Afspelen   Download   Thema:

22/07/18 17:00 - 01:17:36 (13 MB)

Kijk voor de liturgie op: http://www.cgkopperdoes.nl/?p=14&sub=111

Afspelen   Download   Thema:

22/07/18 10:00 - 01:17:02 (13 MB)

Kijk voor de liturgie op: http://www.cgkopperdoes.nl/?p=14&sub=111

Afspelen   Download   Thema: God of afgod?
Ds. D. van der Wal
15/07/18 17:00 - 01:25:56 (15 MB)

Voorzang: Ps. 98: 1 & 2
Zingen: Ps. 118: 7 & 8
(Collecte)
Zingen: Ps. 135: 9, 10 & 11
Zingen: Ps. 77: 6, 7 & 8
Zingen: Ps. 42: 3 & 5
(Geloofsbelijdenis)
Zingen: Ps. 86: 3 & 4
Schriftlezing: Jesaja 46: 1-13
Tekst: Gelezen Schriftgedeelte
Thema: God of afgod?
1. Dragen van afgoden
2. Gedragen worden door God
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Jozef in het huis van Potifar
Ds. H.K. Sok
15/07/18 10:00 - 01:30:50 (16 MB)

Voorzang: Ps. 118: 1 en 3
Ps. 102: 11 en 12
Ps. 118: 7
Ps. 9: 10 en 11
Ps. 1: 1 en 2
Ps. 31: 12 en 13
Schriftlezing: Genesis 39
Tekst: Gelezen gedeelte
Thema: Jozef in het huis van Potifar
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Jozef gehaat
Ds. H.K. Sok
08/07/18 17:00 - 01:16:48 (13 MB)

Voorzang: Ps. 146: 1
Ps. 146: 2 en 3
Ps. 81: 1 en 4
Ps. 121: 1 en 2
Ps. 64: 10
Ps. 121: 3 en 4
Schriftlezing: Genesis 37
Tekst: Gelezen gedeelte
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Opstanding en eeuwig leven
Ds. H.K. Sok
08/07/18 10:00 - 01:25:31 (15 MB)

Voorzang: Ps. 136: 1 en 3
Ps. 108: 1 en 2
Tien geboden: 9
Ps. 49: 2 en 6
Ps. 73: 12 en 13
Ps. 136: 22 en 26
Schriftlezing: Filippenzen 3: 17-21 en 2 Petr. 3: 18-13
Tekst: H.Cat. Zondag 22
Thema: Opstanding en eeuwig leven
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Sing-Inn

07/07/18 19:25 - 01:42:44 (18 MB)
Afspelen   Download   Thema: De kerk.
Ds. H.K. Sok
01/07/18 17:00 - 01:21:04 (14 MB)

Voorzang: Ps. 68: 13
Ps. 116: 1 en 11
Ps. 95: 1 en 4
Ps. 48: 1 en 6
Ps. 48: 4
Ps. 133: 1 en 3
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1 – 12
Tekst: H. Cat. Zondag 21
Thema: De kerk.
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Jozef geboren
Ds. H.K. Sok
01/07/18 10:00 - 01:25:10 (15 MB)

Voorzang: Ps. 105: 1
Ps. 92: 1 en 3
Ps. 103: 9
Ps. 105: 2 en 3
Ps. 105: 10 en 11
Ps. 80: 1 en 11
Schriftlezing: Genesis 30: 1 – 24
Tekst: Genesis 30: 22-24
Thema: Jozef geboren
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Geen opgaven
Ds. H.P. Brandsma
24/06/18 17:00 - 01:10:30 (12 MB)

Voorzang: 149:1
Ps. 46:1-4
Ps. Collecte + 119:17-47
Ps. 35: 1-11
Ps. 68:10
Ps. 146:1
Schriftlezing: Hand. 7: 48-60
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Oefening baart kunst
Ds. H.K. Sok
24/06/18 10:00 - 01:23:43 (14 MB)

Voorzang: Ps. 138: 4
Ps. 81: 1 en 2
Ps. 81: 4
Ps. 128: 1, 3 en 4
Ps. 119: 5 en 87
Ps. 78: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Spreuken 22: 1 – 10
Tekst: Spreuken 22: 6
Thema: Oefening baart kunst
1. De noodzaak van die oefening
2. De inhoud van die oefening
3. De wijze van die oefening
4. De vrucht van die oefening
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Abba, Vader!
Ds. T. Wijnsma
17/06/18 17:00 - 01:27:07 (15 MB)

Voorzang: Psalm 25: 2 en 3
Zingen: Psalm 26: 8 en 7
Zingen: Gebed des Heeren 1, 2 en 10
Zingen: Avondzang: 7
Zingen: Psalm 33: 6
Zingen: Psalm 33: 11
Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17
Tekst: Romeinen 8: 15 en 16
Thema: Abba, Vader!
1. De geest van slavernij durft dat niet te zeggen
2. De Geest van adoptie doet het ons roepen!
3. Ja Hijzelf spreekt die woorden in ons hart.
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Filippus …
Ds. H.K. Sok
17/06/18 10:00 - 01:28:55 (15 MB)

Voorzang: Ps. 84: 1
Ps. 143: 1 en 10
Ps. 90: 9
Morgenzang: 5 en 6
Ps. 37: 2 en 19
Ps. 78: 2 en 3
Schriftlezing: Handelingen 8: 39-40 en 21: 1-9
Tekst: Gelezen gedeelten.
Thema: Filippus …
1. … en zijn werk.
2. … en zijn gastvrijheid.
3. … en zijn gezin.
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Een Ethiopiër komt tot geloof
Ds. H.K. Sok
10/06/18 17:00 - 01:13:29 (13 MB)

Voorzang: Ps. 67: 1
Ps. 2: 6 en 7
Ps. 47: 1 en 4
Ps. 87: 1, 2 en 3
Ps. 117
Ps. 87: 4 en 5
Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40
Tekst: Gelezen gedeelte
Thema: Een Ethiopiër komt tot geloof
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: De grootste kracht
Ds. H.K. Sok
10/06/18 10:00 - 01:46:20 (18 MB)

Voorzang: Ps. 19: 1
Ps. 33: 1 en 2
Ps. 17: 3
Ps. 33:8
Ps. 68:1
Ps. 35: 1 en 13
Gebed des HEEREN: 1, 3 en 9 (respectievelijk aan tafel 1, 2 en 3)
Ps. 66: 8
Schriftlezing: Handelingen 8: 1 -12
Tekst: Handelingen 8: 9 – 12
Thema: De grootste kracht
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: De Geest bedroeven
Ds. H.K. Sok
03/06/18 17:00 - 01:21:24 (14 MB)

Voorzang: 95: 5
Ps. 84: 1 en 6
Ps. 51: 6 en 7
Ps. 143: 8 en 10
Ps. 45: 1
Gebed des HEEREN:3 en 9
Schriftlezing: Efeze 4: 17-32
Tekst: Efeze 4: 30
Thema: De Geest bedroeven
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Filippus in Samaria
Ds. H.K. Sok
03/06/18 10:00 - 01:27:15 (15 MB)

Voorzang: 26: 8
Ps. 103: 1 en 3
Ps. 103: 2
Ps. 119: 8 en 9
Ps. 23: 1 en 3
Ps. 68 :2
Schriftlezing: Handelingen 7: 59 – 8: 8
Tekst: Handelingen 8: 5
Thema: Filippus in Samaria
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Dienst van Woord en Gebed voor Dija Groot-Stam
Ds. H.K. Sok
31/05/18 13:20 - 01:40:33 (17 MB)

Kijk voor de liturgie op: http://www.opperdoes.eu/willem/voorzang-zondag.html

Afspelen   Download   Thema: Bemoediging
Br. D. v/d Blonk
27/05/18 17:00 - 01:02:10 (11 MB)

Voorzang: Psalm 43: 3
Psalm 18 vers 1 en 9
Psalm 16 vers 3 en 4
Psalm 84 vers 5 en 6
Psalm 27 vers 7
Psalm 3 vers 2
Schriftlezing: Genesis 14 vanaf vers 14 t/m Genesis 15 vers 6
Schriftlezing: Psalm 84 vanaf vers 10 t/m13
Tekst: Genesis 15 vers 1
Thema: Bemoediging
1) Vrees 2) Veiligheid 3) Overvloed
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: De Opstanding en het Leven
Ds. H.K. Sok
27/05/18 09:45 - 01:28:15 (15 MB)

Voorzang: Ps. 103: 8 en 9
Ps. 62: 1 en 5
Ps. 62: 8
Ps. 118: 3 en 7
Ps. 118: 8 en 9
Ps. 68: 10 en 17
Schriftlezing: Johannes 11: 1 – 44
Tekst: Johannes 11: 25 en 26
Thema: De Opstanding en het Leven
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: De gaven van de Geest - Zangdienst 2e pinksterdag
Ds. H.K. Sok
21/05/18 10:00 - 01:31:04 (16 MB)
Afspelen   Download   Thema: Verzegeling met de Heilige Geest
Ds. H.K. Sok
20/05/18 17:00 - 01:24:25 (14 MB)

Ps. 9: 1 en 2
Ps. 25: 2 en 6
Gebed des HEEREN: 3 en 9
Ps. 143: 10
Ps. 119: 9 en 25
Schriftlezing: Efeze 1: 1 – 14
Tekst: H. Cat. Zondag 20 en Efeze 1: 13 en 14
Thema: Verzegeling met de Heilige Geest
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: In onze taal
Ds. H.K. Sok
20/05/18 10:00 - 01:22:25 (14 MB)

Ps. 118: 11 en 12
Ps. 119: 3
Ps. 87: 1 en 2
Ps. 87: 3, 4 en 5
Avondzang: 1, 4 en 7
Schriftlezing: Handelingen2: 1 – 13
Tekst: Handelingen 2: 11b
Thema: In onze taal
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Het nut van Christus’ hemelvaart (2)
Ds. H.K. Sok
13/05/18 17:00 - 01:21:19 (14 MB)

Voorzang: Ps. 92: 2 en 7
Ps. 21: 1 en 3
Ps. 21: 4 en 5
Ps. 16: 3, 4 en 6
Ps. 21: 13
Ps. 93: 1 en 4
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-17
Tekst: H. Cat. Zondag 18, v/a 49
Thema: Het nut van Christus’ hemelvaart (2)
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Het nut van Christus’ hemelvaart (1)
Ds. H.K. Sok
13/05/18 10:00 - 01:36:27 (17 MB)

Ps. 84: 1 en 2
Ps. 34: 4
Ps. 84: 3 en 4
Ps. 110: 1 en 2
Morgenzang: 3 en 4
Ps. 108: 1 en 2
Schriftlezing: Efeze 4: 1 – 16
Tekst: H. Cat. Zondag 19
Thema: Het nut van Christus’ hemelvaart (1)
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: De hemelvaart van Christus - Hemelvaartsdag morgendienst
Ds. H.K. Sok
10/05/18 10:00 - 01:21:28 (14 MB)

Ps. 47: 1 en 3
Ps. 24: 4 en 5
Ps. 68: 3 en 16
Ps. 8: 1 en 9
Ps. 110: 1 en 2
Schriftlezing: Lukas 24: 50-53 en Handelingen 1: 4-14
Tekst: H. Cat., Zondag 18, v/a 46-48
Thema: De hemelvaart van Christus
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Een gebed uit de diepte.
Br. A. v/d Vrie
06/05/18 17:00 - 00:58:12 (10 MB)

Voorzang: Ps.47:1
Zingen: Ps. 130:1
Zingen: Ps. 96:3 en 6
Zingen: Coll. Ps. 38:6,9 en 15
Zingen: Ps. 130:2
Zingen: Ps.118:9
Schriftlezing: Psalm 130
Tekst: Psalm 130: 1-3
Thema: Een gebed uit de diepte.
1. Een toevluchtnemend gebed.
2. Een ootmoedig gebed.
3. Een vertrouwend gebed.

Afspelen   Download   Thema: Het Evangelie, en hoe! Middagdienst
Br. C. Druijf
06/05/18 10:00 - 01:13:55 (13 MB)

Voorzang: Psalm 24 vers 5
Zingen: Psalm 122 vers 1 en 3
Zingen: Psalm 119 vers 65 en 66
Collecte
Zingen: Psalm 40 vers 5
Zingen: Psalm 89 vers 1 en 8
Zingen: Psalm 134 vers 1, 2 en 3
Schriftlezing: Romeinen 1 vers 1-7
Tekst: Romeinen 1 vers 1-4
Thema: Het Evangelie, en hoe! Middagdienst

Afspelen   Download   Thema: De Opgestane laat zich vinden
Ds. B. Reinders
29/04/18 17:15 - 01:24:29 (15 MB)

Voorzang: Ps. 146:4
Zingen: Ps. 93:1,4
Collecte
Zingen: Ps. 57:2,7
Zingen: Gebed des Heeren : 3,10
Zingen: Ps. 147:3
Zingen: Ps. 147:6
Schriftlezing: Matth. 28:1-10 / 16-20
Tekst: Matth. 28:16-18a
Thema: De Opgestane laat zich vinden
1. De vindplaats
2. De vinders
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Geen opgaven
Ds. H.P. Brandsma
29/04/18 10:00 - 01:14:31 (13 MB)

Voorzang: Psalm 40: 8
Psalm 97: 1 en 7
Psalm 147: 10
Collecte
Psalm 85: 3 en 4
Psalm 56: 5 en 6
Psalm 147: 6
Schriftlezing: Handelingen 16: 1 – 15
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Geur zijn van Christus
Ds. M.J. van Keulen
22/04/18 17:00 - 01:18:46 (14 MB)

voorzang psalm 67: 1
afkondigingen
stil gebed
Votum en groet
zingen psalm 133: 1,2,3
Gebed
Schriftlezing 2 Korinthe 2: 1-17
Zingen psalm 119: 53
collecte
zingen psalm 85: 3,4
Preek ‘Geur zijn van Christus’
zingen psalm 138: 2,3
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
zingen psalm 99: 1,8
Zegen
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: De verschijning aan Johannes op Patmos
Ds. M.J. van Keulen
22/04/18 10:00 - 01:21:56 (14 MB)

voorzang psalm 51: 4
afkondigingen
stil gebed
Votum en groet
zingen psalm 84: 1,3
Wet
Zingen psalm 19: 4
Gebed
Schriftlezing Openbaring 1: 9-20
collecte
zingen psalm 72: 8,10
Preek ‘De verschijning aan Johannes op Patmos’
zingen psalm 146: 3,8
Dankgebed
zingen psalm 56: 5,6
Zegen
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Twee verschillende leefwijzen
Ds. H.K. Sok
15/04/18 17:00 - 01:16:21 (13 MB)

Voorzang: Ps. 20: 5
Ps. 100: 1, 3 en 4
Ps. 17: 4 en 7
Ps. 146: 1 en 8
Ps. 100: 2
Ps. 149: 1 en 5
Schriftlezing: Prediker 9: 1 – 10
Tekst: Prediker 9: 3a en 7a
Thema: Twee verschillende leefwijzen
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Het nut van de opstanding van Christus voor nu en later.
Ds. H.K. Sok
15/04/18 10:00 - 01:32:00 (16 MB)

Voorzang: Ps. 105: 1
Ps. 36: 2 en 3
Ps. 25: 5
Ps. 141: 2 en 3
Ps. 16: 4 en 6
Ps. 73: 12 en 14
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 1 – 23 en Mattheus 27: 46-53
Tekst: H. Cat., Zondag 17
Thema: Het nut van de opstanding van Christus voor nu en later.
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Blijf gedenken dat Jezus is opgestaan
Ds. H.K. Sok
08/04/18 17:00 - 01:17:01 (13 MB)

Voorzang: Ps. 65: 3
Ps. 149: 1 en 2
Ps. 132: 7 en 12
Ps. 73: 13 en 14
Ps. 72: 10
Ps. 89: 2 en 9
Schriftlezing: 2 Timotheüs 2: 1 – 13
Tekst: 2 Timotheüs 2: 8
Thema: Blijf gedenken dat Jezus is opgestaan
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: De waarde van het getuigenis over Jezus’ opstanding
Ds. H.K. Sok
08/04/18 10:00 - 01:20:48 (14 MB)

Voorzang: Ps. 119: 88
Ps. 118: 11 en 12
Ps. 118: 14
Ps. 119: 3 en 5
Ps. 145: 1
Ps. 146: 1 en 8
Schriftlezing: Lukas 24: 13-31 en Handelingen 10: 34-43
Tekst: Handelingen 10: 40 en 41
Thema: De waarde van het getuigenis over Jezus’ opstanding
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Ds van Roekel - Gezangen

04/04/18 19:25 - 02:30:32 (26 MB)
Afspelen   Download   Zangdienst 2e Paasdag
Ds. H.K. Sok
02/04/18 10:00 - 01:32:45 (16 MB)

Kijk voor de liturgie op: http://www.opperdoes.eu/willem/zangdienst.html

Afspelen   Download   Thema: Jezus verschijnt aan de vrouwen
Ds. Wullschleger
01/04/18 17:00 - 01:30:25 (16 MB)

Psalm 105:1,2
Psalm 30:3,4
Psalm 22:13,16
Psalm 79:7
Psalm 68:2,10
Schriftlezing: Mattheüs 28:1-10
Tekst: Mattheüs 28:9,10
Thema: Jezus verschijnt aan de vrouwen
1. Een vreugdevolle ontmoeting
2. Een troostvolle opdracht
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Vrede zij u.
Ds. H.K. Sok
01/04/18 10:00 - 01:29:58 (15 MB)

Ps. 122:2 en 3
Ps. 150: 3
Ps. 147: 1 en 7
Ps. 9: 2 en 11
Lofzang van Simeon: 1
Schriftlezing: Johannes 20: 1-23
Tekst: Johannes 20: 19-23
Thema: Vrede zij u.
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Goede Vrijdag
Ds. H.K. Sok
30/03/18 19:30 - 01:25:47 (15 MB)

Kijk voor de liturgie op: http://www.cgkopperdoes.nl/?p=14&sub=111

Afspelen   Download   Thema: Jezus’ laatste kruiswoord
Ds. H.K. Sok
25/03/18 17:00 - 01:26:35 (15 MB)

Ps. 69: 1 en 2
Ps. 31: 4 en 6
Ps. 118: 7 en 8
Ps. 31: 12
Ps. 68: 10
Schriftlezing: Lukas 23: 33a, 44-48, Psalm 31: 1 – 17 en Hebr. 12: 1 en 2a
Tekst: Lukas 23: 46a
Thema: Jezus’ laatste kruiswoord
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: De twee misdadigers
Ds. H.K. Sok
25/03/18 10:00 - 01:23:28 (14 MB)

Ps. 95: 1 en 5
Ps. 130: 2
Ps. 130: 1 en 4
Ps. 16: 1 en 6
Ps. 118: 9 en 10
Schriftlezing: Lukas 23: 33-43
Tekst: Lukas 23: 39-43
Thema: De twee misdadigers
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Maar Hij zweeg…
Ds. J. van der Wal
18/03/18 17:00 - 01:20:10 (14 MB)

Ps. 2:1,6,7
Collecte
Ps. 92:3,4
Ps. 62:1,5
Ps. 72:4,6
Ps. 72:7,11
Schriftlezing: Marcus 14-53-65 en Marcus 15:1-5
Verkondiging – Marcus 14:61a:
Theme: Maar Hij zweeg…
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Nog meer nut door het offer en de dood van Christus
Ds. H.K. Sok
18/03/18 10:00 - 01:30:51 (16 MB)

Ps. 116: 10 en 11
Ps. 22:14
Ps. 22: 7 en 8
Ps. 26: 1 en 2
Ps.26: 3 en 8
Schriftlezing: Lukas 23: 44-48 en Efeze 4: 17-32
Tekst: H. Cat. Zondag 16, vraag en antwoord 43
Thema: Nog meer nut door het offer en de dood van Christus
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Wat we niet en wat we wel moeten doen.
Ds. H.K. Sok
14/03/18 19:30 - 01:16:11 (13 MB)

Ps. 116: 1 en 10
Gebed des HEEREN: 9 (na de Schriftlezing en vóór de geloofsbelijdenis)
Ps. 25: 2 en 8
Ps. 103: 10 en 11
Gebed des HEEREN: 4 en 5
Schriftlezing: Mattheüs 6: 24 – 34
Tekst: Mattheüs 6: 33
Thema: Wat we niet en wat we wel moeten doen
Organist: F. van Laere.

Afspelen   Download   Thema: Storm op het meer
Ds. H.K. Sok
14/03/18 15:30 - 00:51:33 (9 MB)

Geen verdere opgaven ontvangen
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Een dienst aan God met ons lichaam!?
Ds. H.K. Sok
11/03/18 17:00 - 01:22:20 (14 MB)

Ps. 116: 9 en 10
Ps. 85: 3 en 4
Avondzang: 4 en 7
Ps. 86: 6
Ps. 133: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Romeinen 12: 1 – 21
Tekst: Romeinen 12: 1
Thema: Een dienst aan God met ons lichaam!?
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: De hemel en de hel
Ds. H.K. Sok
11/03/18 10:00 - 01:21:08 (14 MB)

Ps. 30: 1 en 2
Ps. 30: 3
Ps. 22: 1 en 8
Ps. 16: 5 en 6
Ps. 33: 1 en 10
Schriftlezing: Markus 15: 25-37 en 1 Kor. 15: 54-58
Tekst: H. Cat. Zondag 16, v/a 42 en 44
Thema: De hemel en de hel
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: farao heeft gedroomd......
ds. D. v/d Zwaag
04/03/18 17:00 - 01:33:06 (16 MB)

Voorzang:

1 Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan ‘t schand’lijk kruishout lijdt,
verdienen niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja ’k weet, dat Gij onschuldig zijt!

2 Niet Gij, neen ik moest sterven
en ‘s Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Toen sloegt G’ op mij uw ogen
in godd’lijk mededogen,
en wildet mijn Verlosser zijn.

3 Gun, dat ‘k U dankbaar nader,
o Midd’laar bij de Vader.
Wat is uw liefde groot!
Gij wildet mij hergeven
het eeuwig, hemels leven,
en stierf daartoe die wrede dood.

4 O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierft aan ‘t kruis!
Deel mij uw zaal’ge vrede,
ja, deel m’ uw hemel mede
en leid mij eens in ’t Vaderhuis.

Ps 96: 5, 6
Genesis 41: 15-36
Ps 43: 3, 4
Ps 42: 5
Ps 56: 5, 6
Ps 108: 2
Tekst: genesis 41: 25 farao heeft gedroomd……
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema:de verheerlijking op de berg
ds. D. v/d Zwaag
04/03/18 10:00 - 01:25:58 (15 MB)

Voorzang:

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennood,
opdat ik niet hoop’loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor’ne, te bevrijden,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij u daarvoor dank en eer!

Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn boeien hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren:
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Ps 24: 4, 5
Ps 119: 3
Markus 9: 2- 13
Ps 146: 3, 4, 8
Ps 145: 6
Ps 145: 2
Tekst: markus 9: 2-7 de verheerlijking op de berg
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Het raadsel van het lijden
Ds. H.K. Sok
25/02/18 17:00 - 01:21:59 (14 MB)

Morgenzang: 5 en 6
Ps. 43: 3 en 5
Ps. 42: 4 en 5
Ps. 42: 1 en 2
Morgenzang: 4 en 7
Schriftlezing: Job 42: 1-6
Tekst: Gelezen gedeelte
Thema: Het raadsel van het lijden
1. Wie is verantwoordelijk?
2. Heeft God überhaupt wat met het lijden te maken?
3. Hoe gaan we ermee om?
Organist: J. Verwoerd – Mollema

Afspelen   Download   Thema: Christus’ vernedering
Ds. H.K. Sok
25/02/18 10:00 - 01:25:47 (15 MB)

Ps. 30: 1 en 3
Ps. 30: 7
Ps. 89: 7 en 19
Ps. 85: 3 en 4
Ps. 105: 1 en 5
Schriftlezing: Genesis 2: 15-17 en Lukas 23: 44-53
Tekst: H. Cat. Zondag 15, v/a 40 en 41
Thema: Christus’ vernedering
1. tot in de dood.
2. tot in het graf.
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Bevrijd van de toorn van God
Ds. H.K. Sok
18/02/18 17:00 - 01:25:55 (15 MB)

Ps. 119: 49 en 53
Ps. 6: 1 en 9
Ps. 97: 6 en 7
Ps. 146: 1
Ps. 27: 5 en 7
Schriftlezing: Johannes 3: 1 – 5; 22-36
Tekst: Johannes 3: 36
Thema: Bevrijd van de toorn van God
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Geleden onder Pontius Pilatus
Ds. H.K. Sok
18/02/18 10:00 - 01:51:22 (19 MB)

Ps. 65: 1 en 2
Ps. 51: 3
Ps. 71: 14 en 17
Ps. 2: 6 en 7
Ps. 71: 2 en 5
Ps. 34: 1, 2 en 3 (aan tafel)
Ps. 150: 1
Schriftlezing: Johannes 18: 28-19: 6
Tekst: H. Cat. Zondag 15, v/a 38
Thema: Geleden onder Pontius Pilatus
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Twee werelden
Ds. H.K. Sok
11/02/18 17:00 - 01:20:19 (14 MB)

Ps. 34: 1 en 5
Ps. 25: 6 en 7
Ps. 19: 5 en 7
Ps. 4: 4
Ps. 119: 83 en 84
Schriftlezing: Spreuken 15: 6-17
Tekst: Spreuken 15: 16 en 17
Thema: Twee werelden
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Het lijden van Christus
Ds. H.K. Sok
11/02/18 10:00 - 01:46:49 (18 MB)

Ps. 31: 5 en 17
Ps. 117: 1
Ps. 69: 1 en 4
Ps. 69: 14
Ps. 118: 1 en 7
Schriftlezing: Romeinen 1: 18-32
Tekst: H. Cat. Zondag 15, v/a 37
Thema: Het lijden van Christus
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Hoofd in de wolken
Ds. D. van der Wal
04/02/18 17:00 - 01:11:54 (12 MB)

Ps. 45: 7
Ps. 65: 1 & 2
Ps. 62: 5 & 8
Ps. 33: 9 & 11
Ps. 27: 5 & 7
Ps. 68: 10
Schriftlezing: Hebreeën 4: 12-16
Tekst Hebr. 4:16:
Hoofd in de wolken
1. De uitnodiging
2. De zegen
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Echte rust
Ds.D. van der Wal
04/02/18 10:00 - 01:35:12 (16 MB)

Vz. Ps. 92: 1
Ps. 100: 2 & 4
Ps. 51: 1, 2 & 4
Ps. 62: 1 & 4
Ps. 116: 1 & 4
Ps. 147: 6
Schriftlezing: Hebreeën 4:1-11
Tekst Hebr.4:9
Echte rust
1. Wat is het?
2. Voor wie is het?
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: De rijke man en de arme Lazarus
Ds. H.K. Sok
28/01/18 17:00 - 01:13:07 (13 MB)

Voorzang: 52: 2
Ps. 9: 1 en 2
Ps. 9: 12 en 18
Ps. 113: 1 en 4
Ps. 82: 2
Ps. 72: 7 en 11
Schriftlezing: Lukas 16: 19 – 31
Tekst: Gelezen gedeelte
Thema: De rijke man en de arme Lazarus
1. Wat er niet gezegd wordt.
2. Wat er wél gezegd wordt.
3. Wat leren we ervan?
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: De gelijkenis van de rijke dwaas
Ds. H.K. Sok
28/01/18 10:00 - 01:16:11 (13 MB)

Voorzang: Ps. 66: 10
Ps. 92: 1 en 3
Ps. 15: 1 en 5
Ps. 39: 3 en 4
Ps. 140: 12 en 13
Ps. 52: 5 en 6
Schriftlezing: Lukas 12: 13-34
Tekst: Lukas 12: 13-34
Thema: De gelijkenis van de rijke dwaas
1. De aanleiding tot het vertellen van deze gelijkenis.
2. De weergave van deze gelijkenis.
3. De boodschap van deze gelijkenis.
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Over het gebed
Ds. H.K. Sok
21/01/18 17:00 - 01:25:25 (15 MB)

Voorzang: 95: 5
Ps. 116: 1 en 3
Ps. 141: 1 en 2
Ps. 123: 1 en 2
Ps. 103: 1
Ps. 34: 2 en 7
Schriftlezing: Mattheus 7: 1 – 12
Tekst: Mattheus 7: 7a
Thema: Over het gebed
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Over het gebed
Ds. H.K. Sok
21/01/18 10:00 - 01:13:56 (13 MB)

Voorzang: Ps. 84: 6
Ps. 116: 1 en 11
Ps. 25: 2
Ps. 123: 1 en 2
Ps. 81: 12 en 4
Gebed des HEEREN: 4 en 10
Schriftlezing: Lukas 11: 1 – 13
Tekst: Gelezen gedeelte
Thema: Over het gebed
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Zelfbeheersing
Ds. H.K. Sok
14/01/18 17:00 - 01:23:51 (14 MB)

Voorzang: Gebed des HEEREN: 8
Ps. 89: 7 en 8
Ps. 2: 6 en 7
Ps. 119: 1 en 2
Ps. 86: 6
Ps. 17: 7 en 8
Schriftlezing: Handelingen 24
Tekst: Galaten 5: 22; Handelingen 24: 25
Thema: Zelfbeheersing
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Pas op voor scheuren
Ds. H.K. Sok
14/01/18 10:00 - 01:23:06 (14 MB)

Voorzang: Ps. 72: 11
Ps. 96: 1 en 8
Ps. 33: 1 en 2
Ps. 149: 1
Ps. 100: 1, 3 en 4
Ps. 81: 1 en 3
Schriftlezing: Lukas 5: 27 – 39
Tekst: Lukas 5: 36-38
Thema: Pas op voor scheuren
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Geen opgaven
Ds. H.P. Brandsma
07/01/18 17:00 - 01:17:10 (13 MB)

Vz Psalm 85:3
Psalm 16:1-6
Psalm 146:1-3
2 Tim 1:1-10
Psalm 86:3-4
Psalm 139:1-4
Psalm 138:4
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Geen opgaven
Ds. H.P. Brandsma
07/01/18 10:00 - 01:10:24 (12 MB)

Vz Psalm 42:1-5
Psalm 63:1-2
Psalm 86:6
Numeri 21: 4-9
Johannes 3: 12-21
Psalm 119:3-18
Psalm 147:6
Psalm 99:5-7
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Anna, de profetes - Nieuwjaardag morgendienst
Ds. H.K. Sok
01/01/18 10:00 - 01:24:03 (14 MB)

Ps. 27: 3 en 5
Ps. 27: 7
Ps. 98: 1 en 2
Ps. 146: 1 en 4
Gebed des HEEREN: 3 en 9
Schriftlezing: Lukas 2: 25-38
Tekst: Lukas 2: 36-38
Thema: Anna, de profetes
1. haar lijden;
2. haar bidden;
3. haar belijdenis.
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Paulus’ concluderende terugblik: Tevreden onder alle omstandigheden.
Ds. H.K. Sok
31/12/17 17:00 - 01:35:57 (16 MB)

Ps. 90: 1 en 2
Ps. 92: 2 en 8
Ps. 84: 3 en 4
Ps. 84: 6
Ps. 119: 24 en 39
Schriftlezing: Filippenzen 4: 1 – 23
Tekst: Filippenzen 4: 11b en 13
Thema: Paulus’ concluderende terugblik: Tevreden onder alle omstandigheden.
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Waar God en mens elkaar kruisen
Ds. D.J.T. Hoogenboom
31/12/17 10:00 - 01:26:21 (15 MB)

Voorzang: Ps 121: 1
Zingen: Ps 66: 2, 3
Zingen: Ps 119: 53, 65
Zingen: Collecte + Lofzang Zacharias: 3, 5
Zingen: Ps 68: 2
Zingen: Ps 121: 4
Schriftlezing: Markus 1, 1-13
Tekst: Markus 1, 2-3
Thema: Waar God en mens elkaar kruisen
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   2e kerstdag zangdienst met m.m.v. Jubilate Deo
Ds. H.K. Sok
26/12/17 10:00 - 01:30:50 (16 MB)

Zie voor de liturgie: http://www.opperdoes.eu/willem/kerst-liturgie.html

Afspelen   Download   1ste Kerstdag kinderkerstfeest
Zondagschool leiding
25/12/17 15:30 - 01:29:46 (15 MB)

Zie voor de liturgie: http://www.opperdoes.eu/willem/kerstfeest-met-de-zondagsschool.html

Afspelen   Download   Thema: Het Kerstevangelie vraagt om geloof -1 ste kerstdag Kerkdienst
Ds. H.K. Sok
25/12/17 10:00 - 01:28:21 (15 MB)

Ps. 98: 1 en 2
Ps. 98: 3
Ps. 150: 2 en 3
Ps. 56: 2 en 5
Ere zij God
Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 21
Tekst: Lukas 2: 8 – 20
Thema: Het Kerstevangelie vraagt om geloof
1. op het woord;
2. bij het teken.

Afspelen   Download   Thema: De komst van Gods Koninkrijk
Ds. H de Graaf
24/12/17 17:00 - 01:27:59 (15 MB)

Vz. Uit Aller Mond 3 : 4 en 5
Psalm 98 : 4
Danièl 2 : 27 – 45
1 Petrus 2 : 4 – 6
Tekst: Danièl 2 : 34, 35, 44.
Thema: De komst van Gods Koninkrijk
Gebed des Heren: 3 en 9
Psalm 132 : 10 en 12
Psalm 89 : 8
Psalm 118 : 11
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Familiefoto van Jezus.
Ds. H de Graaf
24/12/17 10:00 - 01:27:01 (15 MB)

Vz: Op Toonhoogte 186 : 1, 3 en 4
Psalm 84 : 1
Psalm 19 : 6
2 Samuèl 11 :1 – 11
2 Samuèl 12 : 1 – 7a
Matt. 1 : 1 – 6
Tekst: Matt. 1 vers 6
Thema: Familiefoto van Jezus.
Collecte – Psalm 51 : 3 en 4
Psalm 32 : 1 en 6
Lofz. Zach. : 4 en 5
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Kerstavond Vrouwenvereniging

21/12/17 19:35 - 02:36:08 (27 MB)

De avond begint om 19.45 uur
De liturgie staat op: http://www.opperdoes.eu/willem/kerstliturgie-vrouwenver..html

Afspelen   Download   Thema: De belijdenis van de maagdelijke geboorte van Jezus.
Ds. H.K. Sok
17/12/17 17:00 - 01:25:54 (15 MB)

Ps. 84: 1 en 2
Lofzang van Zacharias: 1 en 2
Ps. 137: 7, 11 en 12
Ps. 72: 6
Ps. 72: 10 en 11
Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25; Lukas 1: 26-38 en Hebr. 4: 14-16
Tekst: H. Cat. Zondag 14
Thema: De belijdenis van de maagdelijke geboorte van Jezus.
1. De betekenis en
2. het nut van deze belijdenis

Afspelen   Download   Thema: Twee verschillende reacties op een boodschap van een engel
Ds. H.K. Sok
17/12/17 10:00 - 01:31:13 (16 MB)

Ps. 25: 2 en 4
Ps. 143: 10
Lofzang van Maria: 1 en 2
Ps. 108: 1 en 2
Lofzang van Maria: 3 en 5
Schriftlezing: Lukas 1: 5 – 38
Tekst: Lukas 1: 13, 18, 20, 34 en 35
Thema: Twee verschillende reacties op een boodschap van een engel
1. De reactie van Zacharias.
2. De reactie van Maria.

Afspelen   Download   Thema: Geen opgaven
Ds. H.P. Brandsma
10/12/17 17:00 - 01:14:56 (13 MB)

147: 2 en 6
138: 1
Schriftlezing Hebr. 11: 1 tot 14
119: 5 – 6 en 84
105: 5
89: 7 en 8

Afspelen   Download   Thema: Kerst in de tent van Abraham en Sara
Ds. H.K. Sok
10/12/17 10:00 - 01:28:16 (15 MB)

Voorzang: Ps. 103: 2 en 7 (staande i.v.m. overlijden van br. Dirk Zwaan)
Ps. 105: 1 en 4
Ps. 106: 2
Ps. 105: 5 en 24
Lofzang van Zacharias: 2 en 4
Ps. 65: 1 en 8
Schriftlezing: Genesis 21: 1-7 en Hebreeën 11: 8-12
Tekst: Genesis 21: 1-7
Thema: Kerst in de tent van Abraham en Sara
1. De vervulde belofte,
2. en een blijde lach.

Afspelen   Download   Dienst van Woord en Gebed voor dhr. D. Zwaan
Ds. H.K. Sok
09/12/17 13:25 - 01:04:28 (11 MB)

Dienst van Woord en Gebed voor dhr. D. Zwaan

Afspelen   Download   Thema: Gods Eniggeboren Zoon en onze Heere
Ds. H.K. Sok
03/12/17 17:00 - 01:30:55 (16 MB)

Ps. 9: 1 en 2
Ps. 2: 4 en 6
Ps. 105: 2 en 24
Ps. 2: 7
Gebed des HEEREN: 1 en 2
Schriftlezing: Johannes 1: 1 – 18 en Galaten 4: 1 – 7
Tekst: H. Cat. Zondag 13
Thema: Gods Eniggeboren Zoon en onze Heere
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: De eerste Adventstekst
Ds. H.K. Sok
03/12/17 10:00 - 01:41:45 (17 MB)

Lofzang van Maria: 1 en 3
Ps. 65: 1 en 2
Ps. 25: 2
Ps. 18: 1 en 10
Ps. 130: 3 en 4
Schriftlezing: Genesis 3: 1 – 15
Tekst: Genesis 3: 15
Thema: De eerste Adventstekst
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Betrouwbaarheid
Ds. H.K. Sok
26/11/17 17:00 - 01:16:50 (13 MB)

Voorzang: Ps. 62: 7
Ps. 31: 15 en 19
Ps. 56: 2 en 5
Ps. 26: 1 en 3
Ps. 27: 7
Ps. 89: 1 en 3
Schriftlezing: Daniël 6: 1 – 10 en 1 Korinthe 13: 1 – 7
Tekst: Galaten 5: 22
Thema: Betrouwbaarheid
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Jezus Christus is toch in u?
Ds. H.K. Sok
26/11/17 10:00 - 01:44:26 (18 MB)

Voorzang: Ps. 2: 4
Ps. 26: 8 en 11
Ps. 119: 88
Ps. 25: 6 en 10
Ps. 64: 9 en 10
Ps. 139: 1 en 14
Ps. 122: 1, 2 en 3 (aan tafel)
Ps. 133: 3
Schriftlezing: 2 Korinthe 13: 1 – 10
Tekst: 2 Korinthe 13: 5
Thema: Jezus Christus is toch in u?
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Geen opgaven
Br. Joh. Zwaan
19/11/17 17:00 - 01:07:44 (12 MB)

Voorzang: Ps. 68: 1
Ps. 118: 7
Ps. 97:7
Ps. 95: 4-5-6
Ps. 89:3-7
Ps.56:2-5
Schriftlezing Jeremia 1
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Macht om op aarde de zonden te vergeven
Br. J. de Lange
19/11/17 10:00 - 01:23:26 (14 MB)

Voorzang Psalm 31: 15 en 19.
Psalm 84: 1 en 3
Lezen wet
Psalm 32: 1
Gebed
Schriftlezing Markus 2: 1 t/m 12
Psalm 103: 2, 7 en 9 (collecte onder voorspel)
Lezen preek
Psalm 145: 6
Lezen formulier HA
Dankgebed
Psalm 139: 1 en 14
Zegenbede
Thema preek ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal:
“Macht om op aarde de zonden te vergeven”
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Gezalfd tot profeet, priester en koning.
Ds. H.K. Sok
12/11/17 17:00 - 01:21:20 (14 MB)

Voorzang: Ps. 130: 2
Ps. 132: 5 en 6
Ps. 89: 9 en 10
Ps. 86: 6
Ps. 18: 15
Ps. 134: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Lukas 4: 16-21 en 1 Petrus 2: 1 – 10
Tekst: H. Cat. Zondag 12
Thema: Gezalfd tot profeet, priester en koning.
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Vriendelijkheid en goedheid
Ds. H.K. Sok
12/11/17 10:00 - 01:27:20 (15 MB)

Voorzang: Ps. 119: 86
Ps. 135: 1 en 2
Ps. 18: 8
Ps. 136: 1 en 26
Ps. 119: 17 en 49
Ps. 103: 2 en 4
Schriftlezing: 1 Samuël 20: 1 – 16 en Handelingen 9: 36-43
Tekst: Galaten 5: 22
Thema: Vriendelijkheid en goedheid
Organist: F.van Laere

Afspelen   Download   Bespreking m.b.t. de Psalmen
Ds. S.P. Roosendaal
10/11/17 19:25 - 01:20:24 (14 MB)
Afspelen   Download   Thema: Gods goede werk
Ds. Wullschleger
05/11/17 17:00 - 01:22:33 (14 MB)

Voorzang: Ps. 119:5
Zingen: Ps. 95:1,2
Zingen: Ps. 62:1,4,5
Zingen: Ps. 138:1,2(collecte)
Zingen: Ps. 138:4
Zingen: Ps. 89:1
Schriftlezing: Filippenzen 1:1-11
Tekst: Fil. 1:6
Thema: Gods goede werk
1. Hij begint het
2. Hij voltooit het
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema:Thema: Gerechtvaardigd door het geloof
Ds. H.K. Sok
05/11/17 10:00 - 01:26:09 (15 MB)

Voorzang: Ps. 6: 9
Ps. 46: 1 en 4
Ps. 6: 2
Lofzang van Maria: 3 en 7
Ps. 98: 1 en 2
Ps. 31: 17 en 19
Schriftlezing: Genesis 15: 1 – 6 en Romeinen 4: 1 – 11
Tekst: Genesis 15: 6
Thema: Gerechtvaardigd door het geloof
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Hervormingsdag concert

04/11/17 19:55 - 01:29:32 (15 MB)

Dit jaar is extra bijzonder omdat het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde.

Wij nodigen u/jou, familie, vrienden, kennisen en/of buren uit om deze zangdienst met samenzang en koorzang van “Jubilate Deo” bij te wonen of te beluisteren. De dienst start om 20:00 in de de kerk.

De hele liturgie is te bekijken op: http://www.opperdoes.eu/willem/diverse-liturgieen.html

Afspelen   Download   Dankdag avonddienst
Ds. H.K. Sok
01/11/17 19:25 - 01:22:13 (14 MB)

Dankdag avonddienst

Afspelen   Download   Dankdag middagdienst met de kinderen
Ds. H.K. Sok
01/11/17 15:25 - 01:05:35 (11 MB)

Middagdienst voor de kinderen

Afspelen   Download   Thema:Thema: Jeruzalem of Babel
Ds. D. Visser
29/10/17 17:00 - 01:23:43 (14 MB)

Voorzang: Psalm 34:6
Zingen: Psalm 68:1, 2
Zingen: Psalm 48:4, 6
Zingen: Psalm 137:1, 3
Zingen: Psalm 42:2, 5
Zingen: Psalm 46:1, 6
Schriftlezing: Psalm 137
Tekst: Psalm 137:9
Thema: Jeruzalem of Babel
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Gerechtvaardigd uit het geloof
Ds. D. Visser
29/10/17 10:00 - 01:25:40 (15 MB)

Voorzang: Psalm 146:1
Zingen: Psalm 65:1, 2
Zingen: Psalm 34:8, 11
Zingen: Psalm 51:1, 2
Zingen: Psalm 32:1, 6
Zingen: Psalm 89:1, 7
Schriftlezing: Romeinen 5:1-11
Tekst: Romeinen 5:1-2
Thema: Gerechtvaardigd uit het geloof
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema:Geen opgaven
Ds. H.P. Brandsma
22/10/17 17:00 - 01:07:48 (12 MB)

Voorzang: Psalm 92: 1
Zingen: Psalm 85 1 en 3
Zingen: Psalm 119: 86 en 88 + coll
Zingen: Psalm 62: 4 en 5
Zingen: Psalm 34: 9
Zingen: Psalm 33:11
Schriftlezing: 1 Petrus 4: 12-19
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: een gebed vol vertrouwen uit een hart vol zorgen
Ouderling H. Frelink
22/10/17 10:00 - 01:02:20 (11 MB)

Voorzang: Psalm 75 : 4
Zingen: Psalm 27 : 2 en 3
Zingen: Psalm 27 : 5
Zingen: Psalm 25 : 6 en 7
Zingen: Psalm 138 : 2 en 4
Zingen: Psalm 27 : 7
Schriftlezing: Psalm 27
Schriftlezing: Johannes 167 : 25 – 33
Thema: een gebed vol vertrouwen uit een hart vol zorgen
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Geduld
Ds. H.K. Sok
15/10/17 17:00 - 01:17:48 (13 MB)

Voorzang: Ps. 111: 6
Ps. 103: 2 en 4
Ps. 143: 1 en 10
Ps. 86: 8 en 6
Ps. 145: 3
Ps. 118: 1 en 14
Schriftlezing: Psalm 103: 8-13 en 1 Petrus 2: 19-25
Tekst: Galaten 5: 22
Thema: Geduld
1. God is geduldig
2. Christus is geduldig
3. De gelovige is geduldig
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: De geschiedenis van de gelovige Hanna
Ds. H.K. Sok
15/10/17 10:00 - 01:39:32 (17 MB)

Voorzang: Abba Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’ Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Ps. 98: 1 en 2
Ps. 81: 4
Ps. 105: 1 en 5 (vóór en na het dopen)
Ps. 25: 2 en 6
Ps. 103: 1
Ps. 81: 1 en 12
Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1 – 20
Tekst: 1 Samuël 1: 9a
Thema: De geschiedenis van de gelovige Hanna
1. Haar verdriet.
2. Haar geloof.
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Jezus en Jezus alleen.
Ds. H.K. Sok
08/10/17 17:00 - 01:23:07 (14 MB)

Voorzang: Ps. 97: 4
Lofzang van Simeon: 1 en 2
Ps. 32: 1 en 4
Ps. 68: 10
Ps. 18, Voorzang
Ps. 124: 1 en 4
Schriftlezing: Markus 2: 1 – 13
Tekst: H. Cat. Zondag 11
Thema: Jezus en Jezus alleen.
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Vrede
Ds. H.K. Sok
08/10/17 10:00 - 01:28:06 (15 MB)

Voorzang: Ps. 75: 1
Ps. 147: 1 en 7
Ps. 119: 83
Ps. 122: 2 en 3
Ps. 4: 4
Ps. 72: 2 en 4
Schriftlezing: Romeinen 5: 1 – 5; Filippenzen 4: 4 – 7; Romeinen 14: 1, 2, 12 – 19
Tekst: Romeinen 5: 1, Filippenzen 4: 6 en 7 en Romeinen 14: 17 en 19
Thema: Vrede
Organist: D. de Lange

Afspelen   Download   Thema: Blijdschap
Ds. H.K. Sok
01/10/17 17:00 - 01:27:18 (15 MB)

Voorzang: Ps. 115: 2
Ps. 100: 1 en 3
Ps. 23: 1, 2 en 3
Ps. 119: 83 en 87
Ps. 51: 6
Ps. 68: 5
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5: 12-22 en Romeinen 5: 1 – 11
Tekst: 1 Thessalonicenzen 5: 16
Thema: Blijdschap
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema:Thema: Gods vóórzorg
Ds. H.K. Sok
01/10/17 10:00 - 01:22:39 (14 MB)

Voorzang: Ps. 72: 10
Ps. 121: 1 en 2
Ps. 25: 3
Ps. 77: 3 en 6
Ps. 121: 3 en 4
Ps. 147: 4 en 6
Schriftlezing: Genesis 22: 1 – 14 en Mattheüs 10: 26 – 31
Tekst: H. Cat. Zondag 10
Thema: Gods vóórzorg
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: De liefde voor elkaar
Ds. H.K. Sok
24/09/17 17:00 - 01:22:56 (14 MB)

Voorzang: Ps. 78: 1 en 8
Ps. 8: 3 en 4
Ps. 116: 7 en 8
Ps. 116: 9 en 10
Ps. 86: 6
Ps. 119: 18 en 83
Schriftlezing: Galaten 5: 22-26; 1 Korinthe 13: 4-7; 1 Johannes 3: 14-18
Tekst: Galaten 5: 22
Thema: De liefde voor elkaar
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: God schikt het kwaad
Ds. H.K. Sok
24/09/17 10:00 - 01:20:08 (14 MB)

Voorzang: Ps. 121: 4
Ps. 78: 1 en 2
Ps. 80: 11
Ps. 73: 1
Ps. 105: 10, 12 en 13
Ps. 77: 7 en 8
Schriftlezing: Genesis 50: 15-26
Tekst: Gen. 50: 19 en 20 en H. Cat. Zondag 9
Thema: God schikt het kwaad
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: God vrezen en toch in het duister lopen, hoe dan verder?
Ds. W.W. Nijdam
17/09/17 17:00 - 01:26:49 (15 MB)

Psalm 97: 1, 6
Zingen: Psalm 63: 2, 4
Zingen: Collecte – Psalm 25: 6, 7 (vóór de prediking)
Zingen: Psalm 43: 2, 3, 5 (na de prediking)
Zingen: Psalm 85: 3 (vóór de geloofsbelijdenis)
Zingen: Psalm 97: 7 (na de geloofsbelijdenis)
Schriftlezing: Jesaja 50: 4-11
Tekst: Jesaja 50: 10
Thema: God vrezen en toch in het duister lopen, hoe dan verder?

Afspelen   Download   Thema: Waar vind je het echte leven?
Ds. W.W. Nijdam
17/09/17 10:00 - 01:25:57 (15 MB)

Voorzang: Psalm 95: 1, 4
Zingen: Psalm 19: 1, 3
Zingen: Psalm 19: 6
Zingen: Psalm 119: 53, 65
Zingen: Psalm 17: 7, 8
Zingen: Psalm 73: 13, 14
Schriftlezing: Spreuken 8: 22-36
Tekst: Spreuken 8: 35a
Thema: Waar vind je het echte leven?

Afspelen   Download   Thema: De Kerk: gemeenschap van heiligen
Ds. H.K. Sok
10/09/17 17:00 - 01:24:04 (14 MB)

Ps. 133: 1 en 3
Ps. 34: 2 en 5
Lofzang van Maria: 4 en 5
Ps. 67: 2
Ps. 92: 2 en 8
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-25
Tekst: H. Cat. Zondag 21, v/a 55
Thema: De Kerk: gemeenschap van heiligen

Afspelen   Download   Thema: De Kerk: het lichaam van Christus
Ds. H.K. Sok
10/09/17 10:00 - 01:15:32 (13 MB)

Ps. 68: 14
Ps. 68: 17
Ps. 118: 4 en 7
Ps. 118: 11 en 14
Ps. 2: 6 en 7
Schriftlezing: 1 Korinthe 12: 12-31 en Kolossenzen 1: 18-23
Tekst: 1 Kor. 12: 27 en Kol. 1: 18
Thema: De Kerk: het lichaam van Christus

Afspelen   Download   Singin

08/09/17 19:20 - 01:01:54 (11 MB)

Diversen

Afspelen   Download   Thema: Een Avondmaalsganger zondigt niet meer.
Ds. H.K. Sok
03/09/17 17:00 - 01:28:19 (15 MB)

Voorzang: Ps. 95: 1 en 4
Ps. 84: 3 en 4
Ps. 119: 1 en 2
Ps. 89: 1 en 3
Ps. 119: 3
Ps. 26: 1 en 12
Schriftlezing: 1 Johannes 3
Tekst: 1 Johannes 3: 9
Thema: Een Avondmaalsganger zondigt niet meer.
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Nog een keer de Kananese vrouw
Ds. H.K. Sok
03/09/17 10:00 - 01:47:52 (19 MB)

Voorzang: Ps. 119: 88
Ps. 100: 1 en 2
Ps. 119: 87
Ps. 100: 3 en 4
Ps. 87: 3 en 4
Ps. 22: 13
Ps. 72: 2, 6 en 7 (aan tafel)
79: 7
Schriftlezing: Mattheüs 15: 21-28
Tekst: Gelezen gedeelte
Thema: Nog een keer de Kananese vrouw
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Singin met de vacantie Bijbel club

01/09/17 19:20 - 01:20:06 (14 MB)

Zingen met de jeugd. Organist F van Laere

Afspelen   Download   Thema: De belijdenis van de Drie-eenheid - Thema: De belijdenis van de Drie-eenheid
Ds. H.K. Sok
27/08/17 17:00 - 01:20:20 (14 MB)

Voorzang: Ps. 150: 1
Ps. 135: 1 en 3
Ps. 135: 11 en 12
Gebed des HEEREN: 1 en 9
Avondzang: 7
Ps. 106: 26
Schriftlezing: Johannes 5: 19-29
Tekst: H. Cat., Zondag 8
Thema: De belijdenis van de Drie-eenheid
1. De strijd tegen deze belijdenis.
2. Het Bijbelse getuigenis voor deze belijdenis.
3. De waarde van deze belijdenis.
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Aanhoudend geloof - Thema: Aanhoudend geloof
Ds. H.K. Sok
27/08/17 10:00 - 01:26:52 (15 MB)

Voorzang: Ps. 84: 2 en 6
Ps. 84: 1 en 3
Ps. 31: 5
Ps. 34: 2 en 11
Ps. 99: 2 en 8
Ps. 71: 2 en 17
Schriftlezing: Mattheüs 15: 21-28
Tekst: Mattheüs 15: 25b
Thema: Aanhoudend geloof
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Dienst van Woord en Gebed voor Annie Kaatje (Anka) Vink - Volger
Ds. H.K. Sok
26/08/17 10:50 - 01:17:31 (13 MB)

Zie voor de liturgie op

http://www.opperdoes.eu/bestanden/Anka%20Vink%20liturgie.pdf

Afspelen   Download   Thema: Verlaten, maar niet door God - Thema: Verlaten, maar niet door God
Ds. H.K. Sok
20/08/17 17:00 - 01:21:05 (14 MB)

Voorzang: Ps. 135: 1 en 2
Ps. 135: 11 en 12
Ps. 27: 3 en 4
Ps. 27: 5 en 6
Ps. 27: 7
Ps. 33: 10 en 11
Schriftlezing: Psalm 27
Tekst: Ps. 27: 10
Thema: Verlaten, maar niet door God
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: De grote Schepper aller dingen - Thema: De grote Schepper aller dingen
Ds. H.K. Sok
20/08/17 10:00 - 01:24:12 (14 MB)

Voorzang: Ps. 121: 1 en 4
Ps. 65: 1 en 4
Ps. 65: 2
Ps. 19: 1 en 2
Ps. 33: 1 en 7
Ps. 8: 8 en 9
Schriftlezing: Genesis 1: 1 – 5; 26-28
Tekst: NGB, art. 12 (1e gedeelte)
Thema: De grote Schepper aller dingen
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Gods nodiging tot het feest van Zijn Koninkrijk - Thema: Gods nodiging tot het feest van Zijn Koninkrijk
Ds. G. v/d Groep
13/08/17 17:00 - 01:29:56 (15 MB)

Voorzang: Ps. 36: 2 en 3
Zingen: Ps. 65: 1 en 2
Zingen: Ps. 106: 2 en 3
Zingen: Ps. 89: 7
Zingen: Ps. 145: 2 en 4
Zingen: Ps. 71: 10
Schriftlezing: Mattheüs 22:1-14
Tekst: Mattheüs 22:14
1. Een ruime nodiging
2. Een ernstige nodiging
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Een vreemdeling op aarde - Thema: Een vreemdeling op aarde
Ds. G. v/d Groep
13/08/17 10:00 - 01:31:22 (16 MB)

Voorzang: Ps. 122: 1 en 2
Zingen: Ps. 84: 4 en 6
Zingen: Ps. 17: 3
Zingen: Ps. 73: 13 en 14
Zingen: Ps. 119: 10
Zingen: Ps. 25: 2 en 6
Schriftlezing: Psalm 119: 17-24
Schriftlezing: Hebreeën 11:8-16
Tekst: Psalm 119:19
1. Zijn belijdenis
2. Zijn gebed
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Geen opgaven - Thema: Geen opgaven
Ds. H.P. Brandsma
06/08/17 17:00 - 01:14:48 (13 MB)

Voorzang Ps 43:3-4
Ps 105:1-3
Marcus 5: 21-34
Collecte zang Ps 30:2-8
Ps. 34:2-3
Ps. 146:1.3
Ps. 68:10
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Geen opgaven - Thema: Geen opgaven
Ds. H.P. Brandsma
06/08/17 10:00 - 01:11:42 (12 MB)

149:1
Voorzang Ps 84:2-5
Ps. 86:6
Psalm 73
Collecte zang Ps 119:65-67
Ps 73:1-13
Ps 85:3
Organist: J. Verwoerd-Mollema

Afspelen   Download   Thema: Geen opgaven - Thema: Geen opgaven:
Ds. P. Roos
30/07/17 17:00 - 01:33:09 (16 MB)

Ps. 84:2 (voorzang)
Ps. 99:4,8
lezen Galaten 6
Ps. 89:8
Ps. 31:11,12,17
Ps. 56:5
Ps. 85:1
Organist: H. Kempe

Afspelen   Download   Thema: Geen opgaven - Thema: Geen opgaven
Ds. P. Roos
30/07/17 10:00 - 01:28:21 (15 MB)

Ps. 122:1 (voorzang)
Ps. 36:2
Tien Geb. : 1,9
lezen Psalm 65
Ps. 65:2,3
Ps.147:4
Ps. 85:4
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Wees wijs - Thema: Wees wijs
Ds. D. Visser
23/07/17 17:00 - 01:15:18 (13 MB)

Voorzang: Psalm 15:1, 2
Zingen: Psalm 24:1, 2, 3
Zingen: Psalm 24:5
Zingen: Psalm 14:1, 4, 7
Zingen: Psalm 19:5, 6
Zingen: Psalm 86:6
Schriftlezing: Psalm 14
Tekst: Psalm 14:1
Thema: Wees wijs
Organist: F. van Laere

Afspelen   Download   Thema: Bemoediging - Thema: Bemoediging
Ds. D. Visser
23/07/17 10:00 - 01:20:03 (14 MB)

Voorzang: Psalm 92:1
Zingen: Psalm 97:1, 7
Zingen: Psalm 119:83
Zingen: Psalm 73:12. 13
Zingen: Gebed des Heren 3, 9
Zingen: Avondzang 4, 7
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4:13-18
Tekst: vers 18
Thema: Bemoediging
De punten: 1. Uitleg 2. Toepassing
Organist: H. Kempe