Afspelen   Download   Dordtse Leerregels - ´Jezus onze Borg`
ds. A. Baas
14/10/18 18:30 - 01:37:59 (17 MB)

Aanvangstekst: … Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem… 2 Kor.5: 21

Psalm 45, 1
Psalm 62: 1 en 5
Psalm 79: 7
Psalm 40: 4 en 5
Lofz. van Maria 1 en 3
Psalm 150: 1

Schriftlezing:
Leerregels van Dordt H II, par.1-5
Joh.3: 14 – 18
2 Kor.5: 11 – 21

Afspelen   Download   ‘Eenparig in liefde binnen de Gemeente’
ds. A. Baas
14/10/18 10:00 - 01:42:18 (18 MB)
… de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling

eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind,
met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.
Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid
van God. (Rom.15: 5-7)

Psalm 68: 13
Psalm 122: 1 en 3
Psalm 19: 5 en 7
Psalm 119: 1 en 83
Psalm 133: 1 en 3
Psalm 108: 1

Schriftlezing: :
Romeinen 14: 1-12

Afspelen   Download   ‘Op de vlucht voor God?’
ds. J.T. Maas
07/10/18 18:30 - 01:37:21 (17 MB)

Psalm 119: 47
Psalm 89: 1, 7
Psalm 135: 3, 8
Psalm 139: 4, 5
Psalm 9: 10, 11
Psalm 86: 8

Schriftlezing:
Jona 1

Afspelen   Download   Delen in de zegen van Israël
ds. P.G. Oskamp
07/10/18 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Gezang 12: 4
Psalm 122: 1, 2
Psalm 81: 11
Psalm 80: 1, 2
Psalm 105: 4, 7
Psalm 122: 3

Schriftlezing:
Genesis 48 (5, 9)

Afspelen   Download   DHA - ´Liefde in de samenleving´
ds. A. Baas
30/09/18 18:30 - 01:36:08 (17 MB)

Aanvangstekst: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God,
om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
Psalm 120: 1
Psalm 72: 1 en 2
Psalm 82: 1 en 2
Morgenzang 3 en 5
Psalm103: 1
Gebod van God uit Rom. 13: 8-14

Schriftlezing:
Romeinen 13: 1-7 (1)

Afspelen   Download   HA - ´Ongeveinsde liefde´
ds. A. Baas
30/09/18 10:00 - 01:44:18 (18 MB)

Aanvangstekst: Zend Uw Licht en Uw Waarheid, laten die mij leiden, mij brengen
tot Uw heilige berg en tot Uw woningen… Ps.43
Psalm 19: 6
Psalm 43: 1 en 5
Psalm 26: 1 en 2
Psalm 26: 8 en 7 (voorber tafel)
Psalm 116: 5, 7 en 10 (tijdens bediening)
Psalm 97: 6 en 7

Schriftlezing: :
Romeinen 12: 9-21 (9a)

Afspelen   Download   Zangavond
Cum Laude
29/09/18 20:00 - 01:44:20 (18 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   En God roept…
ds. G.D. Kamphuis
23/09/18 18:30 - 01:28:06 (15 MB)

Psalm 121: 4
Psalm 27: 3
Psalm 68: 10
Psalm 40: 3, 4
Psalm 116: 9, 10, 11
Psalm 143 : 10

Schriftlezing:
Exodus 40: 33b
Leviticus 1: 1 – 4 (tekst)
Hebreeën 10: 4-14

Afspelen   Download   VHA - ´Leven voor God´
ds. A. Baas
23/09/18 10:00 - 01:25:38 (15 MB)

Aanvangstekst: O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!…
Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid Amen

Psalm 134: 3
Psalm 65: 1 en 2
Lezing deel 1 form. HA + gebod van God
Psalm 25: 7 en 10
Psalm 86: 6
Psalm 108: 1

Schriftlezing: :
Romeinen 12: 1-8 (1,2)

Afspelen   Download   ´De rijkdom ligt in de diepte, niet aan de oppervlakte!`
ds. A. Baas
16/09/18 18:30 - 01:43:27 (18 MB)

Aanvangstekst: … ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen,
noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van
de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Rom.8,38.39)

Psalm 122: 1
Psalm 36: 2
Psalm 89: 15 en 20
Psalm 77: 8 en 11
Psalm 130: 4
Psalm 68: 16

Schriftlezing:
Romeinen 11: 25 – slot

Afspelen   Download   ´Met hart en ziel…´
ds. A. Baas
16/09/18 10:00 - 01:35:53 (16 MB)

Aanvangstekst: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen
gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken
door de Zoon … Hoort Hem!

Psalm 5: 12
Psalm 75: 1 en 2
Psalm 16: 4
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-9 Markus 12: 28-34
Psalm 119: 1 en 5
Psalm 18: (1a) en 9
Psalm 108: 1

Schriftlezing: :
Deuteronomium 6: 1-9
Markus 12: 28-34

Afspelen   Download   De emoties van de mens Jezus
ds. J.C. de Groot
09/09/18 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Psalm 123:1
Psalm 103: 5
Psalm 100: 4
Psalm 30: 2, 3, 8
Psalm 35: 13
Psalm 133: 1, 2, 3

Schriftlezing:
Joh. 11: 1-46

Afspelen   Download   Wie is mijn naaste?
ds. J.N. Zuijderduijn
09/09/18 10:00 - 01:43:45 (18 MB)

Psalm 146:3
Psalm 123
Psalm 145: 3
Psalm 103: 2 en 3
Psalm 77: 7
Psalm 147: 1, 3

Schriftlezing:
Lukas 5 : 17 – 26

Afspelen   Download   vrees niet, geloof alleen
ds. J.B. ten Hove
02/09/18 18:30 - 01:36:48 (17 MB)

Psalm 124:1
Psalm 65: 1 en 2
Psalm 65: 4
Psalm 146: 1, 2 en 3
Psalm 27: 7
Psalm 146: 4 en 8

Schriftlezing:
Lukas 8:40-56 (50)

Afspelen   Download   afsluiting VBW - ´Zoek het uit wie Jezus is!´
ds. A. Baas
02/09/18 10:00 - 01:43:59 (18 MB)

Aanvangstekst: Wees niet bezorgd… Maar zoek eerst het Koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u, zullen je erbij gegeven worden.

Psalm 75, 1
Psalm 84, 1 en 2
Psalm 119, 17
Psalm 25, 2 en 4
Psalm 146, 1 en 3
Psalm 150, 1

Schriftlezing:
Markus 8, 22 – 33

Afspelen   Download   ´Ons hart moet bij Israël blijven´
ds. A. Baas
26/08/18 18:30 - 01:22:41 (14 MB)

Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien
en er verlossing voor tot stand gebracht. (Luk.1:68)

Psalm 125: 4
Psalm 80: 1,9 en 11
Psalm 81: 1
Psalm 87: 1,2 en 3
Psalm 87: 4 en 5
Lofzang van Simeon 1 en 2

Schriftlezing:
Romeinen 11: 13-24

Afspelen   Download   ´Gods belofte zorgt altijd voor een volk!´
ds. A. Baas
26/08/18 10:00 - 01:52:45 (19 MB)

Loof de HEERE, roep Zijn Naam uit, maak Zijn daden bekend onder de volken…
Psalm 88: 1
Psalm 105: 1 en 6
Psalm 105: 24
Psalm 86: 4 en 5
Psalm 102:11 en 12
Psalm 106: 26

Schriftlezing:
Romeinen 11: 1-13

Afspelen   Download   de koets van Salomo
ds. C.H. Hogendoorn
19/08/18 18:30 - 01:43:41 (18 MB)

Ps. 126:3
Ps. 89 : 1 en 15
Ps. 89 : 4
Ps. 45 : 2 en 8
Ps. 119 : 88
Ps. 27 : 3

Schriftlezing: : Hooglied 3 : 1-11; Mattheüs 12 : 41-42
Tekst: Hooglied 3 : 9-10

Afspelen   Download   God die helpt in nood. Toch? Of?
ds. M. Aangeenbrug
19/08/18 10:00 - 01:41:55 (17 MB)

Ps. 103:1
Ps. 99:1,2
Gez.A:1,9
Ps. 78:28,30,31
Ps. 3:2
Ps. 66:4,5

Schriftlezingen: 1 Sam. 4:1-11 en Matth. 12:38-42

Afspelen   Download   Door God verzegeld
ds. A.Bloemendal
12/08/18 18:30 - 00:23:59 (4 MB)

Ps.127:4
Ps.84:1,5
Ps.25:6
Ps.31:1,13,15
Ps.23:3
Ps.91:1,5

Schriftlezing: : Zacharia 6:1-8; Efeze 1:7-14; Openbaring 7:1-8
Tekst: Openb.7:2-3.

Afspelen   Download   ‘Open Vensters’
ds. P. Vernooij
12/08/18 10:00 - 01:39:20 (17 MB)

Psalm 81: 12
Psalm 123: 1,2
Psalm 139:14
Psalm 57:2,3,4,5
Psalm 62: 5
Psalm 138: 3

Schriftlezing; Daniel 6:1-18 (11,12)

Afspelen   Download   Het geheim van de lamp en de (koren)maat
ds. P.J. Krijgsman
05/08/18 18:30 - 01:43:52 (18 MB)

Psalm 128 : 3
Psalm 8: 1, 3, 4
Psalm 97: 7
Psalm 36: 2, 3
Psalm 89: 7, 8
Gez. 12: 1, 7

Schriftlezing: Markus 4: 13- 25 (23,24a)

Afspelen   Download   De HEERE is mijn Banier!
ds. M.J. Paul
05/08/18 10:00 - 01:49:05 (19 MB)

psalm 141:1,2
Psalm 63:1,5
Psalm 42:7
Psalm 105:3,4,8
Psalm 27:5,7
Psalm 150:1

Schriftlezing: :
Exod. 17:8-16; (t. vs. 15)
Num. 14:43-45
Deut. 25:17-19

Afspelen   Download   Rhodé is verrast en vasthoudend
ds. A. A. Floor
29/07/18 18:30 - 01:41:57 (18 MB)

Psalm 129:1
Psalm 89: 3 en 7
Psalm 111:5
Psalm 9:1, 4, 10, 18
Psalm 34:6
Psalm 40:2 en 5

Schriftlezing: Romeinen 12:2-19 (15)

Afspelen   Download   Jona’s profetie
ds. J.A. Mol
29/07/18 10:00 - 01:42:55 (18 MB)

psalm 84: 6
Psalm 95: 1,4
Psalm 119: 4
Psalm 6: 1,2,3
Psalm 6: 9
Psalm 72: 6,10

Schriftlezing: :
Jona 3 (tekst 3b-10)
Lukas 11:29-32

Jona’s profetie

- Jona’s preek (vs 4)
- Ninevé’s bekering (vz 5-9)
- Gods berouw (vs 10)

Afspelen   Download   ´Gods ontferming vraagt gehoor`
ds. A. Baas
22/07/18 18:30 - 01:45:07 (18 MB)

Aanvangstekst: … de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk
(Rom.11,29)
Psalm 95, 1 en 4
Psalm 66, 1 en 2
Psalm 67, 2
Psalm 25, 3 en 10
Psalm 85, 2 en 3
Psalm 69, 14

Schriftlezing: Romeinen 10, 14-21

Afspelen   Download   ´Christus is de climax van de wet`
ds. A. Baas
22/07/18 10:00 - 01:47:09 (18 MB)

Aanvangstekst: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te
schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet
één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is
(Matth.5,17.18)
Psalm 147, 1
Psalm 19, 1 en 5
Psalm 147, 10
Psalm 119, 24 en 47
Psalm 89, 7
Psalm 72, 6 en 11

Schriftlezing: :
Romeinen 9, 30 – 10, 13

Afspelen   Download   ´Gods ontferming maakt alles uit`
ds. A. Baas
15/07/18 18:30 - 01:34:28 (16 MB)

Aanvangstekst: O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Psalm 131, 4
Psalm 111, 1 en 2
Psalm 111, 5
Schriftlezing: Romeinen 9, 14-29
Psalm 102, 11 en 12
Psalm 77,8
Psalm 68, 5

Schriftlezing: Rom.9: 14-29

Afspelen   Download   ´Een goed geweten ten aanzien van Israël?`
ds. A. Baas
15/07/18 10:00 - 01:27:22 (15 MB)

Aanvangstekst: De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk
(Rom.11,29)
Psalm 63, 3
Psalm 74, 2.18
Tien geboden 1, 8 en 9
Psalm 106, 12 en 13
Psalm 105, 5
Psalm 77, 6

Schriftlezing: :
Exodus 32, 30—slot
Romeinen 9, 1-13 (1-5)

Afspelen   Download   Dordtse Leerregels - ´Verwondering / Huivering / verschrikkelijk`
ds. A. Baas
08/07/18 18:30 - 01:45:57 (18 MB)

Aanvangstekst: God is Rechter; Hij vernedert de een en verhoogt de ander… (Ps. 75:7)

Psalm 132, 5
Psalm 75, 1 en 4
Psalm 68, 17
Psalm 147, 3 en 6
Lofzang van Zach. 4 en 5
Psalm 52, 7

Schriftlezing: Rom.9: 11-24
Tekst: D.L. H.I par. 6 – 12 (15)

Afspelen   Download   “Gebouwd op de Hoeksteen”
ds. J.A.J.Pater
08/07/18 10:00 - 01:48:02 (19 MB)

psalm 46: 1
Psalm 62:5 en 8
Psalm 51:9
Psalm 40:1 en 2
Psalm 118:11
Psalm 73:13 en 14

Schriftlezing: :
Jesaja 28:14-22
1 Petrus 2:1-10 (6)

Afspelen   Download   Opname

06/07/18 19:30 - 02:01:14 (21 MB)
Afspelen   Download   Gods goedheid en onze bekering
ds. H. Russcher
01/07/18 18:30 - 01:33:58 (16 MB)

Ps. 133:1 en 3
Ps. 33:1 en 11
Ps. 136:1
Ps. 103:4 en 11
Ps. 118:1 en 14
Ps. 36:2

Schriftlezing: Romeinen 2 : 1-11
Tekst: Romeinen 2 : 4

Afspelen   Download   HDoop - ´kinderen van de belofte`
ds. A. Baas
01/07/18 10:00 - 01:38:37 (17 MB)

Aanvangstekst: Jezus riep die kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen tot
Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.
Luk.18,15

Psalm 43, 5 en 4
Psalm 147, 1 en 6
Formulier voor bed. Heilige Doop
Psalm 86, 5 en 6
Psalm 72, 9 (dopeling binnengebracht)
Psalm 134, 3 (na de bediening van de Heilige Doop)
Psalm 67, 3

Schriftlezing: Hand.2, 22-24a en 36-41
Tekst: Hand.2, 38.39 (39)

Afspelen   Download   DHA - ´De troost van de verkiezing´
ds. A. Baas
24/06/18 18:30 - 01:46:57 (18 MB)

Aanvangstekst: Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid
is voor eeuwig (Ps.136,1)
Psalm 136, 1.22 en 23
Psalm 43, 3.4 en 5
Psalm 98, 4
Psalm 79, 5 en 7
Gebod van God uit Rom.13

Schriftlezing: Gen.17, 1-8 en 1 Kor.7. 8-14
Tekst: D.L. H.I par. 13-18

Afspelen   Download   HA - ´Uitverkoren in Christus...´
ds. A. Baas
24/06/18 10:00 - 01:38:05 (17 MB)

Aanvangstekst: Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, buig u voor de HEERE
neer in Zijn heerlijk heiligdom… (Ps.29,2)
Psalm 29, 1 en 6
tweede deel Avondmaalsformulier
Psalm 35, 1 en 9
Psalm 111, 1 en 2
Psalm 111, 3 en 5 en Psalm 118, 1 (tijdens bediening)
Psalm 118, 14

Schriftlezing: Efeze 1, 1-14 (4a)
Schriftlezingen aan de tafel uit de brieven van Petrus

Afspelen   Download   Hand. 5: 12-33
ds. J.C. de Groot
17/06/18 18:30 - 01:46:51 (18 MB)

ps.145,vers 1 en 2
ps. 48, vers 6
ps. 74, vers 12, 18, 19 en 21
ps.124, vers 4
ps. 75, vers 1 en 6

Hand. 5: 12-33

Afspelen   Download   VHA - Abram / Israël / wij geroepen en verkoren
ds. A. Baas
17/06/18 10:00 - 01:33:48 (16 MB)

Aanvangstekst: Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen,
het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad (…) tegen wie Ik zei:
U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand,
die gerechtigheid werkt. (Jes.41, 8vv.)
Psalm 100, 1 en 2
Psalm 105, 4 en 5
Psalm 106, 3
Psalm 72, 9, 11

Genesis 11, 27 – Gen.12, 4 (12:1-3)en Hand.7, 1 – 4

Afspelen   Download   Zomerkring
ds. A. Baas
13/06/18 20:00 - 01:53:40 (20 MB)

DL H1 par 1-6

Afspelen   Download   Dordtse Leerregels - God verkiest mensen – verkiezende liefde
ds. A. Baas
10/06/18 18:30 - 01:45:01 (18 MB)

Psalm 136, 1 en 26
Psalm 65, 1 en 2
Psalm 89, 8
Psalm 75, 1.4 en 6
Psalm 56, 5
Psalm 33, 6

Rom.3, 9 – 25 ; Efeze 2, 1 – 9
D.L. H.1 par. 1 – 6

Afspelen   Download   Romeinen 15: 5,6
ds. R.W. de Koeijer
10/06/18 10:00 - 01:42:31 (18 MB)

Ps. 138: 4
Ps. 122: 2,3
Ps. 32: 3
Ps. 40: 4,5
Ps. 117
Ps. 18: 14,15

Rom. 15: 1-13 (5-6)

Afspelen   Download   De Kreupele genezen
ds. J.W. Hooydonk
03/06/18 18:30 - 01:35:19 (16 MB)

Psalm 138: 3
Psalm 84: 5
Psalm 105:5
Psalm 42: 1, 2, 3
Psalm 97: 6, 7
Psalm 108:1

Handelingen 3

Afspelen   Download   ‘De Gouden Gids’
ds. A. Baas
03/06/18 10:00 - 01:36:44 (17 MB)

Psalm 45, 1 en 2
Psalm 119, 80
Schriftlezing:
Psalm 86, 6 en 8
Psalm 40, 5
Psalm 117

Johannes 16, 12-22 (13)

Afspelen   Download   Dortse Leerregels
ds. A. Baas
30/05/18 20:00 - 02:01:14 (21 MB)

Dortse Leerregels

Afspelen   Download   bevestiging diaken - `Ontmaskering - het is gedaan met de lieve vrede´
ds. A. Baas
27/05/18 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Psalm 67, 1
Psalm 67, 2
Zingen: Psalm 51, 4 en 6
Psalm 119, 17
Lezing form. voor bevestiging diaken
Psalm 143, 10 (gew.)
Avondzang 1 en 7

Johannes 16, 1-11 (7-11)
Hand.2, 22-24 en 36-40

Afspelen   Download   Christus en de christen
ds. M. Noorderijk
27/05/18 10:00 - 02:03:25 (21 MB)

Psalm 123: 1
Psalm 84: 1 en 2
Psalm 119: 5
Psalm 73: 1 en 13
Psalm 25: 7
Psalm 71: 10 en 11

Kolossensen 2: 16 – 3: 4 (1-4)

Afspelen   Download   2e Pinksterdag; doopdienst - welkom in de wereld… welkom in de Kerk… welkom in de strijd
ds. A. Baas
21/05/18 10:00 - 01:36:17 (17 MB)

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht,
want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
(Openb.4,11)

Weerklank Lied 317 (melodie Psalm 134)
Psalm 100, 1.2 en 4
Psalm 72, 4 en 6
Psalm 22, 14 en 16 (na preek, Juda binnen)
Psalm 134, 3
Psalm 150, 3

Johannes 15, 18 -16,4 (15: 26,27)

Afspelen   Download   1e pinksterdag - 2 Koningen 2:9b
ds. G. Lustig
20/05/18 18:30 - 01:42:21 (18 MB)

psalm 140 : 1 + 13
Gebed des Heeren verzen 3 + 9
psalm 25:6
psalm 61:3,4,6
psalm 106:2,3
psalm 68:9,10

2 Koningen 2:1-14 (9b)
Lukas 24:44-53
Handelingen 2:1-4

Afspelen   Download   1e pinksterdag - De Geest zal onderwijzen door herinnering
ds. A. Baas
20/05/18 10:00 - 01:47:50 (19 MB)

Psalm 145, 1 en 2
Psalm 25, 2 en 4
Psalm 119, 3 en 17
Psalm 117

Johannes 14, 25 – 27 (26)
Hand. 2, 1 – 21

Afspelen   Download   Opname

18/05/18 19:30 - 01:26:44 (15 MB)
Afspelen   Download   De Andere Trooster
ds. A. Baas
13/05/18 18:30 - 01:38:32 (17 MB)

Psalm 141, 1 en 2
Psalm 143, 1.6 en 8
Psalm 68, 4
Psalm 147, 1 en 6
Psalm 119, 9 en 25
Psalm 66, 10

Johannes 14, 12 – 21 (16, 17)

Afspelen   Download   Het slot is de start
ds. A. Beens
13/05/18 10:00 - 01:58:33 (20 MB)

Psalm 113 : 1, 2
Psalm 86 : 5, 6
Psalm 2 : 1, 4, 7
Psalm 21 : 13
Psalm 103 : 10, 11

Mattheüs 11 : 25 – 30
Filippenzen 2 : 5 – 11
Tekst: Mattheüs 28 : 18

Afspelen   Download   Hemelvaartsdag - ´Gaan en Komen´
ds. A. Baas
10/05/18 09:30 - 01:44:24 (18 MB)

Weerklank Lied 189, 1.2 en 5
U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd,
U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook
aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!
Psalm 27, 3
Belijdenis van het geloof met vr. 49 Heid.Cat.
psalm 68, 9
Johannes 14, 1-14 (1-3)
Psalm 43, 3.4 en 5
Psalm 84, 1 en 6
Psalm 150, 1

Afspelen   Download   1 Korinthe 15: 5a
ds. E. de Mots
06/05/18 18:30 - 01:35:44 (16 MB)

Psalm 25: 3 en 4
Psalm 135: 8
Psalm 32: 3 en 5
Psalm 103: 6
Psalm 32: 1 en 6

1 Korinthe 15: 1 – 11 en 15 en 16 (5a)

Afspelen   Download   1 Joh. 21: 22b
ds. P. Krijgsman
06/05/18 10:00 - 01:41:33 (17 MB)

Ps. 97: 7
Ps. 105: 1, 2
Gez. 5: 2
Ps. 133: 1,2,3
Ps. 119: 87, 88
Gez. 12: 1, 4, 7

1 Joh. 21: 15- 22 (22b)

Afspelen   Download   Openbaring 1 : 17
ds. W.G. Hulsman
29/04/18 18:30 - 01:35:23 (16 MB)

Openbaring 1 : 9 – 20 (17)

Psalm 28:5 en 6
Psalm 103:7
Psalm 138:3, 4
Psalm 31: 19
Psalm 98:1 en 4

Afspelen   Download   GEZEGEND ONDERWEG – delen in nieuw leven
ds. C. van Sliedregt
29/04/18 10:00 - 01:32:56 (16 MB)

Ps. 112:4
Ps. 30:1, 2
Ps. 21:4, 6
Ps. 80:1, 5, 11
Ps. 79:7
Ps. 119:80, 83

Schriftlezing: Hebreeën 13:8-25 (20, 21)

Afspelen   Download   Catechismus - ´Hij kan en wil en zal…`
ds. A. Baas
22/04/18 18:30 - 01:40:45 (17 MB)

Aanvangstekst: want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen
Zingen: Psalm 108, 1
Zingen: Psalm 108, 2
Schriftlezing: 1 Kron.29, 9 – 14; Openb.7, 9 – 17
Heid.Cat. Zondag 52 vr.+antw.128.129
Zingen: Psalm 103, 10.11
Zingen: Psalm 68,10
Zingen: Gebed des Heeren, 9 en 10

Afspelen   Download   Na Pasen - op weg naar Gods toekomst
ds. G.D. Kamphuis
22/04/18 10:00 - 01:30:23 (16 MB)

Ps. 121: 4
Ps. 99: 1, 2
Ps. 51: 4
Schriftlezing:
Psalm 110
1 Korinthe 15 : 20 – 28 (25)
Ps. 110 : 1, 2, 3, 5
Ps. 72: 8
Ps. 72 : 10, 11

Afspelen   Download   Catechismus - ´Leid ons niet in verzoeking´/ ´Welkom in de overwinning´
ds. A. Baas
15/04/18 18:30 - 01:40:37 (17 MB)

Aanvangstekst: Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden
kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als
wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen
tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden
om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebr.4,15.16)
Zingen: Psalm 43, 1 en 3
Zingen: Psalm 3, 4
Schriftlezing: Matth.4, 1-11 en Matth.26, 36-46
Heid.Cat. Zondag 52 vr.+antw.127
Zingen: Psalm 3, 1 en 2
Preek Thema: ´Leid ons niet in verzoeking´/ ´Welkom in de overwinning´
Zingen: Gebed des Heeren 7 en 8
Zingen: Psalm 95, 5 en 4

Afspelen   Download   ´Vangen - Ontvangen´
ds. A. Baas
15/04/18 10:00 - 01:42:42 (18 MB)

Aanvangstekst: Ik zal U loven met heel mijn hart…
Zingen: Psalm 138, 1
Zingen: Psalm 38, 21 en 22
Schriftlezing: Joh.21, 1 – 14
Tekst: Joh. 21, 3-6 ´Vangen – Ontvangen´
Zingen: Psalm 34, 6.9 en 11
Zingen: Psalm 30, 4 en 8
Zingen: Psalm 117

Afspelen   Download   Opname

08/04/18 18:30 - 01:31:14 (16 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   De Koning verschijnt!
ds. G.H. Vlijm
08/04/18 10:00 - 01:49:17 (19 MB)

Ps 79: 7
Ps 57: 2
Ps 57: 5, 7
Mattheüs 28: 16-20, 1 Korinthe 15: 1-6 ‘De Koning verschijnt!’
Ps 25: 2, 4, 7
Ps 138: 1, 2
Ps 52: 7

Afspelen   Download   2e Paasdag - Houd Mij niet vast
ds. A. Baas
02/04/18 09:30 - 01:37:47 (17 MB)

· Aanvangstekst: ‘Ik ben de Goede Herder…’.
· Zingen: Psalm 66, 1.3
· Schriftlezing: Joh.20, 11-18
· Tekst: Joh.20, 17a.
· Zingen: Psalm 68, 4 en 6
· Preek ´Houd Mij niet vast´
· Zingen: Psalm 138, 2 en 4
· Zingen: Psalm 52, 7

Afspelen   Download   1e Paasdag - 1 Petrus 1:1-12 en Johannes 3:1-8
ds. J.A.J. de Pater
01/04/18 18:30 - 01:44:32 (18 MB)

Psalm 118:11 en 12
Psalm 30:2
Psalm 119:33 en 34
Psalm 21:4
Psalm 33:10 en 11

1 Petrus 1:1-12 en Johannes 3:1-8

Afspelen   Download   1e Paasdag - Het lege graf
ds. A. Baas
01/04/18 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Aanvangstekst: De Heere is waarlijk opgestaan… Hallelujah
Zingen: Psalm 124, 1.4
Schriftlezing: Gen.1, 1-5 en Joh.19,38 – Joh.20, 10
Tekst: Joh.20, 1-10 (9)
Zingen: Psalm 77, 8.11
Zingen: Psalm 118, 7. 12
Zingen: Psalm 150, 3

Afspelen   Download   Goede Vrijdag - Voltooid
ds. A. Baas
30/03/18 19:30 - 01:36:09 (17 MB)

· Aanvangstekst: God was het, die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende en aan hen hun misdaden niet toerekende… want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem… 2 Kor.5,19.21
· Zingen: Psalm 65, 1 en 3
· Schriftlezing: Genesis 1, 31—2,3 en Johannes 19, 17—30
· Tekst: Joh.19,30 “Voltooid”
· Zingen: Psalm 40, 4 en 5
· Zingen: Psalm 68, 10
· Zingen: Psalm 150, 1 en 3

Afspelen   Download   Catechismus - Er is vergeving
ds. A. Baas
25/03/18 18:30 - 01:42:36 (18 MB)

Heid.Cat. Zondag 51
Matth.18, 21 – 35
Lukas 23, 33 – 34 en 39 – 43

Afspelen   Download   Voor de rechterstoel van Christus
ds. P. Baas
25/03/18 10:00 - 01:39:02 (17 MB)

Jesaja 53:1-7
Matteüs 26:57-66
Matteüs 27:11-14, 21-23
2Korinthe 5:10 (kerntekst)

Afspelen   Download   Lukas 22
ds. M. Aangeenbrug
18/03/18 18:30 - 01:44:17 (18 MB)

Ps. 129:1,2,3
Ps. 126:2
Ps. 22:1,6,7
Ps. 116:7,10,11
Ps. 149:1,5

Schriftlezing Luk. 22

Afspelen   Download   Daar is Jezus!
ds. A. Baas
18/03/18 10:00 - 01:58:49 (20 MB)

Aanvangstekst: Zie Het Lam van God, dat de zonden
van de wereld wegneemt! (Joh.1,29)
Zingen: Psalm 101, 1.2
Zingen: Psalm 130, 2
Schriftlezing: Johannes 18, 33 – 19, 7
Tekst: Joh. 19, 4.5
Zingen: Psalm 69, 4 en 7
Preek ´Daar is Jezus!´
Zingen: Psalm 89, 1 en 3
Zingen: Psalm 72, 4 en 6

Afspelen   Download   Biddag - Broodnodig
ds. A. Baas
14/03/18 19:30 - 01:42:03 (18 MB)

Aanvangslied zie onder
Aanvangstekst: Gij opent Uw hand en verzadigt al wat leeft naar Uw welbehagen…
Zingen: Psalm 123, 1 en 2
Schriftlezing: Matth.4, 1 – 4 en Matth.6, 24 – 34
Tekst: Heid.Cat. Zondag 50
Zingen: Psalm 145, 5 en 6
Zingen: Gebed des Heeren 1 en 5
Zingen: Psalm 105, 22 en 24

Weerklank, Lied 415 Diep afhankelijk –
Naar zondag 50 (Op de wijs van ‘O eeuw’ge Vader sterk in macht’)

1 Wij bidden, trouwe Vader, geef
al wat ons lichaam nodig heeft,
opdat in dank dan wordt erkend,
dat U de bron van ’t goede bent.
O Vader, Uw gena is groot:
geef zo Uw kindren daaglijks brood.

2 Ons werken werpt geen vruchten af,
geen enkle gave die U gaf,
wanneer het komt van ons alleen
en U Uw zegen niet verleent.
O Vader, Uw gena is groot:
geef zo Uw kindren daaglijks brood.

3 Geef dat ons hart op U slechts bouwt
en niet op schepselen vertrouwt.
Wij roepen U afhanklijk aan,
U bent de bron van ons bestaan.
O Vader, Uw gena is groot:
geef zo Uw kindren daaglijks brood.

Afspelen   Download   Biddag - Vertel het maar
ds. A. Baas
14/03/18 14:00 - 01:30:38 (16 MB)

Aanvangstekst: Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden…
Zingen: Psalm 121, 1 en 2
Zingen: Psalm 99, 1 en 2
Schriftlezing: 2 Koningen 4, 1-7
Zingen: Psalm 81, 1 en 12
Zingen: Psalm 146, 3 en 4
Zingen: Gebed des Heeren 1 en 5

Afspelen   Download   Catechismus - … als Christus
ds. A. Baas
11/03/18 18:30 - 01:34:38 (16 MB)

Votum en Groet
Aanvangstekst: Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven.Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Zingen: Psalm 147,3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 147,6
Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Matth.16, 21-25 en Matth.26, 36-44
Tekst: Heid.Cat. Zondag 49
Collecte
Zingen: Psalm 119, 1 en 36
Preek ´… als Christus´.
Zingen: Psalm 86,6
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren 4 en 9
Zegen

Afspelen   Download   Bij hen ... of bij HEM ?
ds. A. Baas
11/03/18 10:00 - 01:43:26 (18 MB)

Votum en Groet
Aanvangstekst: Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken…
Zingen: Psalm 54, 1 en 2
Wet des Heeren
Zingen: Psalm 6, 1 en 2
Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 3, 1-9 ; Johannes 18, 1-12
Tekst: Joh. 18, 1-12 ´Bij hen … of bij HEM´?
Collecte
Zingen: Psalm 124, 1.2
Preek
Zingen: Psalm 124, 3.4
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 89, 8
Zegen

Afspelen   Download   Catechismus - Een roep om krachtig ingrijpen
ds. A. Baas
04/03/18 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Zingen: Psalm 22, 14 en 16
Zingen: Psalm 68, 17
Schriftlezing: Psalm 72 en Johannes 18, 33-37
Tekst: Heid.Cat. Zondag 48
Zingen: Psalm 72, 1 en 7
Zingen: Psalm 21, 1 en 5
Zingen: Gebed des Heeren 1 en 3

Afspelen   Download   Bedenk de dingen die van God zijn
ds. L. Plug
04/03/18 10:00 - 02:00:17 (21 MB)

Psalm 139: 1 en 2
Psalm 139: 10 en 14
Psalm 119: 1, 17 en 88
Psalm 118: 8 en 9
Psalm 56: 4 en 6

Afspelen   Download   Opname

03/03/18 20:00 - 01:11:15 (12 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   de Voorbidder en de vijand
ds. J.B. ten Hove
25/02/18 18:30 - 01:40:33 (17 MB)

Lukas 22: 24-46 (31,32)

Zingen psalm:
62: 1 en 4
62: 5
51: 6 en 7
22: 11
22: 12 en 13

Afspelen   Download   Opname

25/02/18 10:00 - 01:41:45 (17 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   Catechismus - God zijn geprezen met ontzag
ds. A. Baas
18/02/18 18:30 - 01:37:08 (17 MB)

· Voorzang… zie hand-out
Votum en Groet
· Aanvangstekst: Loof de HEERE, want de HEERE is goed;
zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk (Ps.135,3)
· Zingen: Psalm 8, 1.9
· Slot van form. Heilig Avondmaal
· Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
· Schriftlezing: Johannes 17, 1-12
· Tekst: Heid.Cat. Zondag 47
· Collecte
· Zingen: Psalm 111, 1.2 en 3
· Preek ´God zijn geprezen met ontzag´
· Zingen: Gebed des Heeren 2 en 10
· Dankgebed
· Zingen: Psalm 150, 1
· Zegen

Afspelen   Download   HA - opdat wij het zullen weten
ds. A. Baas
18/02/18 10:00 - 01:56:05 (20 MB)

Voorzang: zie Rondom het Woord
· Votum en Groet
· Aanvangstekst: Jezus zegt: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
· Zingen: Psalm 63,1 en 2
· Lezing van het tweede deel van het avondmaalsform. met daarin de geloofsbelijdenis en daarna het gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest en zegen voor de bediening
· Schriftlezing: Johannes 6, 47 – 59
· Tekst: Johannes 6, 55
· Zingen: Psalm 146, 3 en 4
· Collecte
· Preek ´opdat wij het zullen weten´
· Zingen ter voorber.v.d. tafel: Psalm 26, 2 en 8
· Schriftlezingen aan de tafel: Jesaja 53.54 en 55
· Zingen tijdens bediening: Psalm 116
· Dankgebed en voorbede
· Zingen: Psalm 103, 1
· Zegen

Afspelen   Download   Markus 8 : 27-33
ds. P. Vernooij
11/02/18 18:30 - 01:35:04 (16 MB)

Psalm 34: 1,2
Psalm 34: 6
Psalm 22: 10,11,12
Psalm 40: 4
Psalm 118: 14
Schriftlezingen Markus 8 : 27-33 en Markus 14: 53-65
Tekst: Markus 8 : 27-33

Afspelen   Download   afbraak - opbouw
ds. A. Baas
11/02/18 10:00 - 01:41:55 (17 MB)

Votum en Groet
Aanvangstekst: Zie Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt…!
Zingen: Psalm 27 vers 3 en 7
Lezing deel 1 form. HA + gebod van God
Zingen: Psalm 99,3
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezingen: Johannes 2, 12 –22
Tekst: Johannes 2, 19 ´afbraak – opbouw´
Collecte
Zingen: Psalm 69,4 en 7
Preek
Zingen: Psalm 68,14
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 69,14
Zegen

Afspelen   Download   Catechismus - ‘een kind zegt het…’/ ´Het kindergebed bij uitstek´
ds. A. Baas
04/02/18 18:30 - 01:48:19 (19 MB)

Voorzang: zie Hand-out
Votum en Groet
Aanvangstekst: Ziet, welk een liefde ons de Vader gegeven heeft nl. dat wij kinderen Gods genoemd zouden worden… 1 Joh.3, 1
Zingen: Psalm 133, 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 75, 1
Gebed voor de bediening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Matth.6, 5-9… ; Galaten 3, 23 – 4,7
Tekst: Heid.Cat. Zondag 46
Collecte
Zingen: Psalm 42, 3.4 en 5
Preek ‘een kind zegt het…’/ ´Het kindergebed bij uitstek´
Zingen: Gebed des Heeren 1 en 10
Dankgebed
Zingen: Psalm 81, 1.4
Zegen

Afspelen   Download   Jezus de Christus
ds. P.G. Oskamp
04/02/18 10:00 - 02:00:07 (21 MB)

Vz. Ps. 63: 1
Ps. 72: 2, 3
Ps. 119: 86
Johannes 7: 25-53
Ps. 2: 3, 4, 7
Preek over Joh. 7: 37-41: Jezus de Christus
Ps. 92: 7, 8
Ps. 108: 1

Afspelen   Download   Catechismus - Transport vice versa
ds. A. Baas
28/01/18 18:30 - 01:42:48 (18 MB)

Zondag 45
Lukas 11: 1-13

Afspelen   Download   Gods Zoon schittert op de bruiloft / Schep nú uit
ds. A. Baas
28/01/18 10:00 - 01:45:05 (18 MB)

Johannes 2: 1-11 (11)

Afspelen   Download   Psalm 116
ds. H. Schipaanboord
21/01/18 18:30 - 01:42:22 (18 MB)

Psalm 116 (1-5)

Afspelen   Download   Bevestiging ambtsdragers - een kettingreactie / domino-effect
ds. A. Baas
21/01/18 10:00 - 01:49:34 (19 MB)

Johannes 1: 41-52

Afspelen   Download   Catechismus - heilzaam scherp
ds. A. Baas
14/01/18 18:30 - 01:43:31 (18 MB)

Zondag 44 vr. 114, 115
Romeinen 7: 12 – 8: 4

Afspelen   Download   De Eeuwige Ongeziene wordt ons door de Zoon uitgelegd
ds. A. Baas
14/01/18 10:00 - 01:51:46 (19 MB)

Exodus 33: 18-23
Joh.1:14-18 (18)

Afspelen   Download   Christus komt als dienende Hogepriester
ds. J.P. Nap
07/01/18 18:30 - 01:42:45 (18 MB)

Fil. 2:1-11 (6-8)

Afspelen   Download   Zoek eerst het Koninkrijk van God
kand. J.A. Mol
07/01/18 10:00 - 01:53:12 (19 MB)

Matth. 6:25-34 (33)
Fil. 4:4-7

Afspelen   Download   Nieuwjaars dag - Een blik achter de schermen… Wees niet bevreesd!
ds. Baas
01/01/18 10:30 - 02:01:14 (21 MB)

Schriftlezing: Daniël 10 (18, 19)
(Efeze 6: 10-13 / Openb.5)

Afspelen   Download   Oudjaar - Eindbestemming
ds. A. Baas
31/12/17 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Daniël 12 (13)
Marc.13: 14 – 23

Afspelen   Download   in het vuur van de beproeving
ds. J.B. ten Hove
31/12/17 10:00 - 01:44:42 (18 MB)

Kerntekst: Psalm 105:19
Genesis 39:21 t/m 40:23

Afspelen   Download   2e Kerstdag - Da's Bijzonder
Kerstviering kinderen 2017
26/12/17 10:00 - 01:41:49 (17 MB)
Afspelen   Download   1e Kerstdag - Gods hart opengesteld
ds. Baas
25/12/17 10:00 - 01:49:45 (19 MB)

Luk. 2: 1-7
Johannes 3: 1-3, 14-21 (16)

Afspelen   Download   ‘De roots’ van Jezus
ds. E. de Mots
24/12/17 18:30 - 01:40:16 (17 MB)
Mattheüs 1 (vs1)
Afspelen   Download   Wie verwachten wij?
ds. A.A.A. Prosman
24/12/17 10:00 - 01:46:53 (18 MB)

Jesaja 35: 1-6
Mattheus 11: 1-15 (vs. 3)

Afspelen   Download   Kerstconcert
Cum Laude
23/12/17 20:00 - 02:05:14 (22 MB)
Afspelen   Download   Begeerte bederft
ds. Baas
17/12/17 18:30 - 01:39:33 (17 MB)

Genesis 2: 8.9 , 3: 1-17
Lukas 12: 13-21

Afspelen   Download   Opname

17/12/17 10:00 - 01:49:10 (19 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   Kerstviering
de Akker
15/12/17 19:30 - 01:28:19 (15 MB)
Afspelen   Download   Openbaring een troostboek
ds. J. Geene
10/12/17 18:30 - 01:46:08 (18 MB)

Openb. 1: 1-8 (7)

Afspelen   Download   De blijde heilsdag
ds. A. van Vuuren
10/12/17 10:00 - 01:42:05 (18 MB)

Zef. 3: 14-20 (17)
Hebr. 12: 10-17

Afspelen   Download   Catechismus - Betrouwbaar spreken
ds. A. Baas
03/12/17 18:30 - 01:38:24 (17 MB)

Zond. 43 vr. 112

Jac. 3: 1-12

Afspelen   Download   Daniel krijgt zicht op de toekomst
ds. A. Baas
03/12/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Dan. 8 (19)

Afspelen   Download   DHA - Totdat Hij komt
ds. A. Baas
26/11/17 18:30 - 01:43:08 (18 MB)

Dan. 7 (13, 14)

Afspelen   Download   HA - God maakt een tafel gereed tegen over tegenstanders
ds. A. Baas
26/11/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Dan. 6: 11-13; 19-29 (24b)

Afspelen   Download   Geopende ogen ?!
ds. G.H. Vlijm
19/11/17 18:30 - 01:52:52 (19 MB)

Hooglied 3: 1-5

Afspelen   Download   VHA - Maaltijd en teken aan de wand - De Maaltijd en De Tekenen
ds. A. Baas
19/11/17 10:00 - 01:51:01 (19 MB)

Dan. 5: 1-6, 17-29

Openb. 18:1-5; 19:1-9

Afspelen   Download   Rouwdienst mw. W. Bakker-van der Wal
ds. A. Baas
14/11/17 13:00 - 01:35:02 (16 MB)
Afspelen   Download   Catechismus - Niet stelen
ds. A. Baas
12/11/17 18:30 - 01:37:36 (17 MB)

Zond. 42 vr. 110, 111

Ef. 4:7-32

Afspelen   Download   Hoogmoed
ds. A. Baas
12/11/17 10:00 - 01:40:27 (17 MB)

Dan 4 (19a)
Matt. 13: 31, 32

Afspelen   Download   Trouw tot in de dood
ds. B.J. van Assen
05/11/17 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Openb. 2: 8-11 (tekst)

Openb. 20: 14,15
Openb. 21: 7,8

Afspelen   Download   Doopdienst - De Heilige Doop een teken in failliet gebied
ds. A. Baas
05/11/17 10:00 - 01:52:47 (19 MB)

Jer. 32: 6-15, 36-44

Afspelen   Download   Hervormingsavond

03/11/17 19:30 - 01:31:11 (16 MB)
Afspelen   Download   Dankdag - Rekenen - afrekenen - misrekenen .. of rijk in God zijn
ds. Baas
01/11/17 19:30 - 01:36:55 (17 MB)

Luk 12 (13)

Afspelen   Download   Dankdag - Blij verrast
ds. Baas
01/11/17 14:00 - 01:45:58 (18 MB)

Hand. 8: 28-39

Afspelen   Download   Rouwdienst mw. A. van Poelgeest
ds. Baas
30/10/17 11:30 - 01:58:57 (20 MB)

Joh 10
Openb 21: 1-7

Afspelen   Download   Lievelingspsalm van Luther
ds. J.C. de Groot
29/10/17 18:30 - 01:52:34 (19 MB)

Ps. 118 (19)

Afspelen   Download   Machtig genoeg
ds. P. Vernooij
29/10/17 10:00 - 01:48:59 (19 MB)

Dan. 3 (17, 18)

Afspelen   Download   Catechismus - Christus de Heere in je leven... dus ook in je lijf
ds. A. Baas
22/10/17 18:30 - 01:42:44 (18 MB)

Zond. 41 vr. 108, 109

Hooglied 1:12- 2: 7
1 Kor. 6: 15-20

Afspelen   Download   Waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, ben ik in het midden
ds. A. Baas
22/10/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Dan. 3

Afspelen   Download   Catechismus - Gij zult niet echtbreken
ds. A. Baas
15/10/17 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Zond. 41

Matth. 19: 1-12
1 Kor. 7: 10-16

Afspelen   Download   David en Doeg
ds. P. Baas
15/10/17 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

1 Sam. 21: 1-9
1 Sam. 22: 6-23