Geef feedback op de website

Noimagesmall a52aade4

CGKv "de Voorhof" Franeker

Audio 5854785b
 
 • I: Over de kerk
 • I: Volgende uitzending

Voor vragen en/of opmerkingen:
info@kerkinfraneker.nl

Liturgie Hemelvaartsdag 30.05.2019
Voorganger: Ds. A. ten Napel
Aanvang: 09:30 uur

Voorzang Ps. 68, 2.6 Liedb. 1973
Stil gebed Votum en Groet
Ps. 47, 3 Gereformeerd Kerkboek
Gebed en voorbede
Opw. 366
Lezen en tekst Openb. 5
Gez. 641, 1.2.4. Liedboek 2013
Preek
Opw. 236
Dankgebed
Gez. 259 Liedboek 1973
Voorspel Collecte
Zegen
Amenlied
-———————————————————————-

Liturgie zondagmorgen 02.06.2019
Voorganger: Ds. P. Hogenbirk
Aanvang: 09:30 uur

Begroeting
Intochtslied: Gz. 235: 1 en 2 – LvdK (In bidden en in smeken, ..)
Inkeer in stilte,
Woord van toewijding en Groet van God.
Zingen: Ld. 27: 1 en 2 – LB (Mijn licht, mijn heil is Hij…)
Gebed van verootmoediging
Zingen: Ld. 27: 5 en 6 – LB (Laat mij toch nimmermeer …)
Gebod ter bemoediging
Zingen: Gz. 103: 3, 5 en 6 – GKB (O, Schepper, Geest, woon in uw kerk)
Kinderen naar de Kindernevendienst
Gebed om Woord en Geest.
Lezing: Handelingen 1: 12-14 en Lucas 11: 1-13 NBV
Zingen: Ld. 25: 6 en 7 – LB (Wie heeft lust de Heer te vrezen)
Verkondiging over – Lucas 11: 13 NBV
Thema: “Afwachten of verlangen?”
Zingen: Ld. 360: 1, 2 en 4 – LB (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)
Kindermoment -
Gebeden
Collecten
Kinderen terug uit de Kindernevendienst
Zingen: Gz. 48: 3 en 9 – LvK (Uw Koninklijke heerschappij…)
Zegen
Zingen: Gz. 182e – GKB


Liturgie zondagmiddag 02.06.2019
Voorganger: Ds. P. Hogenbirk
Aanvang: 16:30 uur

Begroeting
Intochtslied: Ld. 654: 1 en 2 – LB (Zing nu de Heer, stem allen in)
Inkeer in stilte,
Woord van toewijding en Groet van God.
Zingen: Ps. 130: 1, 2 en 4 – GKB (Uit diepten van ellende …)
Gebed om Woord en Geest.
Lezing: Hebreeën 2: 5-18 NBV
Zingen: Ps. 49: 2 en 5 – GKB (Wat zou ik vrezen in een kwade tijd)
Lezing: Heid. Cat. zondagen 5 en 6
Zingen: Ld. 654: 5 en 6 – LB (Heer Jezus, die ons hebt bezocht)
Verkondiging over: HC zg. 5 en 6
Thema: “Schuld en boete.”
Zingen: Ps. 103: 3 en 4 – GKB (Hij is een God van liefde en genade)
Gebeden
Collecten
Zingen: Gz. 478: 1 en 5 – LvdK (Prijst des Heren machtig woord)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gz. 478: 6 en 7 – LvdK (God vergeeft. Wie weerloos zwicht …)
Zegen.

Website van de kerk
http://www.kerkinfraneker.nl
Kerkgenootschap
Alle kerken van 'Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)'
 1. Opnames (110)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst | Ds. S. de Jong 26 mei 16:30

 3. 2 Ochtenddienst | Ds. H. Siegers 26 mei 09:30

 4. 3 Middagdienst | Ds. H. Maris 19 mei 16:30

 5. 4 Ochtenddienst | Ds. H. Maris 19 mei 09:30

 6. 5 Middagdienst |   12 mei 16:30

 7. 6 Ochtenddienst |   12 mei 09:30

 8. 7 Middagdienst | Broeder Jaap Bosgra 05 mei 16:30

 9. 8 Ochtenddienst | Broeder Dingeman van Wijnen 05 mei 09:30

 10. 9 Middagdienst | Barmhartigheidszondag | Ds. A. ten Napel 28 apr 16:30

 11. 10 Ochtenddienst | Barmhartigheidszondag | Ds. G. Drayer 28 apr 09:30