Geef feedback op de website

Noimagesmall a52aade4

CGKv "de Voorhof" Franeker

Audio 5854785b
 
 • I: Over de kerk
 • I: Volgende uitzending

Voor vragen en/of opmerkingen:
info@devoorhof.nl

Liturgie zondagmorgen 09-12-2018
Voorganger: Ds. B. Visser
Aanvang: 09:30 uur

Welkom / mededelingen
Zingen: Gezang 445: De nacht is haast ten einde
Stil gebed
Votum / groet
Zingen Opwekking 717: Stil, mijn ziel wees stil
Woorden van God voor onderweg
Zingen Gezang 326: 1, 2 en 5 (LvK)
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderclub
Schriftlezing Lukas 1: 5 – 25
Zingen Psalm 51: 5 (GK)
Verkondiging: God wijst een weg!
Zingen Zingende Gezegend 281: 1, 3 en 7
Kinderen komen terug
Dankgebed
Inzameling
Zingen Psalm 130: 3 en 4 (GK)
Zegen (gezongen amen)


Liturgie zondagmiddag 09-12-2018
Voorganger: Drs. J.H. Kuiper
Aanvang: 16:30 uur

Voorzang lb 273: 1,2,3 Looft God die zegent al wat leeft
stil gebed
Votum en groet
Ps.138, 1.2
Gebed = lb 314 Here Jezus, om Uw woord
Schriftlezing Jesaja 59
Zingen lb 864 Laat ons de Heer lofzingen
Preek hc 52
Lb 370 Vader die woont in ’t eeuwig licht
belijdenis:
Zingen lb 412: 1,3 Wij loven U, o God, belijden U als Heer
gebed
collecte
ps 138, 3.4
zegen

Website van de kerk
http://www.kerkinfraneker.nl
Kerkgenootschap
Alle kerken van 'Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)'
 1. Opnames (108)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Middagdienst | Ds. B. van der Meulen 02 dec 16:30

 3. 2 Morgendienst | 1e advent | Heilig Avondmaal Ds. B. van der Meulen 02 dec 09:30

 4. 3 Middagdienst | Ds. B. van der Meulen 25 nov 16:30

 5. 4 Morgendienst | Ds. B. van der Meulen 25 nov 09:30

 6. 5 Middagdienst | Student P. Zuidema 11 nov 16:30

 7. 6 Dankdag voor gewas en arbeid Ds. M.B. Visser 07 nov 19:30

 8. 7 Middagdienst | Ds. S. de Jong 04 nov 16:30

 9. 8 Morgendienst | Kandidaat B. Noort 04 nov 09:30

 10. 9 Middagdienst | Ds. H. Ruiter 28 okt 16:30

 11. 10 Morgendienst | Doopdienst |uitzending Radio Eenhoorn Ds. H. Ruiter 28 okt 09:30