Geef feedback op de website

Noimagesmall a52aade4

Gereformeerde Kerk Bellville

Audio 5854785b
 
  • I: Over de kerk
  • I: Volgende uitzending

Bellville, Suid-Afrika – Dienste om 09:30 en 18:30 (GMT + 2)

NB: Die erediens begintye, soos aangedui in die Agenda aan die regterkant van die bladsy, is gebaseer op die huidige tyd in Nederland (GMT+1). Die 1 uur verskil is net van toepasing gedurende die Nederlandse Wintertyd (m.a.w. +/-01 November tot 1 April) daarna is die plaaslike tye in Suid Afrika en Nederland weer dieselfde.

Website van de kerk
http://www.gkbellville.org
Kerkgenootschap
Alle kerken van 'Christelijke Gereformeerde Kerken'