matt. 13: 31, 32

Afspelen   Download   Trouw tot in de dood
ds. B.J. van Assen
05/11/17 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Openb. 2: 8-11 (tekst)

Openb. 20: 14,15
Openb. 21: 7,8

Afspelen   Download   Doopdienst - De Heilige Doop een teken in failliet gebied
ds. A. Baas
05/11/17 10:00 - 01:52:47 (19 MB)

Jer. 32: 6-15, 36-44

Afspelen   Download   Hervormingsavond

03/11/17 19:30 - 01:31:11 (16 MB)
Afspelen   Download   Dankdag - Rekenen - afrekenen - misrekenen .. of rijk in God zijn
ds. Baas
01/11/17 19:30 - 01:36:55 (17 MB)

Luk 12 (13)

Afspelen   Download   Dankdag - Blij verrast
ds. Baas
01/11/17 14:00 - 01:45:58 (18 MB)

Hand. 8: 28-39

Afspelen   Download   Rouwdienst mw. A. van Poelgeest
ds. Baas
30/10/17 11:30 - 01:58:57 (20 MB)

Joh 10
Openb 21: 1-7

Afspelen   Download   Lievelingspsalm van Luther
ds. J.C. de Groot
29/10/17 18:30 - 01:52:34 (19 MB)

Ps. 118 (19)

Afspelen   Download   Machtig genoeg
ds. P. Vernooij
29/10/17 10:00 - 01:48:59 (19 MB)

Dan. 3 (17, 18)

Afspelen   Download   Catechismus - Christus de Heere in je leven... dus ook in je lijf
ds. A. Baas
22/10/17 18:30 - 01:42:44 (18 MB)

Zond. 41 vr. 108, 109

Hooglied 1:12- 2: 7
1 Kor. 6: 15-20

Afspelen   Download   Waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, ben ik in het midden
ds. A. Baas
22/10/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Dan. 3

Afspelen   Download   Catechismus - Gij zult niet echtbreken
ds. A. Baas
15/10/17 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Zond. 41

Matth. 19: 1-12
1 Kor. 7: 10-16

Afspelen   Download   David en Doeg
ds. P. Baas
15/10/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

1 Sam. 21: 1-9
1 Sam. 22: 6-23

Afspelen   Download   Geestelijke groei
ds. J.C. Schuurman
08/10/17 18:30 - 01:34:46 (16 MB)

Ef. 4: 1-16 (15)

Afspelen   Download   Uit de droom geholpen
ds. A. Baas
08/10/17 10:00 - 01:48:06 (19 MB)

Dan. 2 (28a)

Afspelen   Download   DHA - Parels aan het snoer van de dankbaarheid
ds. A. Baas
01/10/17 18:30 - 01:38:25 (17 MB)

Ps. 103 (vs. 1-5)
Rom. 8: 31-39

Afspelen   Download   HA - Hartelijk welkom
ds. A. Baas
01/10/17 10:00 - 01:58:12 (20 MB)

Matt. 15: 21-28 (28)

Afspelen   Download   Als het vertrouwen wordt beproegd
ds. G. Lustig
24/09/17 18:30 - 01:38:40 (17 MB)

2 Kon. 18: 1-7
2 kon. 19: 1-20 (1, 14)

Afspelen   Download   VHA - Jacoba uit Kanaan en de God van Jacob
ds. A. Baas
24/09/17 10:00 - 01:42:36 (18 MB)

Matth. 15: 21-28

Afspelen   Download   Jozef
Cum Laude
23/09/17 20:00 - 02:05:14 (22 MB)

Zangavond

Afspelen   Download   Catechismus - Gun elkaar het licht in de ogen
ds. A. Baas
17/09/17 18:30 - 01:35:21 (16 MB)

Zondag 40 vr. 105 t/m 107

Gen 4
Matt. 5

Afspelen   Download   Geloven op maandag; het verschil maken
ds. A. Baas
17/09/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Dan. 1

Afspelen   Download   Vergeving
ds. J.J. Verhaar
10/09/17 18:30 - 01:39:06 (17 MB)

2 Sam. 12: 1-13
Ps. 51 (6-11)

Afspelen   Download   De worsteling van Lea
ds. R.F. Mauritz
10/09/17 10:00 - 01:34:27 (16 MB)

Gen. 29: 16-35 (31a, 33b)
Matth. 1: 1-6

Afspelen   Download   Catechismus - Eerwaarde ouders / Je ouders eren en een goed leven
ds. A. Baas
03/09/17 18:30 - 01:41:03 (17 MB)

Zondag 39 vr. 104
Ef. 4: 32- 5: 2
Ef. 6: 1-9

Afspelen   Download   Afsluiting Kidsfeest - Samen op Survival / Het Leven... een getuigenis
ds. A. Baas
03/09/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Joh. 4: 26-42

Afspelen   Download   Catechismus - Van ophouden weten
ds. A. Baas
27/08/17 18:30 - 01:44:58 (18 MB)

Zond. 38 vr. 103

Ex. 20: 8-11
Deut. 5 : 12-15
Hebr. 3: 12-4: 13

Afspelen   Download   Doopdienst - De dag van je leven
ds. A. Baas
27/08/17 10:00 - 01:37:07 (17 MB)

Joh. 4: 1-26

Afspelen   Download   Hoe lang nog?
ds. G.D. Kamphuis
20/08/17 18:30 - 01:43:57 (18 MB)

Openb. 6:1-17 (9-17)

Afspelen   Download   Bekering van Saulus
ds. G.M. van Meijeren
20/08/17 10:00 - 01:36:34 (17 MB)

Joh. 9: 39-41
Hand. 9: 1-19

Afspelen   Download   De langste dag
ds. A. van Vuuren
13/08/17 18:30 - 01:40:28 (17 MB)

Joz. 10: 1-15 (12)
Openb. 21: 22-27

Afspelen   Download   Gods huwelijksaanzoek aan Israel / ons
ds. J.N. Zuijderduin
13/08/17 10:00 - 01:47:58 (19 MB)

Ex. 19 (vs. 5,6)
1 Petr. 2: 7-10

Afspelen   Download   De Sunamitische vrouw
ds. D.C. Floor
06/08/17 18:30 - 01:28:04 (15 MB)

2 Kon. 4: 8-17 (tekst)
Hebr. 13: 1-7; 15,16

Afspelen   Download   Een brief van Christus
ds. H. Russcher
06/08/17 10:00 - 02:02:20 (21 MB)

Ez. 11: 14-20
2 Cor. 3: 1-6 (3)

Afspelen   Download   Ingaan in de Rust die blijft
ds. M. Noorderijk
30/07/17 18:30 - 01:40:39 (17 MB)

Hebr. 3:7-19
Hebr. 4: 1-13 (4, 11)

Afspelen   Download   Stroom van Levend water
ds. W.J. Dekker
30/07/17 10:00 - 01:32:51 (16 MB)

Ez. 47: 1-12 (1a, 7)
Openb. 22: 1-2

Afspelen   Download   Raadsels te over, en toch ...
ds. P.J. Visser
23/07/17 18:30 - 01:51:28 (19 MB)

Hand. 12: 1-11

Afspelen   Download   Daarom hebben wij altijd goede moet, omdat de Heere heeft gezegd: "Ik zal"
ds. A. Baas
23/07/17 10:00 - 01:38:23 (17 MB)

Jer. 31: 27-34 (31-34)
Hebr. 8: 1-2;6-13

Afspelen   Download   Catechismus - De Naam niet misbruiken maar belijden
ds. A. Baas
16/07/17 18:30 - 01:39:37 (17 MB)

Zond. 36 vr. 99, 100
Ex. 3: 1-15

Afspelen   Download   Dienen met een luister-houding
ds. M. van Dam
16/07/17 10:00 - 01:40:06 (17 MB)

Luk. 10: 25-42 (38-42)

Afspelen   Download   Catechismus - Geen beeld maken, maar beeld zijn
ds. A. Baas
09/07/17 18:30 - 01:37:05 (17 MB)

Zond. 35 vr. 96 (97,98)
Deut. 4: 10-28
Joh. 14: 6-9

Afspelen   Download   Doopdienst - Ik ken mijn schapen
ds. A. Baas
09/07/17 10:00 - 01:58:47 (20 MB)

Joh. 9: 24-32; 10: 9-15; 20-29 (27)

Afspelen   Download   Catechismus - Geen ander in het spel
ds. A. Baas
02/07/17 18:30 - 01:46:02 (18 MB)

Zond. 34 Vr. 94, 95
Jes. 44: 6-11, 21-23
Matt. 6: 19-34

Afspelen   Download   In de naam van Jezus Christus
ds.A.W. van der Plas
02/07/17 10:00 - 01:29:01 (15 MB)

Hand. 3: 1-16 (4-8)

Afspelen   Download   DHA - Drie omsgangsvormen met God
ds. A. Baas
25/06/17 18:30 - 01:26:47 (15 MB)

Rom. 8: 16-38
(Vs. 23, 26, 31-39)

Afspelen   Download   HA - Het getuigen van de Geest
ds. A. Baas
25/06/17 10:00 - 01:51:03 (19 MB)

Jes. 43: 1-7
Rom. 8: 12-17 (16)

Afspelen   Download   De Geest die levend maakt en vrucht geeft
ds. A. D. Gooijert
18/06/17 18:30 - 01:39:46 (17 MB)

Hooglied 4: 7-16 (16)

Afspelen   Download   VHA - De Geest in ons
ds. A. Baas
18/06/17 10:00 - 01:58:51 (20 MB)

Rom. 7:21 – 8:15
(Vs. 8, 14, 15)