Afspelen   Download   Wat heb je aan de wet? - Wat heb je aan de wet?
Ds D. van der Wal
17/02/19 17:00 - 01:15:09 (13 MB)

Schriftlezing Psalm 51
Filippenzan3:7-14
Heidelbergse Cathechismus zondag 44

Afspelen   Download   M et jouw hoofd in de wolken - Met jouw hoofd in de wolken
.ds Dvan der Wal
17/02/19 10:00 - 01:20:26 (14 MB)

Schriftlezing Hebreeën 4: 1 – 12
Verkondiging Hebreeën 4: 16

Afspelen   Download   God kennen?!
Ds. G. van Roekel
10/02/19 17:00 - 01:14:58 (13 MB)

Schriftlezing
Psalm 19: 1-9
Johannes 17: 1-8
NGB Artikel 2
Verkondiging Johannes 17: 3

Afspelen   Download   Zoek eerst het Koninkrijk van God - Zoek eerst het Koninkrijk van God
Ds G. van Roekel
10/02/19 10:00 - 01:19:19 (14 MB)

Schriftlezing: Mattheus 6: 25-34
Romeinen 14: 17

Afspelen   Download   Middagdienst CGK-Goes
Ds K.Groeneveld
03/02/19 17:00 - 02:01:14 (21 MB)

Schriftlezing: Exodus 3

Afspelen   Download   morgendienst CGK-Goes
Ds. K. Groeneveld
03/02/19 10:00 - 01:14:02 (13 MB)

Schriftlezing: Ruth 2

Afspelen   Download   Gelukkig leven - Gelukkig leven
Ds. W.J.A. . Ester
27/01/19 17:00 - 01:23:16 (14 MB)

Schriftlezing Prediker 0:12- 2 :1
Prediker 12:9-13 Johannes 10:- 11-18

Afspelen   Download   Op weg naar hwr feest - Op weg naar het feest
ds. W.J.A. Ester
27/01/19 10:00 - 02:01:14 (21 MB)

Schriftlezing Mattheus 25:1 – 13

Afspelen   Download   Gods trouw doet zingen
Student P.A. Kok (Bunschoten)
20/01/19 17:00 - 01:14:24 (13 MB)

Schriftlezing : 2 Timotheüs: 1-13
Verkondiging: 2 Timotheüs 2: 11- 13

Afspelen   Download   Wees heilig! - Wees heilig!
Student P.A. Kok
20/01/19 10:00 - 01:43:34 (18 MB)

Schriftlezing Leviticus 19:1 – 18
1 Petrus1: 13-25

Afspelen   Download   rouwdienst mevr. vd Weele-Spruit
ds. A.G.M. Weststrate
17/01/19 13:30 - 01:07:22 (12 MB)
Afspelen   Download   Want van U is het konInkrijk
ds. A.G. Boogaard
13/01/19 17:00 - 01:22:30 (14 MB)

Schriftlezing: Daniël 2: 31- 49
Openbaring 11: 15- 19

Afspelen   Download   Gemeentewerving rondo, Jezus - Gemeentewerving rondom Jezus
ds. A.G. Boogaard
13/01/19 10:00 - 01:24:46 (15 MB)

Schriftlezing Johannes1 : 35- 52
Verkondiging Johannes 1: 44- 52

Afspelen   Download   Christus komt: 1de reden 2. het adres, de manier van Zijn komst
student J. van Limbeek
06/01/19 17:00 - 01:33:15 (16 MB)
Afspelen   Download   Het kruispunt bij Bachurim dooirkruist uw Leven - morgendienst CGK-Goes
student J. can Limbeek
06/01/19 10:00 - 01:38:27 (17 MB)

Schriftlezing:
2 Samuël 16: 5- 14

Afspelen   Download   Jezus Christus is dezelfde - Nieuwjaarsmorgendienst
Ds. Velema
01/01/19 10:00 - 01:10:59 (12 MB)

Schriftlezing: Hebreeën 13:1-21
Verkondiging Hebreeën 13: 14

Afspelen   Download   Nietblijvend. maar komend - Oudjaarsavonddienst
Ds. Velema
31/12/18 19:30 - 01:14:09 (13 MB)

Schriftlezing Hebreeën 13: 1-21

Afspelen   Download   middagdienst CGK-Goes
Student A.J. Droger
30/12/18 17:00 - 01:17:31 (13 MB)

Schriftlezing: Maleachi 3: 13 – 4:6
Verkondiging Maleachi 4: 4-6i

Afspelen   Download   morgendienst CGK-Goes
Stud. A.J. Droger
30/12/18 10:00 - 01:24:56 (15 MB)

Schriftlezing: Mattheüs 2: 1-15
Verkondiging Mattheus 2: 15

Afspelen   Download   Simeons omtmoeting met Jezus 1. het werk van de Heilige geest --2 De komst naar de Tempel - Simeons omtm,oeting met Jezus
kandidaat G.Nettevoets
25/12/18 16:00 - 01:05:53 (11 MB)

Schriftlezing Lukas 2:22- 28
Schriftlezing II: Lukas 2:33-38

Afspelen   Download   HemelsLicht - Hemels licht
Ds. B. Reinders
25/12/18 10:00 - 02:00:30 (21 MB)

Schriftlezing : Lukas 2: 1- 7
Schriftlezing Lukas 2: 8- 17
Verkondiging: Lukas 2: 9

Afspelen   Download   kerstfeestviering gemeente

24/12/18 19:00 - 01:30:10 (15 MB)
Afspelen   Download   middagdienst CGK-Goes

23/12/18 17:00 - 01:12:12 (12 MB)
Afspelen   Download   Wie Jezus zal zijn - Wie Jezus zal zijn
D van Luttikhuizen
23/12/18 10:00 - 01:32:24 (16 MB)

Schriftlezing: Lukas 1: 26- 33

Afspelen   Download   Volharden!!! - Volharden !!!
Ds. A.G.M. Weststtrate
16/12/18 17:00 - 01:37:03 (17 MB)

Schriftlezing : Handelingen 2: 37- 47
Verkondiging Handelingen 2 : 42

Afspelen   Download   Hoop doet leven
Prof.dr. H.G.L. Peels
16/12/18 10:00 - 01:22:47 (14 MB)

Schriftlezing : Jesaja 25 6- 12
Hebreeën 10 19-25

Afspelen   Download   Belangen Bevordering
Ds. G.P.M. van der Linden
09/12/18 17:00 - 01:17:52 (13 MB)

Schriftlezing : Mattheus 25: 14 – 20
Verkondiging :Mattheüs 25: 21, 23
Heidelbergse Catechismus zondag 42

Afspelen   Download   Licht in de duisternis
Ds. G.P.M. van der Linden
09/12/18 10:00 - 01:33:12 (16 MB)

Schriftlezing: Genesis 1
Verkondiging Genesis 1: 3-4

Afspelen   Download   Drie heerlijke namen voor het volk van God
Ds. B de Graaf
02/12/18 17:00 - 01:22:55 (14 MB)

Schriftlezing 1 Petrus2:1- 10
Verkondiging Jesaja 62 : 12
Viering Heilig Avondmaal

Afspelen   Download   Zie uw heil komt - Zie uw heil komt
Ds. B de Graaf
02/12/18 10:00 - 01:40:14 (17 MB)

Schriftlezing: Jesaja 62\
Verkondiging Jesaja 72: 10d en 11
Viering Heilig Avondmaal

Afspelen   Download   trouwdienst

30/11/18 19:15 - 00:02:17 (403 KB)
Afspelen   Download   Christus'brief aam de geweente van Efeze - Christus brief aan de gemeente van Efeze
student A. Veuger
25/11/18 17:00 - 01:12:28 (12 MB)

Schriftlezing Openbaring 2:-7

Afspelen   Download   Het doel van de komst van de Heiland
Sud. A. Veuger
25/11/18 10:00 - 01:18:13 (13 MB)

Schriftlezing:" Lucas 10: 1- 10
Verkondiging Lucas 19: 10

Voorbereiding Heilig Avondmaal:

Afspelen   Download   Trouw - D. Qant
D. Quant
18/11/18 17:00 - 01:24:45 (15 MB)

Schriftlezing Jesaja 54: 4-10
Mattheüs 19: 1- 11
Heidelbergse Catechismus Zondag 41

Afspelen   Download   Ds D.Quant Morgendienst CGK-Goes
D. Quant
18/11/18 10:00 - 01:20:18 (14 MB)

Schriftlezing; Markus 2: 1-12

Afspelen   Download   gemeentevergadering CGK

13/11/18 20:00 - 01:57:57 (20 MB)
Afspelen   Download   middagdienst CGK-Goes
ds D.Everts
11/11/18 17:00 - 02:01:14 (21 MB)

Schriftlezing 1 Tim. 6:11-16
Verkondiging 1Tim6 :12

Afspelen   Download   De ogen van Brtimeús - De ogen van Bartimeüs
Ds E Everts
11/11/18 10:00 - 01:11:45 (12 MB)

Schriftlezing: Markus 10: 46-52
Jesaja 9:1 -6s

Afspelen   Download   Gij zultniet doodslaan - U zult niet doodslaan
Ds R.W.J Soeters .
04/11/18 17:00 - 01:19:34 (14 MB)

Schriftlezing: Mattheu’s5: 21- 26
Heidelbergse Cathechius Zondag 40.

Afspelen   Download   De logica van ongeloof
Ds. R.W.J. Soeters
04/11/18 10:00 - 02:01:14 (21 MB)

Schriftlezing Exodus 5:1- 21

Afspelen   Download   De begrafenis van Sara
Ds.A.G.M. Weststrate
28/10/18 17:00 - 01:22:48 (14 MB)

Schriftlezing : Genesis 23
Hebreeën 11: 8-19 :

Afspelen   Download   Jij en je familie - Jij en je familie
Ds. H.M. Mulder
28/10/18 10:00 - 01:31:10 (16 MB)

Schriftlezing: Genesis 37

Afspelen   Download   Kinderen van de hoop - Kinderen van de hoop
Ds. J.G.Schenau
21/10/18 17:00 - 01:33:57 (16 MB)

Schriftlezing Titus 3: 1- 7 (NBV)\
Verkondiging Titus 3:5b (NBV)

Afspelen   Download   Dit is een huis van God
DS J.G. Schenau
21/10/18 10:00 - 02:01:14 (21 MB)

Schriftlezing: Genesis 28: 10-22
Verkondiging grnesis28: 17b

Afspelen   Download   Blijf in Hem - Afscheidsdienst J.G.Schenau
DS J.G. Schenau
25/06/18 19:30 - 02:40:47 (28 MB)

Schriftlezing: 1 Johannes 2: 24-29

Afspelen   Download   wees een "maar"
Ds J.D.vant 't Zand
24/06/18 16:30 - 01:09:54 (12 MB)

Schriftlezing: 2 Timotheüs 3

Afspelen   Download   morgendienst

24/06/18 11:30 - 01:45:22 (18 MB)
Afspelen   Download   Welzalig! - Welzalig!
Stud. H.C. Bezemer
17/06/18 11:30 - 01:15:16 (13 MB)

Schriftlezing Psalm1

Afspelen   Download   middagdienst

10/06/18 16:30 - 01:25:05 (15 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

10/06/18 11:30 - 01:31:51 (16 MB)
Afspelen   Download   Verlangen naar de Bruidegom
Verlangen naar de Bruidegom
03/06/18 16:30 - 01:15:54 (13 MB)
Afspelen   Download   Vloeken in de Maranathakerk
ds. J.G. Schenau
03/06/18 11:30 - 01:20:56 (14 MB)

Schriftlezing: 1 Korinthiërs 16:21-24
Verkondiging 1 Korinthiers 16 22

Afspelen   Download   Sterk door de naam van God - Zekerheid
DS J.G. Schenau
27/05/18 16:30 - 01:23:51 (14 MB)

Schriftlezing: 1 Samuël 17: 41-47 (NBV)

Afspelen   Download   Sterk door de naam van God
Ds.J.G. Schenau
27/05/18 11:30 - 01:03:47 (11 MB)

Schriftlezing:: 1 Samuël 17:41-47 (NBV)

Afspelen   Download   Niet door kracht niet door geweld, maar door Gods Geest
Ds. A.G.M. Weststrate
20/05/18 16:30 - 01:11:23 (12 MB)

Schriftlezing: Zacharia 4
Verkondiging Zacharia 4:6

Afspelen   Download   Pinksterweelde in de woestijn , volheid, veelheid, vrijheid - Pinksterweelde in de woestijn, volheid,veelheid,vrijheid
ds. J.G. Schenau
20/05/18 11:30 - 01:22:25 (14 MB)

Schriftlezing Numeri 11:16- 20 en 24-30
Handelingen 214-18
Verkondiging Numeri 11: 329Numerie 11: 29b

Afspelen   Download   middagdienst

13/05/18 16:30 - 01:25:39 (15 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

13/05/18 11:30 - 01:25:55 (15 MB)
Afspelen   Download   middagdienst

06/05/18 16:30 - 01:21:07 (14 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

06/05/18 11:30 - 01:43:38 (18 MB)
Afspelen   Download   Kanselruil
ds. P.J. Trimp
29/04/18 10:00 - 01:15:53 (13 MB)
Afspelen   Download   Discipelschap 2.0: dierenvriend
ds. J.G. Schenau
22/04/18 16:30 - 01:39:55 (17 MB)
Afspelen   Download   Wat als Pasen nepnieuws was...
ds. J.G. Schenau
22/04/18 11:30 - 01:11:15 (12 MB)
Afspelen   Download   Psalm 116 - middagdienst CGK-Goes
Br. P. Riemens (PKN)
15/04/18 17:00 - 01:32:18 (16 MB)

Schriftlezing: Psalm 116
Johannes 21: 1- 17

Afspelen   Download   Verschenen in de Maranathakerk
ds. J.G. Schenau
15/04/18 10:00 - 02:01:14 (21 MB)

Schriftlezing : 1 Korinthieërs 15: 1- 11
Verkondiging 1

Afspelen   Download   Verlies, of winst De vraag naar ons houvast
Ds. B. Reinders
08/04/18 17:00 - 01:16:24 (13 MB)

Schriftlezing;: Filippenzen 1: 12- 26
Verkondiging Filippenzen 1: 21

Afspelen   Download   Met Jezus op weg naar Emmaüs - Met Jezus op weg naar Emmaüs t
Ds. B. Reinders
08/04/18 10:00 - 01:22:35 (14 MB)

Schriftlezing Lukas 24:13- 35
Verkondiging Lukas 24: 26,32

Afspelen   Download   Geen postruum feest, maar Paas-feest! - Geen postuum feest, maar Paas-feest: Jezus leeft!
Ds. A.G.M. Weststtrate
01/04/18 17:00 - 01:11:41 (12 MB)

Schriftlezing: Jesaja 53: 1- 12
Verkondiging Jesaja 5310b-12

Afspelen   Download   Drievoudige verrassing
ds. J.G. Schenau
01/04/18 10:00 - 01:21:47 (14 MB)

Schriftlezing Mattheüs 28: 1 -10
Verkondiging Mattheüs 28: 2a, 7b,9b

Afspelen   Download   Gersprek tussen drie gekruisigden - Gesprek tussen drie gekruisingden
ds. J.G. Schenau
30/03/18 19:30 - 01:14:04 (13 MB)

Schriftlezing : Lukas 23: 33-43

Afspelen   Download   Avondgebed Stille Week
ds. P.J. Trimp
28/03/18 19:30 - 00:46:00 (8 MB)
Afspelen   Download   Jezus' lijdensweg kruist Simons levensweg
Ds. J.G. Schenau
25/03/18 17:00 - 01:16:40 (13 MB)

Schriftlezing Markus 15:15-22
Verkondiging: Markus 15: 21

Afspelen   Download   De stad uit - De stad uit
Ds. J.G. Schenau
25/03/18 10:00 - 01:39:57 (17 MB)

Schriftlezing : Hebreeën 13: 8- 16
Verkondiging: Hebreeën 13:12 en 13a
Viering Heilig Avondmeel

Afspelen   Download   middagdienst CGK-Goes
Ds A.Th. van Olst
18/03/18 17:00 - 01:17:00 (13 MB)

Schriftlezing: Mattheus 27: 11-32

Afspelen   Download   Een doodsbang 'Abba Vader''
Ds. J.G. Schenau
18/03/18 10:00 - 01:18:02 (13 MB)

Schriftlezing: Jeremia 25: 11- 32
Markus 14: 32- 42
Verkondiging Markus 14: 36

Afspelen   Download   Bidden met Jabez - Biddag avonddienst
ds. J.G. Schenau
14/03/18 19:30 - 01:10:42 (12 MB)
Afspelen   Download   Kinderen die vragen....
Ds. J.G. Schenau
11/03/18 17:00 - 01:40:57 (17 MB)

Schriftlezing: Jozua 4:4-6a (NBV)
Deut. 6: 20- 25 (NBV)

Afspelen   Download   Spaarder(1) belang (2) beleid(3) beloning
Ds. J.G. Schenau
11/03/18 10:00 - 01:18:55 (14 MB)

Schriftlezing: Lukas 12:32-34
1 Korinte 16:1- 4

Afspelen   Download   begrafenisdienst zr. Ostermeijer
ds. J.G. Schenau
07/03/18 13:15 - 01:39:32 (17 MB)
Afspelen   Download   Bijbelse beeldenstorm
Ds. J.G. Schenau
04/03/18 17:00 - 01:12:05 (12 MB)

Schriftlezing Exodus 20: 4 – 6
Exodus 31:18-32: 5
Kolossenzen 1: 15- 20
Heidelbergse Catechismus Zondag 35

Afspelen   Download   Welke kerkga ik kiezen?
Ds. J.G. Schenau
04/03/18 10:00 - 01:22:12 (14 MB)

Schriftlezing: Johannes 9:40 – 10:21 NBV

Afspelen   Download   Trouw
Ds. A.G.M. Weststtrate
25/02/18 17:00 - 01:06:15 (11 MB)

Schriftlezing: Deuteronomium 7: 7- 11

Psalm 12
2 Thessalonicenzen 3: 1-5

Afspelen   Download   Je hoeft niet bang te zijn
Ds. J.G. Schenau
25/02/18 10:00 - 01:04:27 (11 MB)

Schriftlezing: Markus 4: 35-41